Dag: februari 2023

|

De Federatie van het Notariaat (Fednot) en het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants hebben enkele jaren geleden samen het digitaal effectenregister eStox ontwikkeld. Door onze expertise te bundelen,...
Onder bepaalde voorwaarden kunt u een belastingkrediet aanvragen voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor de dienstverplaatsingen gedaan in de periode vanaf 1 maart 2022 tot en met 31...
Belastingplichtigen kunnen op elk moment de huidige stand van hun rekening-courant raadplegen via MyMinfin > Mijn professionele toepassingen > Rekening Courant btw. Omdat de btw-rekeninguittreksels aangemaakt worden door een nieuw...
Het Rekenhof onderzocht het controlebeleid inzake de fiscale aangiften van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het beleid van fiscale controle dat de FOD...
Voor een creatie van een vennootschap in eStox betaalt u voortaan 25 euro exclusief btw (in plaats van 20 euro) en voor elke inschrijving in een register betaalt u per...
Op 24 januari 2023 organiseerde het ITAA samen met het IBR een nieuwjaarsdebat met als centraal thema “Never waste a good crisis”. Patrick Van Impe (voorzitter IBR), Philippe Vanclooster (raadslid...
Begin februari kondigde de FOD Financiën op zijn website aan dat niet langer het geslacht maar de leeftijd zou bepalen wie in de linker- of rechterkolom van de gezamenlijke aangiftes...
Het ITAA is er wettelijk toe verplicht het openbaar register bij te houden. Via dat register kunnen bepaalde gegevens zoals de naam, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van ondernemingen...
In een arrest van 28 november 2022 neemt het Hof van Cassatie een standpunt in over de uitbesteding van boekhoudkundige prestaties via onderaanneming aan wie niet door het ITAA erkend...
Heel regelmatig ontstaat onder de ITAA-leden een soort spanning wanneer ze in contact staan met fiscale controleurs. In zulke gevallen durft men zich al eens terecht af te vragen wat...