Met opening van Tax-on-web is belastingseizoen afgetrapt

Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle aangiftes bevat. De aangiftes komen beetje bij beetje binnen en zouden allemaal snel moeten verschijnen.  

Nieuwigheden  

Gisteren overliepen een administrateur van FOD Financiën en Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem,
de belangrijkste nieuwigheden in de belastingaangifte. Een kort overzicht vind je in de presentatie.  

Genderneutraliteit 

Dit jaar is het vooral opletten voor de volgorde bij een gezamenlijke aangifte. Om de genderneutraliteit te bewaren, kiest FOD Financiën ervoor om de volgorde in de aangifte niet langer te bepalen op basis van het geslacht, maar op de leeftijd. Diezelfde logica paste FOD Financiën eerder al toe op partners van hetzelfde geslacht. Heb je je toch vergist? Dan zal FOD Financiën je een bericht sturen en de volgorde vanzelf aanpassen, zonder sanctie of correctie.  

Indieningstermijnen 

Algemeen principe:  

 • Papieren aangifte: 30 juni 2023 
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-Web): 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) 

Uitzondering voor aangiften via TOW met specifieke inkomsten:  

 • 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) 
 • Betreft aangiften met:
  • Winsten en/of baten  
  • Bezoldigingen van bedrijfsleiders
  • Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (of wettelijk samenwonenden)  
  • Buitenlandse beroepsinkomsten  

PB-Formulieren

Voor de economische beroepsbeoefenaars stelt FOD Financiën alle PB-formulieren ter beschikking: https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/economische-beroepen/pb-formulieren. Deze zijn ook via MyMinfin te verkrijgen onder ‘Mijn interacties’.   

Tijdens de persconferentie toonde de minister zich begripvol voor de impact van deze termijnen op de ITAA-beroepsbeoefenaars. Hij bevestigt dan ook dat de fiscale
administratie zich binnen de mate van het mogelijke flexibel zal opstellen. Bij individuele vragen, bijvoorbeeld door overmacht als gevolg van plotse ziekte, dan kan met FOD Financiën gezocht worden naar oplossingen.   

Concreet?  

Op Tax-on-Web staat duidelijk aangeven welke deadline je als burger of mandataris krijgt. Dit gebeurt op basis van bestaande info van vorige jaren. Zodra je een code invult in Deel II, dan zal de termijn automatisch wijzigen. Opvolging zou gebeuren door
FOD Financiën zelf, aldus Van Peteghem.  

Verdere afspraken over wat al of niet complex is en hoe je als accountant/belastingadviseur daarmee omgaat, moeten nog gebeuren tussen FOD Financiën, het kabinet van Minister van Financiën en het ITAA. Het ITAA dringt nog steeds aan dat een groep complexe aangiftes die niet onder bovenstaande categorieën vallen, gedefinieerd zouden worden en ook van de verlengde deadline zouden kunnen genieten.  

Verder vraagt het ITAA een eenvoudige manier voor belastingplichtigen om aan de FOD Financiën aan te geven dat hun aangifte niet onder de correcte categorie valt en dus van de juiste termijn geniet.   Het ITAA blijft overigens de problematiek rond het telefoniesysteem van nabij opvolgen. Volgens Van Peteghem zou binnenkort een voorstel komen vanuit het kabinet. Ook hier dringt het ITAA aan dat er vaart komt achter de beloofde verbeteringen in de communicatielijnen tussen FOD Financiën en ITAA-leden.   

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker
Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden …

Resultaten jaarlijkse ITAA-barometer bekend Lees verder »

Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, Biztax,  …

Geen toegang meer tot e-services met commerciële certificaten vanaf 31 januari 2024 Lees verder »

FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten (belastingafrekening) verstuurd. Zoals elk jaar maken cybercriminelen daarvan gebruik om op grote schaal phishingmails te versturen. Daarin laten ze uitschijnen dat je cliënt recht …

Aanslagbiljet inspireert cybercriminelen Lees verder »

De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De …

Opening TOW niet-inwoners Lees verder »

Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en …

Centraal meldpunt voor aanvraag uitstel in geval van overmacht Lees verder »

FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De …

Evolutie ingediende belastingaangiften in 2023 Lees verder »

Aangiftetermijnen 2023 Snellere terugbetaling Bij een teruggave verbindt FOD Financiën zich ertoe de aangiften sneller te verwerken wanneer: Deze aangiften worden met andere woorden prioritair verwerkt. Met deze maatregel wil …

Snellere betaling bij eerdere indiening belastingaangiften van je cliënten Lees verder »

FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking …

Naar een efficiëntere samenwerking dankzij API’s van FOD Financiën Lees verder »

Wegens een overbevraging van de systemen van de FOD Financiën worden er technische problemen gemeld, bij het indienen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing via het programma Finprof (FinprofLegacy). Gelieve later opnieuw …

Technische problemen bij het indienen van de aangifte bedrijfsvoorheffing Lees verder »

Na overleg met het ITAA is er een voorlopig voorstel van het kabinet van de Minister van Financiën over de definitie van het begrip “ernstige redenen”. Vanaf dit jaar zullen …

Aangiftes in de personenbelasting: aanvragen van uitstel voor ernstige redenen of overmacht Lees verder »