Belgische vertegenwoordiging in raad van bestuur FIDEF

Tijdens een overleg tussen FIDEF, IBR en ITAA stond onder andere de Belgische vertegenwoordiging in de raad van bestuur op de agenda. Het IBR en het ITAA zijn overeengekomen om Benoît Vanderstichelen voor te dragen als Belgische vertegenwoordiger in de raad van bestuur van FIDEF.

Met zijn huidige mandaat als ondervoorzitter in diezelfde organisatie beschikt Benoît over de juiste kennis en ervaring om beide Instituten te blijven vertegenwoordigen. Eerder was hij voorzitter van het IAB. Tijdens zijn mandaat legde hij de belangrijkste fundamenten voor het latere ITAA.

De Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF) is in 1981 ontstaan. FIDEF behartigt de belangen van 52 leden uit 37 Franstalige landen verdeeld over 4 continenten. De federatie wil vooral inzetten op kennisdeling tussen de ledenorganisaties en hun initiatieven stimuleren. Verder is ze een belangrijke Franstalige stem op het internationale toneel: ze werkt onder andere mee aan de internationale normontwikkeling en draagt bij aan de werkzaamheden rond de duurzaamheidsverslaggeving.

Meer info op: www.fidef.org.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden …

Resultaten jaarlijkse ITAA-barometer bekend Lees verder »

In september/oktober 2024 verhuizen het ITAA en het IBR naar het Phoenixgebouw (Koning Albert II-laan 19, 1000 Brussel). In september 2023 hebben beide raden dat tijdens hun zitting beslist. Ondertussen …

ITAA & IBR verhuizen naar Phoenixgebouw Lees verder »

Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt …

Examenreglement gepubliceerd in Belgisch Staatsblad Lees verder »

Naar aanleiding van talrijke klachten van haar leden vroeg het ITAA aan de FOD Financiën om opheldering over de redenen waarom alle aangiften met een tegoed die voor eind augustus …

(Niet) vervroegde terugbetalingen voor snel ingediende aangiften : uitleg van FOD Financiën Lees verder »

Standpunt van het ’ITAA – Identificatie van de uiteindelijk begunstigde(n) van een natuurlijk persoon Naar aanleiding van vragen van verschillende van onze leden heeft het ITAA zich gebogen over de …

Standpunt van het ’ITAA – Identificatie van de uiteindelijk begunstigde(n) van een natuurlijk persoon Lees verder »

Zoals u zelf weet zitten bedrijfsstructuren vaak complex in elkaar. De wetgeving verplicht informatieplichtigen om via het UBO-register hun uiteindelijke begunstigden in te geven. Hiermee wordt de transparantie van eigendomsstructuren …

Nieuwe module voor ITAA leden in Companyweb: controleer op PEP- en sanctielijsten Lees verder »

Op 29 april 2022 werd Patrick Van Impe verkozen tot nieuwe voorzitter van het IBR. Hij volgt Tom Meuleman op, wiens mandaat ten einde is gelopen. Eric Van Hoof wordt …

Patrick Van Impe is nieuwe voorzitter van het IBR Lees verder »

Ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2021 zwaar door de crisis zijn getroffen, kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding 25. De 25a betreft ondernemingen die tussen 1/10/21 en …

Vergoeding covid 25b – Wallonië: nieuwe opdracht voor de leden van het ITAA en het IBR Lees verder »

Op 18 januari hebben het ITAA en het IBR samen een debat georganiseerd rond de relance van de economie na Covid-19 en de rol die de economische beroepen daarin kunnen …

Nieuwjaarsdebat ITAA-IBR: korte fragmenten Lees verder »

Op dinsdag 18 januari hebben het ITAA en het IBR samen een online nieuwjaarsdebat georganiseerd. Dit debat kadert binnen de traditionele nieuwjaarsreceptie die beide Instituten jaarlijks op poten zetten. Surfend …

Nieuwjaarsdebat ITAA-IBR was groot succes Lees verder »