Hoe verloopt mijn stage?

Kan ik van stagemeester veranderen? Welke tools van het ITAA kan ik als stagiair gebruiken? Voor welke vakken kan ik een tussentijdse proef afleggen? Of hoe verloopt het bekwaamheidsexamen nu eigenlijk?

Met de regelmaat van de klok komen deze vragen toe bij de stagedienst van het ITAA.

Publieke versus niet-publieke FAQ’s

Behalve de stagedienst ontvangen andere diensten ook dezelfde weerkerende vragen. Daarom heeft de servicedesk een reeks ‘publieke’ en ‘private’ FAQ’s ontwikkeld. Sommige veelvoorkomende vragen zijn essentieel of interessant voor iedereen. Om die reden zijn ze publiek beschikbaar via website van het ITAA.

Meer specifieke antwoorden op die vragen, die niet voor het brede publiek bedoeld zijn, kan je terugvinden op het ITAA-portaal. Dat is onder meer het geval voor permanente vorming, de vier ITAA-boeken, het inschrijven voor een ITAA-opleiding en de handleiding voor het nieuwe stagedagboek voor de stagiairs gecertificeerd accountant en gecertificeerd belastingadviseur.

Recente presentaties met betrekking tot stageverloop

Op de Servicedesk-toepassing krijg je een overzicht van recente publicaties. Daartussen staan onder andere twee presentaties over het verloop van de stage:

  • Ik ben stagiair gecertificeerd accountant / stagiair gecertificeerd belastingadviseur. Hoe verloopt mijn stage?
  • Ik ben stagiair (fiscaal) accountant. Hoe verloopt mijn stage?

In beide presentaties worden de verschillende huidige stagetrajecten nog eens doorlopen, van begin tot eind van de stage. Voor elk traject worden de meest voorkomende vragen behandeld.

De FAQ’s worden door alle ITAA-diensten regelmatig bijgewerkt en wij kunnen ten stelligste aanbevelen om regelmatig eens een kijkje te nemen.

Gerelateerde artikelen

|

Het is een jaarlijkse traditie geworden. Zodra de modeldocumenten voor de aangifte in de personenbelasting gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, start het ITAA in samenwerking met een uitgever een...
Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates,...
Op 29 april 2022 werd Patrick Van Impe verkozen tot nieuwe voorzitter van het IBR. Hij volgt Tom Meuleman op, wiens mandaat ten einde is gelopen. Eric Van Hoof wordt...
De ministerraad van 6 mei 2022 keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot een...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
Het antwoord op deze vraag hangt af van het gegeven of je stagiair (fiscaal) accountant (zie 1.), stagiair gecertificeerd accountant (zie 2.), dan wel stagiair gecertificeerd belastingadviseur bent (zie 2.)....
Op 22 april 2022 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed inzake de ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van berichten via de e-Box. Binnenkort zullen burgers en ondernemingen op...
Via contacten tussen de Cellen Fiscaliteit en External affairs met de FOD Financiën werden we ingelicht van een onaangekondigde wijziging: het digitaal verzenden van de BTW-rekeninguittreksels. Dankzij het optreden van...
Gezien het nieuwe telefoonsysteem van de FOD Financiën had het ITAA op verzoek van zijn leden de rechtstreekse contactcodes verkregen voor bepaalde soorten vragen. Na de publicatie van deze codes...
Momenteel kampt de sector Accountancy & fiscaliteit met een tekort aan geschikte werkkrachten. De hogeschoolpartners van de Associatie KU Leuven willen inzetten op een versterkte samenwerking met partners in het...