Dag: mei 2022

|

Zonder het te weten, bezitten Belgische burgers fondsen op hun naam die slapen in de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. Waar het reeds mogelijk was om deze slapende …

593 miljoen euro aan slapende tegoeden wachten om te worden gewekt bij de Deposito- en consignatiekas van de FOD Financiën Lees verder »

Door de activering van de eBox worden bepaalde officiële documenten niet langer per post ontvangen. Dat is onder meer het geval voor het voorstel van vereenvoudigde aangifte. In 2021 hebben …

Voorstellen van vereenvoudigde aangifte per post gestuurd Lees verder »

Gezien het grote succes van onze BeExcellent-workshops 2022 hebben wij een aantal extra plaatsen gecreëerd. Deze plaatsen zijn beschikbaar zowel voor deelname ter plaatse als op afstand. Beschikbare workshops in …

Workshops BeExcellent– (extra) plaatsen beschikbaar!​ Lees verder »

In maart 2021 keurde de Europese Unie formeel de herziening van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en omvattende de rapportage van verkoop en …

Heb jij feedback over de invoering van DAC7? Lees verder »

De Nationale Bank van België (NBB) heeft dit jaar de werking van de balanscentrale vernieuwd. De diensten van de NBB stellen echter vast dat bij betalingen in bulk via overschrijving …

Betaling in bulk voor jaarrekening: belangrijke melding van de NBB Lees verder »

Allicht had je het zelf al ondervonden, het accountantsberoep vormt al jarenlang een vaste waarde in de lijst met knelpuntberoepen. Meer nog: de laatste twee jaar staat het beroep van …

Hoeveel vacatures heb je openstaan? Lees verder »

Inschrijving. Attesten. KMO-portefeuille… Zit je soms ook met vragen over de opleidingen die het ITAA organiseert? De meest voorkomende vragen hebben we voor jou gebundeld en gepubliceerd in onze nieuwe …

Inschrijven voor een ITAA-opleiding. Hoe dan? Lees verder »

Het ITAA zou graag zien dat het grote publiek zich realiseert dat ons beroep intens, gevarieerd en gebaseerd is op menselijke relaties. Met andere woorden, accountant of belastingadviseur zijn in …

Laat iedereen ons mooie beroep ontdekken, met Lucas en Nele! Lees verder »

Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates, …

Nieuwe updates in BeExcellent Lees verder »

Op 29 april heeft FOD Financiën een circulaire gepubliceerd over de verlaagde aanslagvoet van de RV op divideden van VVPRbis-aandelen. Deze circulaire becommentarieert bepaalde wijzigingen die de wet van 21 …

Circulaire 2022/C/42 over de verlaagde aanslagvoet van de RV op dividenden van ‘VVPRbis’ aandelen Lees verder »