Hoe verloopt mijn stage?

Kan ik van stagemeester veranderen? Welke tools van het ITAA kan ik als stagiair gebruiken? Voor welke vakken kan ik een tussentijdse proef afleggen? Of hoe verloopt het bekwaamheidsexamen nu eigenlijk?

Met de regelmaat van de klok komen deze vragen toe bij de stagedienst van het ITAA.

Publieke versus niet-publieke FAQ’s

Behalve de stagedienst ontvangen andere diensten ook dezelfde weerkerende vragen. Daarom heeft de servicedesk een reeks ‘publieke’ en ‘private’ FAQ’s ontwikkeld. Sommige veelvoorkomende vragen zijn essentieel of interessant voor iedereen. Om die reden zijn ze publiek beschikbaar via website van het ITAA.

Meer specifieke antwoorden op die vragen, die niet voor het brede publiek bedoeld zijn, kan je terugvinden op het ITAA-portaal. Dat is onder meer het geval voor permanente vorming, de vier ITAA-boeken, het inschrijven voor een ITAA-opleiding en de handleiding voor het nieuwe stagedagboek voor de stagiairs gecertificeerd accountant en gecertificeerd belastingadviseur.

Recente presentaties met betrekking tot stageverloop

Op de Servicedesk-toepassing krijg je een overzicht van recente publicaties. Daartussen staan onder andere twee presentaties over het verloop van de stage:

  • Ik ben stagiair gecertificeerd accountant / stagiair gecertificeerd belastingadviseur. Hoe verloopt mijn stage?
  • Ik ben stagiair (fiscaal) accountant. Hoe verloopt mijn stage?

In beide presentaties worden de verschillende huidige stagetrajecten nog eens doorlopen, van begin tot eind van de stage. Voor elk traject worden de meest voorkomende vragen behandeld.

De FAQ’s worden door alle ITAA-diensten regelmatig bijgewerkt en wij kunnen ten stelligste aanbevelen om regelmatig eens een kijkje te nemen.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Frank Haemers

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

De nieuwe versie van eStox (1.27) bevat een reeks nieuwe functionaliteiten die de flexibiliteit en het gebruiksgemak verbeteren. De nieuwe versie laat nu toe om een specifieke gebruiker en/of een...
Op 30 oktober 2023 verscheen het examenreglement van het ITAA in het Belgisch Staatsblad. Met bijlage ditmaal. Alle info is hier beschikbaar.
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs: Permanente vorming en stage: specifieke vormingen voor stagiairs De Stagecommissie neemt jaarlijks een aantal webinars op die voornamelijk...
Het is zover: de IT-afdelingen van het ITAA en de FOD Financiën hebben de laatste opmerkingen van de testkantoren verwerkt.De tool “Mandatenbeheer” is klaar om door alle leden en hun...
Het ITAA is er wettelijk toe verplicht het openbaar register bij te houden. Via dat register kunnen bepaalde gegevens zoals de naam, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van ondernemingen...
Even lijkt het wel of ons interne telefoniesysteem in “ambtenarenmodus” staat. Wie ons opbelt, raakt wel binnen bij het onthaal, maar daarna wil de interne doorschakeling zijn werk niet doen....
Wie de laatste weken in het ITAA-portaal is geweest heeft allicht al onze nieuwe updates gemerkt. Sinds kort kunnen leden hun eigen ITAA-certificaat raadplegen en downloaden, of zien welke updates...
Naar aanleiding van uw talrijke verzoeken om opheldering met betrekking tot het UBO-register hebben wij contact opgenomen met de Thesaurie. De Thesaurie heeft haar UBO Register FAQ geüpdatet om rekening...
In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs: (Minstens) 120 uur volgen op een periode van drie jaar en minstens 20 uur per jaar Minstens 84...