Dag: januari 2023

|

Na verschillende reacties en klachten hebben we onderzocht waarom het ITAA moeilijk bereikbaar was. Er zat een programmeerfout in het centrale telefoniesysteem dat inmiddels is aangepakt en opgelost. Alvast onze...
Liberform organiseert dit jaar een aantal sessies binnen het thema “mentorschap”. Je wordt daarbij begeleid door een expert.  Wanneer: 7 en 9 februari. Inschrijven via: https://www.liberform.be/event?search=accountants
Vanaf 1 februari 2023 zal het mogelijk zijn om een attest van geldigheid voor een Europees btw-nummer te verkrijgen via MyMinfin. Met MyMinfin kunnen de belastingplichtigen en hun mandatarissen hun...
Hieronder vind je de kalender voor het IT-onderhoud in 2023 en 2024.  Jaarlijks zal vier keer een IT-onderhoud plaatsvinden om de stabiliteit en veiligheid van de applicaties te garanderen. FOD...
Deze circulaire is een aanvulling van de circulaire 2022/C/33 van 31 maart 2022 over de vaststelling van het wettelijke rustpensioen in het kader van de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders die...
Kaderakkoord ITAA-Reprobel referentiejaar 2022 Reprobel zal je onderneming in het eerste kwartaal 2023 aanschrijven om na te gaan of ze in regel is met het auteursrecht voor referentiejaar 2022. De...
Houd deze dagen vrij in uw agenda ! We sturen later een aparte mededeling met alle details om je in te schrijven.
Op 7 februari om 11.30 uur organiseert het ITAA een debat over de engagementsverklaring met de Minister van financiën. Het ITAA nodigt Ludo Van den Bossche (KVABB) en Gérard Delvaux...
De uiterlijke indieningsdatum voor je verslag permanente vorming 2022 is 28 februari 2023[1]. De indiening ervan gebeurt via het elektronisch platform permanente vorming dat je kan terugvinden in het ITAA-portaal....
Op vrijdag 3 februari 2023 staat het colloquium van de Vriendenkring van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel over de wisselwerking tussen deontologie, strafrecht enburgerlijke vorderingen bij vrije beroepen op het programma....