Permanente vorming: een noodzaak voor alle leden én stagiairs

In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs:

 • (Minstens) 120 uur volgen op een periode van drie jaar en minstens 20 uur per jaar
 • Minstens 84 u van die 120 uur besteden aan drie aandachtsgebieden:
  • Aandachtsgebied 1: Vakgebieden gericht op de instandhouding van een hoog competentieniveau, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien in de artikelen 3 en 6 van de ITAA wet (wet 17.032019):
  • Aandachtsgebied 2: Deontologie met betrekking tot het beroep, evenals de antiwitwaswetgeving
  • Aandachtsgebied 4: Organisatie van het kantoor.

Permanente vorming en de stage: specifieke vormingen voor de stagiairs in 2022

De Stagecommissie zal elk jaar een aantal vormingen organiseren voor de stagiairs. Een aantal van die vormingen moeten verplicht gevolgd worden.

Welke vormingen MOET een stagiair volgen in 2022?

De verplichte vormingen voor alle stagiair gecertificeerd belastingadviseurs zijn:

 1. Deontologie
 2. Beginselen inzake antiwitwaswetgeving
 3. Algemene beginselen fiscaal recht

 

De verplichte vormingen voor alle stagiair gecertificeerd accountants zijn:

 1. Deontologie
 2. Beginselen inzake antiwitwaswetgeving
 3. Analytisch boekhouden

 

De verplichte vormingen voor alle stagiair (fiscaal) accountants zijn:

 1. Deontologie
 2. Beginselen inzake antiwitwaswetgeving
 3. Btw

 

Deze verplichte vormingen moeten voor 31 december 2022 gevolgd worden.

Welke van deze vormingen KAN een stagiair volgen in 2022?

Naast de bovenvermelde reeks worden nog webinars voorzien over o.a. Europese en internationale fiscaliteit, vennootschapsrecht, interne controle, consolidatie, financieel beheer.

Als stagiair mag men natuurlijk ook de verplichte vormingen van een ander traject volgen. Zo kan een stagiair fiscaal accountant ook het webinar over analytisch boekhouden volgen.

Waar of wanneer gaan deze vormingen door?

Al deze vormingen gebeuren op afstand door middel van opgenomen webinars. De eerste opnames zijn onlangs begonnen.

Waar kan ik deze vormingen terugvinden?

Wanneer een opname is afgerond (in beide landstalen) zal de stagedienst deze kenbaar maken via de rubriek “Opleidingen” in het ITAA-portaal. Inschrijven om het webinar te volgen gebeurt ook via deze rubriek.

De stagiairs zullen per e-mail of een artikel in ITAA-ACcTUA verwittigd worden van de publicatie van een nieuw webinar.

Hoelang moet men vormingen voor stagiairs volgen?

Deze verplichting is van toepassing zolang men op de lijst van de stagiairs is ingeschreven en dus niet enkel gedurende de minimale duur van de stage.

Ook wie in aanmerking komt om deel te nemen aan het bekwaamheidsexamen moet deze verplichting als stagiair blijven in acht nemen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de verplichtingen inzake bijhouden van het stagedagboek.

Komen deze vormingen in aanmerking voor de algemene permanente vorming?

Ja, deze vormingen betreffen allemaal de drie bovenvermelde aandachtsgebieden en laten dus toe al deels te voldoen om minstens 84 uur te volgen in deze aandachtsgebieden op een periode van drie jaar.

Zijn deze webinars allemaal categorie A?

Al de in 2022 opgenomen webinars zullen ook zodanig georganiseerd worden dat zij voldoen aan de voorwaarden in de norm permanente vorming om te worden beschouwd als een vormingsactiviteit van categorie A, wat inhoudt dat:

 • elk webinar minimaal 30 minuten duurt;
 • het webinar een ingebouwde controle bevat dat de cursist alle onderdelen doorloopt voordat hij toegang krijgt tot de afsluitende toets;
 • elk webinar een afsluitende toets bevat.

Na de afsluitende toets zal men een aanwezigheidsattest kunnen downloaden.

Zijn de webinars een heruitgave van vorige jaren? Deze hebben dezelfde categorie als het jaar waarin ze opgenomen zijn.

Moet men als stagiair nog verslag uitbrengen over de gevolgde vorming via het stageverslag of extranet?

Sinds 2021 gebeurt de verslaggeving over de permanente vorming nog uitsluitend via het platform permanente vorming op het ITAA-portaal.

Voor alle leden en stagiairs van het ITAA is dat enige platform waarlangs het verslag over de gevolgde permanente vorming kan worden ingediend.

De stagiairs gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur hoeven (en kunnen) dit dus niet meer doen via het stagedagboek en de stagiairs (fiscaal) accountant hoeven (en kunnen) dit dus niet meer via het Extranet van het BIBF doen!

Automatisch opladen van aanwezigheidsattest

Vanaf dit jaar zullen de aanwezigheden op de vormingen uitgegeven door de stagedienst net zoals bij de andere vormingsoperatoren automatisch in het jaarverslag permanente vorming worden opgenomen.

De aanwezigheid op een webinar hoeft dus niet meer manueel te worden ingegeven op het platform.

! Gelet op het gegeven dat de webinars kunnen gevolgd worden tot 31 december 2022 zal het automatisch opladen pas na 31 december 2022 in één keer gebeuren.

Gaan de examens enkel en alleen over hetgeen in de webinars wordt behandeld?

Neen. Het is voor veel onderwerpen, zoals btw of vennootschapsrecht, gewoon onmogelijk om dat in één webinar te behandelen. Dus worden tijdens een webinar vaak maar enkele topics behandeld.

Voor de voorbereiding voor een examen zal men dus ook moeten terugvallen op andere vormingen zoals deze georganiseerd door de beroepsverenigingen. Ter zake verwijzen wij naar de kalendermodule in het platform permanente vorming.

Mijn stage is begonnen op 1 mei. Hoeveel uren vorming moet ik dit jaar minstens volgen?

Zoals voorzien in de norm permanente vorming (artikel 3) moet men in het jaar van de eerste inschrijving de vereiste uren pro rata temporis het lopende kalender jaar volgen. Dus als de stage begonnen is op 01 mei 2022 moet men in 2022 nog minstens 7/12 van 20 u volgen.

 

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Frank Haemers

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Het ITAA studentencongres zal dit jaar op 7 november plaatsvinden.  De hoogdag voor alle ITAA-leden is op 8 november.  Ons team wil zoveel mogelijk onderwijsinstellingen en dienstverleners uit onze sector...
Op 30 oktober 2023 verscheen het examenreglement van het ITAA in het Belgisch Staatsblad. Met bijlage ditmaal. Alle info is hier beschikbaar.
Enkele leden hebben ons gemeld dat de erkende vormingsoperatoren Coloma Group (gekend onder de naam KennisAteliers) en Legal Learning Company (gekend onder de naam Lexalert/Utopix) in faling zijn gegaan. Een...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs: Permanente vorming en stage: specifieke vormingen voor stagiairs De Stagecommissie neemt jaarlijks een aantal webinars op die voornamelijk...
De uiterlijke indieningsdatum voor je verslag permanente vorming 2022 is 28 februari 2023[1]. De indiening ervan gebeurt via het elektronisch platform permanente vorming dat je kan terugvinden in het ITAA-portaal....
Kan ik van stagemeester veranderen? Welke tools van het ITAA kan ik als stagiair gebruiken? Voor welke vakken kan ik een tussentijdse proef afleggen? Of hoe verloopt het bekwaamheidsexamen nu...
Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates,...
Het antwoord op deze vraag hangt af van het gegeven of je stagiair (fiscaal) accountant (zie 1.), stagiair gecertificeerd accountant (zie 2.), dan wel stagiair gecertificeerd belastingadviseur bent (zie 2.)....
Eerder kondigden we in een ACcTUA al aan dat het ITAA werk maakt van een vernieuwd Stagedagboek. Ook dit werd op 17 maart 2022 gelanceerd. Voortaan zullen alle stagiairs gecertificeerd...