Hof van Cassatie laat toe voorwaarden te bepalen inzake uitbesteding van boekhoudkundige prestaties via onderaanneming

In een arrest van 28 november 2022 neemt het Hof van Cassatie een standpunt in over de uitbesteding van boekhoudkundige prestaties via onderaanneming aan wie niet door het ITAA erkend is. Dit thema vormt al langer een discussiepunt binnen het Instituut dat deze situatie altijd als problematisch beschouwde.

Hoewel het Hof in zijn arrest de voorziening van het Instituut heeft verworpen, kan hieruit niet zomaar worden afgeleid dat alles met betrekking tot de uitbesteding van boekhoudkundige prestaties aan niet-erkende personen voortaan is toegestaan voor ITAA-beroepsbeoefenaars.

Het arrest maakt het integendeel mogelijk om de voorwaarden af te bakenen waaronder dergelijke uitbesteding via onderaanneming is toegestaan. Het arrest stelt grenzen aan de draagwijdte van de onderaanneming aan niet-erkende personen. Het ontslaat de ITAA-beroepsbeoefenaar er bijvoorbeeld niet van om persoonlijk in te staan voor kwaliteit van zijn opdracht voor de cliënt.

We zullen weldra dieper ingaan op de gevolgen van dit arrest van het Hof van Cassatie. Intussen werd de FOD Economie ook gevraagd om een standpunt hierin te nemen.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Instituut via jur@itaa.be.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Willem De Meyer
Charles Bayart
Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Sinds de invoering van de kwaliteitstoetsing zijn de vragenlijsten op BeExcellent beschikbaar voor de leden. Op 1 september 2023 worden deze vragenlijsten bijgewerkt. De BeExcellent-beheerder van je kantoor heeft daar...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
De nieuwe Raad is op 6 juni 2023 voor het eerst na de algemene vergadering van 22 april 2023 samengekomen. Een van de agendapunten was de samenstelling van het uitvoerend...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Het ITAA neemt deel aan het Belastingmarathon georganiseerd door HLN.be en VTM NIEUWS. Op zaterdag 3 juni zullen 50 experten, onder wie Nederlandstalige ITAA-leden, 12 uur lang Vlaamse belastingplichtigen helpen...
De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte...
Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in...
Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden....