ITAA & IBR verhuizen naar Phoenixgebouw

In september/oktober 2024 verhuizen het ITAA en het IBR naar het Phoenixgebouw (Koning Albert II-laan 19, 1000 Brussel). In september 2023 hebben beide raden dat tijdens hun zitting beslist. Ondertussen is de huurovereenkomst door de beide voorzitters getekend.
Het gebouw springt in het oog door de talrijke mogelijkheden die het biedt om onze dienstverlening aan de leden en stagiairs te blijven garanderen.

Waarom huren?

Na de fusie wilde men het nieuwe Instituut ook een nieuw dak geven. De overgangsraad van het ITAA heeft dan ook veel energie gestoken in de zoektocht naar een aan te kopen pand. Even zag het ernaar uit dat we in de Strostraat te Brussel zouden neerstrijken. Om redenen onafhankelijk van de wil van het ITAA ging de aankoop van dat pand echter niet door.

De Brusselse huizenmarkt is bijzonder complex. Geschikte panden aan een betaalbare aankoopprijs zijn nauwelijks te vinden. Met het einde van onze huur in het Renaissancegebouw in de Jacqmainlaan in zicht werd dan ook gekozen om – samen met het IBR – uit te kijken naar een ander huurpand dat meer aan onze behoeften voldoet dan het huidige pand. Het Phoenixgebouw overtuigde meteen iedereen, zowel qua bereikbaarheid, faciliteiten als op budgettair vlak.

Volledig gerenoveerd

We starten van een gerenoveerd kantoorgebouw dat we zelf kunnen inrichten. Bij deze inrichting wordt rekening gehouden met  de huidige en toekomstige technische mogelijkheden waardoor de commissieleden, de leden van onze talrijke cellen én het ITAA-personeel hun taken en opdrachten in een uiterst moderne setting kunnen uitvoeren.

De ruimtes zullen zo ingericht worden dat hybride werken en vergaderen vlot kunnen lopen. Events kunnen eveneens plaatsvinden. En een stap verder: het gebouw biedt de kansen om de strategische keuze rond het op afstand afleggen van een examen daadwerkelijk uit te rollen.

Op een boogscheut van het Noordstation

Een belangrijk criterium qua bereikbaarheid was de ligging van het nieuwe gebouw. Op 100 m van het Noordstation is het voor het ITAA een ware voltreffer. Het gebouw ligt midden in de Manhattanwijk, recht tegenover de Proximustorens. Een wijk in volle ontwikkeling!

Gemakkelijk bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer, als te voet of per fiets. Voor autobestuurders zijn er redelijk wat parkeerplaatsen in de buurt. Bovendien ben je iets minder afhankelijk van de drukke kleine Ring. Nieuwsgierig? Ontdek meer via deze brochure.

We snappen dat je als lid van het ITAA vragen kan hebben over deze beslissing. Wij beantwoorden die graag, stuur ze gerust naar de servicedesk van het ITAA (servicedesk@itaa.be).

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker
Nele Muys

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden …

Resultaten jaarlijkse ITAA-barometer bekend Lees verder »

Tijdens een overleg tussen FIDEF, IBR en ITAA stond onder andere de Belgische vertegenwoordiging in de raad van bestuur op de agenda. Het IBR en het ITAA zijn overeengekomen om …

Belgische vertegenwoordiging in raad van bestuur FIDEF Lees verder »

Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt …

Examenreglement gepubliceerd in Belgisch Staatsblad Lees verder »

Naar aanleiding van talrijke klachten van haar leden vroeg het ITAA aan de FOD Financiën om opheldering over de redenen waarom alle aangiften met een tegoed die voor eind augustus …

(Niet) vervroegde terugbetalingen voor snel ingediende aangiften : uitleg van FOD Financiën Lees verder »

Standpunt van het ’ITAA – Identificatie van de uiteindelijk begunstigde(n) van een natuurlijk persoon Naar aanleiding van vragen van verschillende van onze leden heeft het ITAA zich gebogen over de …

Standpunt van het ’ITAA – Identificatie van de uiteindelijk begunstigde(n) van een natuurlijk persoon Lees verder »

Zoals u zelf weet zitten bedrijfsstructuren vaak complex in elkaar. De wetgeving verplicht informatieplichtigen om via het UBO-register hun uiteindelijke begunstigden in te geven. Hiermee wordt de transparantie van eigendomsstructuren …

Nieuwe module voor ITAA leden in Companyweb: controleer op PEP- en sanctielijsten Lees verder »

Op 29 april 2022 werd Patrick Van Impe verkozen tot nieuwe voorzitter van het IBR. Hij volgt Tom Meuleman op, wiens mandaat ten einde is gelopen. Eric Van Hoof wordt …

Patrick Van Impe is nieuwe voorzitter van het IBR Lees verder »

Ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2021 zwaar door de crisis zijn getroffen, kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding 25. De 25a betreft ondernemingen die tussen 1/10/21 en …

Vergoeding covid 25b – Wallonië: nieuwe opdracht voor de leden van het ITAA en het IBR Lees verder »

Op 18 januari hebben het ITAA en het IBR samen een debat georganiseerd rond de relance van de economie na Covid-19 en de rol die de economische beroepen daarin kunnen …

Nieuwjaarsdebat ITAA-IBR: korte fragmenten Lees verder »

Op dinsdag 18 januari hebben het ITAA en het IBR samen een online nieuwjaarsdebat georganiseerd. Dit debat kadert binnen de traditionele nieuwjaarsreceptie die beide Instituten jaarlijks op poten zetten. Surfend …

Nieuwjaarsdebat ITAA-IBR was groot succes Lees verder »