Resultaten jaarlijkse ITAA-barometer bekend

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden en hun cliënten.

  • We zien zowel bij de ITAA-leden (accountants en belastingadviseurs) als bij hun cliënten een lichte verbetering van het vertrouwen ten opzichte van vorig jaar.
  • De sector draait nog steeds op volle toeren, maar kampt met een personeelstekort en een imagoprobleem.
  • De toegenomen regelgeving en de frequente wetswijzigingen, evenals de groter wordende complexiteit van het beroep, wegen op de aantrekkelijkheid van de sector.
  • Een tendens wordt bevestigd: accountants en belastingadviseurs helpen steeds meer particuliere cliënten bij het invullen van hun belastingaangifte.
  • Het merendeel van de beroepsbeoefenaars is ervan overtuigd: accountants/belastingadviseurs moeten hun cliënten of de ondernemingen waarvoor ze werken adviseren en helpen, vooral bij het digitaliseringsproces.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker
Stéphanie Lievin
Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Elk jaar publiceert Liberform de sectorfoto. Daarmee wordt een beeld geschetst over het aantal werkgevers en werknemers in de sector van vrije beroepen onder PC336, waaronder de accountant en belastingadviseur....
Neem deel aan de EFAA-enquête over de aantrekkelijkheid van het accountancyberoep in België. Jouw inzichten zijn van onschatbare waarde om de branche te versterken. Vul de enquête vandaag nog in...
In september/oktober 2024 verhuizen het ITAA en het IBR naar het Phoenixgebouw (Koning Albert II-laan 19, 1000 Brussel). In september 2023 hebben beide raden dat tijdens hun zitting beslist. Ondertussen...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...
Tijdens een overleg tussen FIDEF, IBR en ITAA stond onder andere de Belgische vertegenwoordiging in de raad van bestuur op de agenda. Het IBR en het ITAA zijn overeengekomen om...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De...
Aangiftetermijnen 2023 Snellere terugbetaling Bij een teruggave verbindt FOD Financiën zich ertoe de aangiften sneller te verwerken wanneer: Deze aangiften worden met andere woorden prioritair verwerkt. Met deze maatregel wil...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...