Dag: oktober 2023

|

Op 27 september 2023 werd het sectoraal akkoord voor de vrije beroepen (PC336) afgesloten. We lijsten de belangrijkste zaken voor je op. Dat akkoord geldt vanaf 1 januari 2023 tot...
Wanneer? Indien je een koopkrachtpremie zou overwegen voor je onderneming is de belangrijkste voorwaarde dat de onderneming ‘goede resultaten’ moet hebben behaald. Enkel dan kan een premie worden toegekend. Het...
In september/oktober 2024 verhuizen het ITAA en het IBR naar het Phoenixgebouw (Koning Albert II-laan 19, 1000 Brussel). In september 2023 hebben beide raden dat tijdens hun zitting beslist. Ondertussen...
Digitalisering en innovatie. Langer werken. Arbeidsschaarste. Ziekteverzuim. Dat zorgt er allemaal voor dat we met een nieuwe mindset moeten omgaan met talent. Het is daarbij cruciaal dat de juiste competenties maximaal...
Enkele leden hebben ons gemeld dat de erkende vormingsoperatoren Coloma Group (gekend onder de naam KennisAteliers) en Legal Learning Company (gekend onder de naam Lexalert/Utopix) in faling zijn gegaan. Een...
Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, Biztax, ...
Bedrijven die de compenserende energiepremie willen krijgen, moeten de premie tegen 15 november aanvragen. Bij hun aanvraag moeten ze hun afrekeningsfacturen van hun gas- en elektriciteitsverbruik voegen voor heel 2021...
Net als alle vennootschappen in België, moeten advocaten de statuten van hun vennootschap tegen 1 januari 2024 in overeenstemming brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen...
Binnen het Connect-project – een samenwerking tussen Vlaio, FVB, IBR en ITAA – worden regelmatig opleidingen aangeboden die accountants en belastingadviseurs kunnen inspireren in hun rol als raadgever van hun...
FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten (belastingafrekening) verstuurd. Zoals elk jaar maken cybercriminelen daarvan gebruik om op grote schaal phishingmails te versturen. Daarin laten ze uitschijnen dat je cliënt recht...