Met opening van Tax-on-web is belastingseizoen afgetrapt

Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle aangiftes bevat. De aangiftes komen beetje bij beetje binnen en zouden allemaal snel moeten verschijnen.  

Nieuwigheden  

Gisteren overliepen een administrateur van FOD Financiën en Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem,
de belangrijkste nieuwigheden in de belastingaangifte. Een kort overzicht vind je in de presentatie.  

Genderneutraliteit 

Dit jaar is het vooral opletten voor de volgorde bij een gezamenlijke aangifte. Om de genderneutraliteit te bewaren, kiest FOD Financiën ervoor om de volgorde in de aangifte niet langer te bepalen op basis van het geslacht, maar op de leeftijd. Diezelfde logica paste FOD Financiën eerder al toe op partners van hetzelfde geslacht. Heb je je toch vergist? Dan zal FOD Financiën je een bericht sturen en de volgorde vanzelf aanpassen, zonder sanctie of correctie.  

Indieningstermijnen 

Algemeen principe:  

 • Papieren aangifte: 30 juni 2023 
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-Web): 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) 

Uitzondering voor aangiften via TOW met specifieke inkomsten:  

 • 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) 
 • Betreft aangiften met:
  • Winsten en/of baten  
  • Bezoldigingen van bedrijfsleiders
  • Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (of wettelijk samenwonenden)  
  • Buitenlandse beroepsinkomsten  

PB-Formulieren

Voor de economische beroepsbeoefenaars stelt FOD Financiën alle PB-formulieren ter beschikking: https://financien.belgium.be/nl/experten_partners/economische-beroepen/pb-formulieren. Deze zijn ook via MyMinfin te verkrijgen onder ‘Mijn interacties’.   

Tijdens de persconferentie toonde de minister zich begripvol voor de impact van deze termijnen op de ITAA-beroepsbeoefenaars. Hij bevestigt dan ook dat de fiscale
administratie zich binnen de mate van het mogelijke flexibel zal opstellen. Bij individuele vragen, bijvoorbeeld door overmacht als gevolg van plotse ziekte, dan kan met FOD Financiën gezocht worden naar oplossingen.   

Concreet?  

Op Tax-on-Web staat duidelijk aangeven welke deadline je als burger of mandataris krijgt. Dit gebeurt op basis van bestaande info van vorige jaren. Zodra je een code invult in Deel II, dan zal de termijn automatisch wijzigen. Opvolging zou gebeuren door
FOD Financiën zelf, aldus Van Peteghem.  

Verdere afspraken over wat al of niet complex is en hoe je als accountant/belastingadviseur daarmee omgaat, moeten nog gebeuren tussen FOD Financiën, het kabinet van Minister van Financiën en het ITAA. Het ITAA dringt nog steeds aan dat een groep complexe aangiftes die niet onder bovenstaande categorieën vallen, gedefinieerd zouden worden en ook van de verlengde deadline zouden kunnen genieten.  

Verder vraagt het ITAA een eenvoudige manier voor belastingplichtigen om aan de FOD Financiën aan te geven dat hun aangifte niet onder de correcte categorie valt en dus van de juiste termijn geniet.   Het ITAA blijft overigens de problematiek rond het telefoniesysteem van nabij opvolgen. Volgens Van Peteghem zou binnenkort een voorstel komen vanuit het kabinet. Ook hier dringt het ITAA aan dat er vaart komt achter de beloofde verbeteringen in de communicatielijnen tussen FOD Financiën en ITAA-leden.   

Gerelateerde artikelen

|

De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Het ITAA neemt deel aan het Belastingmarathon georganiseerd door HLN.be en VTM NIEUWS. Op zaterdag 3 juni zullen 50 experten, onder wie Nederlandstalige ITAA-leden, 12 uur lang Vlaamse belastingplichtigen helpen...
De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte...
Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in...
Je cliënt moet een aangifte indienen In MyMinfin > Mijn aangifte wordt één van drie termijnen vermeld: Bevind je cliënt zich in één van volgende situaties? In beide gevallen hoef je niets te...
Door een technisch incident bij een onderaannemer van de FOD Financiën, die verantwoordelijk is voor de afdrukken en verzendingen van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA), zijn er in een...
Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden....
Je kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als de omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en je voldoet...
Zoals aangekondigd in de persconferentie over de aangifte PB 2022 hebben de aangiften die ten laatste op 31 augustus 2022 ingediend werden door een mandataris en een negatief saldo hadden, genoten...
Het is zover: de IT-afdelingen van het ITAA en de FOD Financiën hebben de laatste opmerkingen van de testkantoren verwerkt.De tool “Mandatenbeheer” is klaar om door alle leden en hun...