Eerste vaststellingen na één week opening Tax-on-Web

Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden. Inmiddels hebben we onze eerste vaststellingen gemeld aan FOD Financiën en het kabinet van Minister Van Peteghem.

Ons opzet? Een vlot en efficiënt verloop van het aangifteseizoen voor iedereen!

Onze voorlopige vaststellingen na reacties van leden

1. Te veel foutmeldingen

Zowel Tax-on-Web en TaxWorkBox laden al een hele week zeer moeizaam op. De eerste dagen – en zelfs tijdens het verlengd weekend – was de mandatenlijst niet beschikbaar. Bovendien stuurden de beroepsbeoefenaars talloze foutmeldingen door naar het ITAA: pdf’s die oneindig blijven laden en ontoegankelijke pagina’s. De leden konden afgelopen week dus niet efficiënt beginnen aan de aangiftes voor hun cliënten.

=> Onze vraag aan FOD Financiën en kabinet-Van Peteghem: ondanks de beloftes in de engagementsverklaring blijft Tax-on-Web onbetrouwbaar. De toepassing en dienstverlening moeten drastisch verbeteren.

2. Aangeduide termijn in het mandatenoverzicht

De datum is weliswaar handig, maar vaak niet correct:

  • Het ITAA ontving voorbeelden van mandatenlijsten met deadline op 15 juli, ondanks:
    • Aangiftes met deel 1+2;
    • Aangiftes van bestuurders;
    • Aangiftes met inkomsten uit het buitenland.
  • Voorstellen van vereenvoudigde aangiftes worden uitgedeeld waarin vorig jaar al buitenlandse inkomsten/pensioenen werden aangegeven.

De datum is niet opgenomen als veld in het downloadbare Excelbestand.

Kanttekening: mocht dat Excelbestand in de toekomst ook in xml-vorm (of zelfs via API/webservices) downloadbaar zijn, zou dat voor iedereen een werkelijke vooruitgang betekenen.

=> Het ITAA vraagt aan FOD Financiën en het kabinet-Van Peteghem dit te onderzoeken en ons snel te informeren zodra er verbetering is.
=> FOD Financiën deelde eerder al mee dat het Excelbestand aangepast wordt.
=> Leden kunnen ons helpen het probleem te identificeren: mits toestemming kunnen leden het rijksregisternummer van hun cliënten bij wie foutieve termijnen zijn aangeduid, doorgeven aan servicedesk@itaa.be met als onderwerp: “TOW foutieve datum”.

3. Voor de meeste leden blijft het onduidelijk wat er moet gebeuren bij foutieve indieningsdatums

  • Leden vragen zich af of de weergegeven termijn definitief vastligt, dan wel indicatief is;
  • Het ITAA begreep dat belastingplichtigen met een voorstel van vereenvoudigde aangifte dit zelf moesten signaleren aan FOD Financiën.

Het ITAA vraagt:
=> Verduidelijking in de communicatie van FOD Financiën;
=> Een mogelijkheid om efficiënt te melden dat FOD Financiën de belastingplichtigen fout heeft ingedeeld (niet via e-mail, rechtstreeks via de TaxWorkbox);
=> Een mogelijkheid voor accountants en belastingadviseurs om zelf de indieningstermijn aan te passen aangezien ze meestal over meer gegevens beschikken dan de fiscus.

Het ITAA dankt de leden die ons problemen gemeld hebben. Dat verduidelijkt alvast dat Tax-on-Web jammer genoeg een valse start heeft genomen: we dringen er bij de FOD Financiën en de minister Van Peteghem op aan om snel gepaste maatregelen te nemen opdat het aangifteseizoen in degelijke omstandigheden kan lopen.

Gerelateerde artikelen

|

De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Het ITAA neemt deel aan het Belastingmarathon georganiseerd door HLN.be en VTM NIEUWS. Op zaterdag 3 juni zullen 50 experten, onder wie Nederlandstalige ITAA-leden, 12 uur lang Vlaamse belastingplichtigen helpen...
De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte...
Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in...
Je cliënt moet een aangifte indienen In MyMinfin > Mijn aangifte wordt één van drie termijnen vermeld: Bevind je cliënt zich in één van volgende situaties? In beide gevallen hoef je niets te...
Je kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als de omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en je voldoet...
Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle...
Zoals aangekondigd in de persconferentie over de aangifte PB 2022 hebben de aangiften die ten laatste op 31 augustus 2022 ingediend werden door een mandataris en een negatief saldo hadden, genoten...
Het is zover: de IT-afdelingen van het ITAA en de FOD Financiën hebben de laatste opmerkingen van de testkantoren verwerkt.De tool “Mandatenbeheer” is klaar om door alle leden en hun...
Misschien is het je zelf ook al overkomen… Je stelt het ITAA een vraag rond het ledenstatuut of je wenst een nieuwe vennootschap te laten erkennen. Dan verwacht je terecht...