Eerste vaststellingen na één week opening Tax-on-Web

Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden. Inmiddels hebben we onze eerste vaststellingen gemeld aan FOD Financiën en het kabinet van Minister Van Peteghem.

Ons opzet? Een vlot en efficiënt verloop van het aangifteseizoen voor iedereen!

Onze voorlopige vaststellingen na reacties van leden

1. Te veel foutmeldingen

Zowel Tax-on-Web en TaxWorkBox laden al een hele week zeer moeizaam op. De eerste dagen – en zelfs tijdens het verlengd weekend – was de mandatenlijst niet beschikbaar. Bovendien stuurden de beroepsbeoefenaars talloze foutmeldingen door naar het ITAA: pdf’s die oneindig blijven laden en ontoegankelijke pagina’s. De leden konden afgelopen week dus niet efficiënt beginnen aan de aangiftes voor hun cliënten.

=> Onze vraag aan FOD Financiën en kabinet-Van Peteghem: ondanks de beloftes in de engagementsverklaring blijft Tax-on-Web onbetrouwbaar. De toepassing en dienstverlening moeten drastisch verbeteren.

2. Aangeduide termijn in het mandatenoverzicht

De datum is weliswaar handig, maar vaak niet correct:

  • Het ITAA ontving voorbeelden van mandatenlijsten met deadline op 15 juli, ondanks:
    • Aangiftes met deel 1+2;
    • Aangiftes van bestuurders;
    • Aangiftes met inkomsten uit het buitenland.
  • Voorstellen van vereenvoudigde aangiftes worden uitgedeeld waarin vorig jaar al buitenlandse inkomsten/pensioenen werden aangegeven.

De datum is niet opgenomen als veld in het downloadbare Excelbestand.

Kanttekening: mocht dat Excelbestand in de toekomst ook in xml-vorm (of zelfs via API/webservices) downloadbaar zijn, zou dat voor iedereen een werkelijke vooruitgang betekenen.

=> Het ITAA vraagt aan FOD Financiën en het kabinet-Van Peteghem dit te onderzoeken en ons snel te informeren zodra er verbetering is.
=> FOD Financiën deelde eerder al mee dat het Excelbestand aangepast wordt.
=> Leden kunnen ons helpen het probleem te identificeren: mits toestemming kunnen leden het rijksregisternummer van hun cliënten bij wie foutieve termijnen zijn aangeduid, doorgeven aan servicedesk@itaa.be met als onderwerp: “TOW foutieve datum”.

3. Voor de meeste leden blijft het onduidelijk wat er moet gebeuren bij foutieve indieningsdatums

  • Leden vragen zich af of de weergegeven termijn definitief vastligt, dan wel indicatief is;
  • Het ITAA begreep dat belastingplichtigen met een voorstel van vereenvoudigde aangifte dit zelf moesten signaleren aan FOD Financiën.

Het ITAA vraagt:
=> Verduidelijking in de communicatie van FOD Financiën;
=> Een mogelijkheid om efficiënt te melden dat FOD Financiën de belastingplichtigen fout heeft ingedeeld (niet via e-mail, rechtstreeks via de TaxWorkbox);
=> Een mogelijkheid voor accountants en belastingadviseurs om zelf de indieningstermijn aan te passen aangezien ze meestal over meer gegevens beschikken dan de fiscus.

Het ITAA dankt de leden die ons problemen gemeld hebben. Dat verduidelijkt alvast dat Tax-on-Web jammer genoeg een valse start heeft genomen: we dringen er bij de FOD Financiën en de minister Van Peteghem op aan om snel gepaste maatregelen te nemen opdat het aangifteseizoen in degelijke omstandigheden kan lopen.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley
Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, Biztax,  …

Geen toegang meer tot e-services met commerciële certificaten vanaf 31 januari 2024 Lees verder »

FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten (belastingafrekening) verstuurd. Zoals elk jaar maken cybercriminelen daarvan gebruik om op grote schaal phishingmails te versturen. Daarin laten ze uitschijnen dat je cliënt recht …

Aanslagbiljet inspireert cybercriminelen Lees verder »

De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De …

Opening TOW niet-inwoners Lees verder »

Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en …

Centraal meldpunt voor aanvraag uitstel in geval van overmacht Lees verder »

FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De …

Evolutie ingediende belastingaangiften in 2023 Lees verder »

Aangiftetermijnen 2023 Snellere terugbetaling Bij een teruggave verbindt FOD Financiën zich ertoe de aangiften sneller te verwerken wanneer: Deze aangiften worden met andere woorden prioritair verwerkt. Met deze maatregel wil …

Snellere betaling bij eerdere indiening belastingaangiften van je cliënten Lees verder »

FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking …

Naar een efficiëntere samenwerking dankzij API’s van FOD Financiën Lees verder »

Wegens een overbevraging van de systemen van de FOD Financiën worden er technische problemen gemeld, bij het indienen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing via het programma Finprof (FinprofLegacy). Gelieve later opnieuw …

Technische problemen bij het indienen van de aangifte bedrijfsvoorheffing Lees verder »

Na overleg met het ITAA is er een voorlopig voorstel van het kabinet van de Minister van Financiën over de definitie van het begrip “ernstige redenen”. Vanaf dit jaar zullen …

Aangiftes in de personenbelasting: aanvragen van uitstel voor ernstige redenen of overmacht Lees verder »

Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi …

ITAA neemt deel aan belastingmarathons RTL-TVi, SudINFO en HLN/VTM Nieuws Lees verder »