Dag: augustus 2022

|

Het ITAA biedt je de mogelijkheid om tegen een uitzonderlijke prijs, de ITAA-Lex van de accountant en de belastingadviseur 2022 in huis te halen. De ITAA-Lex bevat alle relevante wetgeving...
Wie de laatste weken in het ITAA-portaal is geweest heeft allicht al onze nieuwe updates gemerkt. Sinds kort kunnen leden hun eigen ITAA-certificaat raadplegen en downloaden, of zien welke updates...
De wet van 17 maart 2019 kent het ITAA de opdracht toe inzake de bescherming van de rechten en beroepsbelangen van al wie is ingeschreven in het openbaar register. Dat...
Migrantensmokkel is een misdaad die over de hele wereld aanzienlijke winsten oplevert, waarbij criminele netwerken gedijen bij een grote vraag naar hun diensten en een gering risico op ontdekking. Het...
Tot nu toe ontvingen we meer dan 12.000 reacties op onze enquête met betrekking tot de aangiftetermijn. Het ITAA dankt alle accountants, belastingadviseurs en hun medewerkers die hebben deelgenomen aan...
De Commissie publiceert voor openbare raadpleging een ontwerpadvies ter vervanging van CBN-advies 2018/06 – Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen: toepassing van het Belgisch boekhoudrecht – begrip “bijkantoor” – publicatieplicht. Reacties en waardevolle inbreng...
Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax. Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door mandatarissen Termijn: 28 oktober 2022 (30 augustus voor snellere...
Standpunt van het ’ITAA – Identificatie van de uiteindelijk begunstigde(n) van een natuurlijk persoon Naar aanleiding van vragen van verschillende van onze leden heeft het ITAA zich gebogen over de...
Zoals u zelf weet zitten bedrijfsstructuren vaak complex in elkaar. De wetgeving verplicht informatieplichtigen om via het UBO-register hun uiteindelijke begunstigden in te geven. Hiermee wordt de transparantie van eigendomsstructuren...
Beste leden, Zoals al in verschillende ITAA-publicaties werd vermeld, moet elk kantoor intern compliancefuncties aanwijzen die een sleutelrol spelen bij de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering...