Dag: november 2023

|

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the European Sustainability Reporting Standards (ESRS) will be effective on 1 January 2024 starting with the first companies in scope. The ESRS guide …

Supporting high-quality ESRS implementation Lees verder »

FOD Financiën verduidelijkt enkele zaken over het al dan niet indienen van het formulier tot stopzetting van een activiteit (604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement. Nakijken van …

Stopzetting van een activiteit (formulier 604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement Lees verder »

De nieuwe versie van eStox (1.27) bevat een reeks nieuwe functionaliteiten die de flexibiliteit en het gebruiksgemak verbeteren. De nieuwe versie laat nu toe om een specifieke gebruiker en/of een …

eStox (1.27) wint aan flexibiliteit en coherentie Lees verder »

In de nieuwe omzendbrief worden verschillende processen inzake de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen, verenigingen en stichtingen verduidelijkt. De omzendbrief verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober …

Nieuwe omzendbrief voor de neerlegging van de aktes ter griffie van de ondernemingsrechtbank is gepubliceerd Lees verder »

Op 30 oktober 2023 verscheen het examenreglement van het ITAA in het Belgisch Staatsblad. Met bijlage ditmaal. Alle info is hier beschikbaar.
Niet minder dan 4.200 enthousiaste deelnemers proefden van een onvergetelijk congres. Deze succesvolle tweede editie toont opnieuw aan dat het ITAA-Congres de jaarlijkse place to be is die niemand van …

Het ITAA-Congres 2023: de “place to be” voor de sector! Lees verder »

Neem deel aan de EFAA-enquête over de aantrekkelijkheid van het accountancyberoep in België. Jouw inzichten zijn van onschatbare waarde om de branche te versterken. Vul de enquête vandaag nog in …

EFAA-enquête over de aantrekkelijkheid van het beroep Lees verder »

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden …

Resultaten jaarlijkse ITAA-barometer bekend Lees verder »

De Europese Raad heeft Antigua en Barbuda, Belize en de Seychellen toegevoegd aan de EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied. Voorts zijn er 3 jurisdicties van de lijst geschrapt: de Britse Maagdeneilanden, Costa …

Antigua en Barbuda, Belize en de Seychellen toegevoegd aan EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties Lees verder »