Belgische vertegenwoordiging in raad van bestuur FIDEF

Tijdens een overleg tussen FIDEF, IBR en ITAA stond onder andere de Belgische vertegenwoordiging in de raad van bestuur op de agenda. Het IBR en het ITAA zijn overeengekomen om Benoît Vanderstichelen voor te dragen als Belgische vertegenwoordiger in de raad van bestuur van FIDEF.

Met zijn huidige mandaat als ondervoorzitter in diezelfde organisatie beschikt Benoît over de juiste kennis en ervaring om beide Instituten te blijven vertegenwoordigen. Eerder was hij voorzitter van het IAB. Tijdens zijn mandaat legde hij de belangrijkste fundamenten voor het latere ITAA.

De Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF) is in 1981 ontstaan. FIDEF behartigt de belangen van 52 leden uit 37 Franstalige landen verdeeld over 4 continenten. De federatie wil vooral inzetten op kennisdeling tussen de ledenorganisaties en hun initiatieven stimuleren. Verder is ze een belangrijke Franstalige stem op het internationale toneel: ze werkt onder andere mee aan de internationale normontwikkeling en draagt bij aan de werkzaamheden rond de duurzaamheidsverslaggeving.

Meer info op: www.fidef.org.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden...
In september/oktober 2024 verhuizen het ITAA en het IBR naar het Phoenixgebouw (Koning Albert II-laan 19, 1000 Brussel). In september 2023 hebben beide raden dat tijdens hun zitting beslist. Ondertussen...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden....
Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle...
Naar aanleiding van talrijke klachten van haar leden vroeg het ITAA aan de FOD Financiën om opheldering over de redenen waarom alle aangiften met een tegoed die voor eind augustus...
In een arrest van 28 november 2022 neemt het Hof van Cassatie een standpunt in over de uitbesteding van boekhoudkundige prestaties via onderaanneming aan wie niet door het ITAA erkend...
Standpunt van het ’ITAA – Identificatie van de uiteindelijk begunstigde(n) van een natuurlijk persoon Naar aanleiding van vragen van verschillende van onze leden heeft het ITAA zich gebogen over de...
Zoals u zelf weet zitten bedrijfsstructuren vaak complex in elkaar. De wetgeving verplicht informatieplichtigen om via het UBO-register hun uiteindelijke begunstigden in te geven. Hiermee wordt de transparantie van eigendomsstructuren...
Op 29 april 2022 werd Patrick Van Impe verkozen tot nieuwe voorzitter van het IBR. Hij volgt Tom Meuleman op, wiens mandaat ten einde is gelopen. Eric Van Hoof wordt...