Eerste vaststellingen na één week opening Tax-on-Web

Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden. Inmiddels hebben we onze eerste vaststellingen gemeld aan FOD Financiën en het kabinet van Minister Van Peteghem.

Ons opzet? Een vlot en efficiënt verloop van het aangifteseizoen voor iedereen!

Onze voorlopige vaststellingen na reacties van leden

1. Te veel foutmeldingen

Zowel Tax-on-Web en TaxWorkBox laden al een hele week zeer moeizaam op. De eerste dagen – en zelfs tijdens het verlengd weekend – was de mandatenlijst niet beschikbaar. Bovendien stuurden de beroepsbeoefenaars talloze foutmeldingen door naar het ITAA: pdf’s die oneindig blijven laden en ontoegankelijke pagina’s. De leden konden afgelopen week dus niet efficiënt beginnen aan de aangiftes voor hun cliënten.

=> Onze vraag aan FOD Financiën en kabinet-Van Peteghem: ondanks de beloftes in de engagementsverklaring blijft Tax-on-Web onbetrouwbaar. De toepassing en dienstverlening moeten drastisch verbeteren.

2. Aangeduide termijn in het mandatenoverzicht

De datum is weliswaar handig, maar vaak niet correct:

  • Het ITAA ontving voorbeelden van mandatenlijsten met deadline op 15 juli, ondanks:
    • Aangiftes met deel 1+2;
    • Aangiftes van bestuurders;
    • Aangiftes met inkomsten uit het buitenland.
  • Voorstellen van vereenvoudigde aangiftes worden uitgedeeld waarin vorig jaar al buitenlandse inkomsten/pensioenen werden aangegeven.

De datum is niet opgenomen als veld in het downloadbare Excelbestand.

Kanttekening: mocht dat Excelbestand in de toekomst ook in xml-vorm (of zelfs via API/webservices) downloadbaar zijn, zou dat voor iedereen een werkelijke vooruitgang betekenen.

=> Het ITAA vraagt aan FOD Financiën en het kabinet-Van Peteghem dit te onderzoeken en ons snel te informeren zodra er verbetering is.
=> FOD Financiën deelde eerder al mee dat het Excelbestand aangepast wordt.
=> Leden kunnen ons helpen het probleem te identificeren: mits toestemming kunnen leden het rijksregisternummer van hun cliënten bij wie foutieve termijnen zijn aangeduid, doorgeven aan servicedesk@itaa.be met als onderwerp: “TOW foutieve datum”.

3. Voor de meeste leden blijft het onduidelijk wat er moet gebeuren bij foutieve indieningsdatums

  • Leden vragen zich af of de weergegeven termijn definitief vastligt, dan wel indicatief is;
  • Het ITAA begreep dat belastingplichtigen met een voorstel van vereenvoudigde aangifte dit zelf moesten signaleren aan FOD Financiën.

Het ITAA vraagt:
=> Verduidelijking in de communicatie van FOD Financiën;
=> Een mogelijkheid om efficiënt te melden dat FOD Financiën de belastingplichtigen fout heeft ingedeeld (niet via e-mail, rechtstreeks via de TaxWorkbox);
=> Een mogelijkheid voor accountants en belastingadviseurs om zelf de indieningstermijn aan te passen aangezien ze meestal over meer gegevens beschikken dan de fiscus.

Het ITAA dankt de leden die ons problemen gemeld hebben. Dat verduidelijkt alvast dat Tax-on-Web jammer genoeg een valse start heeft genomen: we dringen er bij de FOD Financiën en de minister Van Peteghem op aan om snel gepaste maatregelen te nemen opdat het aangifteseizoen in degelijke omstandigheden kan lopen.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley
Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden...
In september/oktober 2024 verhuizen het ITAA en het IBR naar het Phoenixgebouw (Koning Albert II-laan 19, 1000 Brussel). In september 2023 hebben beide raden dat tijdens hun zitting beslist. Ondertussen...
Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, Biztax, ...
FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten (belastingafrekening) verstuurd. Zoals elk jaar maken cybercriminelen daarvan gebruik om op grote schaal phishingmails te versturen. Daarin laten ze uitschijnen dat je cliënt recht...
De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...
Tijdens een overleg tussen FIDEF, IBR en ITAA stond onder andere de Belgische vertegenwoordiging in de raad van bestuur op de agenda. Het IBR en het ITAA zijn overeengekomen om...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De...
Aangiftetermijnen 2023 Snellere terugbetaling Bij een teruggave verbindt FOD Financiën zich ertoe de aangiften sneller te verwerken wanneer: Deze aangiften worden met andere woorden prioritair verwerkt. Met deze maatregel wil...