Dag: augustus 2023

|

De panne bij de balanscentrale deze woensdagochtend (30 aug) heeft de planning van ITAA-leden onder druk gezet. Het ITAA heeft daarom aan de NBB en de FOD Economie gevraagd om...
Sinds de invoering van de kwaliteitstoetsing zijn de vragenlijsten op BeExcellent beschikbaar voor de leden. Op 1 september 2023 worden deze vragenlijsten bijgewerkt. De BeExcellent-beheerder van je kantoor heeft daar...
Tijdens een overleg tussen FIDEF, IBR en ITAA stond onder andere de Belgische vertegenwoordiging in de raad van bestuur op de agenda. Het IBR en het ITAA zijn overeengekomen om...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
De Commissie publiceert een nieuw ontwerpadvies dat CBN-advies 2009/15 – De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen updatet en opheft. Het ontwerpadvies...
De zomervakantie loopt op z’n einde. Dat wil ook zeggen dat je, naar goede gewoonte, de nieuwe ITAA-Lex 2023 alvast kan reserveren. ITAA-leden kunnen daarbij rekenen op een mooie korting...
Wolters Kluwer voert momenteel een enquête uit gericht op trends in onze sector. Het Instituut nodigt je uit om deel te nemen! We hebben namelijk gedeeltelijk bijgedragen aan de realisatie...
Een combinatie van kennis bijspijkeren en ervaringen delen. Op 10 november staan maar liefst 15 conferenties op het programma van ons 2de ITAA-Congres: hedendaagse thema’s als e-facturatie, duurzaamheidsverslaggeving, artificiële intelligentie,...
De Commissie organiseert een nieuwe openbare raadpleging voor een ontwerpadvies dat beoogt het toepassingsgebied te verduidelijken van het Belgisch boekhoudrecht op buitenlandse verenigingen en stichtingen met een Belgisch bijkantoor. Naast...
FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De...