Hof van Cassatie laat toe voorwaarden te bepalen inzake uitbesteding van boekhoudkundige prestaties via onderaanneming

In een arrest van 28 november 2022 neemt het Hof van Cassatie een standpunt in over de uitbesteding van boekhoudkundige prestaties via onderaanneming aan wie niet door het ITAA erkend is. Dit thema vormt al langer een discussiepunt binnen het Instituut dat deze situatie altijd als problematisch beschouwde.

Hoewel het Hof in zijn arrest de voorziening van het Instituut heeft verworpen, kan hieruit niet zomaar worden afgeleid dat alles met betrekking tot de uitbesteding van boekhoudkundige prestaties aan niet-erkende personen voortaan is toegestaan voor ITAA-beroepsbeoefenaars.

Het arrest maakt het integendeel mogelijk om de voorwaarden af te bakenen waaronder dergelijke uitbesteding via onderaanneming is toegestaan. Het arrest stelt grenzen aan de draagwijdte van de onderaanneming aan niet-erkende personen. Het ontslaat de ITAA-beroepsbeoefenaar er bijvoorbeeld niet van om persoonlijk in te staan voor kwaliteit van zijn opdracht voor de cliënt.

We zullen weldra dieper ingaan op de gevolgen van dit arrest van het Hof van Cassatie. Intussen werd de FOD Economie ook gevraagd om een standpunt hierin te nemen.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Instituut via jur@itaa.be.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Willem De Meyer
Charles Bayart
Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden...
In september/oktober 2024 verhuizen het ITAA en het IBR naar het Phoenixgebouw (Koning Albert II-laan 19, 1000 Brussel). In september 2023 hebben beide raden dat tijdens hun zitting beslist. Ondertussen...
Sinds de invoering van de kwaliteitstoetsing zijn de vragenlijsten op BeExcellent beschikbaar voor de leden. Op 1 september 2023 worden deze vragenlijsten bijgewerkt. De BeExcellent-beheerder van je kantoor heeft daar...
Tijdens een overleg tussen FIDEF, IBR en ITAA stond onder andere de Belgische vertegenwoordiging in de raad van bestuur op de agenda. Het IBR en het ITAA zijn overeengekomen om...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden....
Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle...
Naar aanleiding van talrijke klachten van haar leden vroeg het ITAA aan de FOD Financiën om opheldering over de redenen waarom alle aangiften met een tegoed die voor eind augustus...
Standpunt van het ’ITAA – Identificatie van de uiteindelijk begunstigde(n) van een natuurlijk persoon Naar aanleiding van vragen van verschillende van onze leden heeft het ITAA zich gebogen over de...
Zoals u zelf weet zitten bedrijfsstructuren vaak complex in elkaar. De wetgeving verplicht informatieplichtigen om via het UBO-register hun uiteindelijke begunstigden in te geven. Hiermee wordt de transparantie van eigendomsstructuren...