Permanente vorming: een noodzaak voor alle leden en stagiairs

In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs:

 1. (Minstens) 120 uur volgen binnen een periode van drie jaar en minstens 20 uur per jaar;
 2. Minstens 84 uur van die 120 uur besteden aan drie aandachtsgebieden:
  • Aandachtsgebied 1: Vakgebieden gericht op de instandhouding van een hoog competentieniveau, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien in de artikelen 3 en 6 van de ITAA-wet van 17 maart 2019;
  • Aandachtsgebied 2: Deontologie met betrekking tot het beroep, evenals de antiwitwaswetgeving;
  • Aandachtsgebied 4: Organisatie van het kantoor.

Permanente vorming en stage: specifieke vormingen voor stagiairs

De Stagecommissie neemt jaarlijks een aantal webinars op die voornamelijk bestemd zijn voor de stagiairs.

Waar staan deze webinars?

De webinars vind je terug in het ITAA-portaal onder de rubriek “Opleidingen” (https://portal.itaa.be/):

Klik op “Alle opleidingen” en gebruik dan de filterfunctie om de stageseminars te selecteren.

Selecteer aan de hand van die filter het type stageseminars waarna je een overzicht krijgt van alle beschikbare onderwerpen. Klik vervolgens de opleidingen aan die je wil volgen. Tot slot doorloop je een eenvoudige inschrijvingsprocedure.

De lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe opnames. De komende maanden worden webinars opgenomen over onder andere bijzondere mandaten (omvorming), fiscale procedure en successierechten.

Welke vormingen moet elke stagiair accountant, fiscaal accountant, gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur gedurende de stage volgen?

Gedurende de volledige stageduur moeten stagiairs elk kalenderjaar minstens vier onderwerpen uit die lijst volgen. De stagiairs mogen de onderwerpen vrij kiezen.

Welke vormingen moet elke stagiair gecertificeerd accountant of stagiair gecertificeerd belastingadviseur gedurende de eerste drie jaar van de stage volgen?

Alle stagiairs gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur moeten gedurende de eerste drie stagejaren minstens eenmaal deontologie en antiwitwaswetgeving volgen. Deze tellen dan vanzelfsprekend mee voor de vier verplichte vormingen.

Komen deze vormingen in aanmerking voor de algemene permanente vorming?

Ja, deze vormingen hebben betrekking op de drie bovenvermelde aandachtsgebieden. Daarmee bereik je dus deels het minimale aantal uren (84 uur in deze aandachtsgebieden) die je moet volgen binnen een periode van drie jaar.

Zijn deze webinars allemaal categorie A?

Alle webinars uit 2023 voldoen aan de voorwaarden in de norm permanente vorming om beschouwd te worden als een vormingsactiviteit van categorie A, wat betekent dat:

 • elk webinar minimaal 30 minuten duurt;
 • elk webinar een ingebouwde controle bevat;
 • elk webinar een afsluitende toets bevat.

Na de afsluitende toets kan een aanwezigheidsattest gedownload worden.

Heruitgaven van vroegere webinars hebben dezelfde categorie als het jaar waarin ze opgenomen zijn.

Moet een stagiair nog verslag uitbrengen over de gevolgde vorming via het stageverslag of het extranet?

Sinds 2021 gebeurt de verslaggeving over de permanente vorming uitsluitend via het ITAA-portaal, onder de rubriek “permanente vorming”.

Via dit platform dienen alle leden en stagiairs van het ITAA het verslag over de gevolgde permanente vorming in.

De stagiairs gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur moeten (en kunnen) dat dus niet meer doen via het Stagedagboek. De stagiairs (fiscaal) accountant moeten (en kunnen) dat evenmin via het extranet van het BIBF doen.

Automatisch opladen van aanwezigheidsattest

De aanwezigheidsattesten voor deze vormingen worden net zoals door de andere vormingsoperatoren automatisch in het jaarverslag permanente vorming opgenomen. Je hoeft je aanwezigheid dus niet meer manueel in te geven!

Let wel: omdat webinars beschikbaar blijven tot en met 31 december 2023 worden de attesten pas later (na 31 december) in één keer opgeladen.

Gaan de tussentijdse proeven en bekwaamheidsexamens alleen over onderwerpen die in de webinars worden behandeld?

Neen. Voor veel onderwerpen, zoals btw of vennootschapsrecht, is het zelfs onmogelijk om alles in één webinar te behandelen. Tijdens de voorbereiding op een examen kunnen stagiairs terugvallen op andere vormingen, bijvoorbeeld die georganiseerd door de beroepsverenigingen. Ter zake verwijzen we naar de kalender die men kan terugvinden in de rubriek Permanente vorming (via het ITAA-portaal).

Mijn stage is op 1 mei begonnen. Hoeveel uren vorming moet ik dit jaar minstens volgen?

Zoals voorzien in de norm permanente vorming (artikel 3) moet men in het jaar van de eerste inschrijving de vereiste uren pro rata temporis volgen. Stel dat je stage begonnen is op 1 mei 2023, dan moet je in 2023 nog minstens 7/12 van 20 uur volgen.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Frank Haemers

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Het ITAA studentencongres zal dit jaar op 7 november plaatsvinden.  De hoogdag voor alle ITAA-leden is op 8 november.  Ons team wil zoveel mogelijk onderwijsinstellingen en dienstverleners uit onze sector...
Eind mei heeft confrater Etienne Claes het tweede deel van de training ‘onafhankelijke bestuurder’ afgerond voor Accountants – leden van de ‘Orde van Accountants van Marokko’ (OEC) in Casablanca. 34...
Op 30 oktober 2023 verscheen het examenreglement van het ITAA in het Belgisch Staatsblad. Met bijlage ditmaal. Alle info is hier beschikbaar.
Enkele leden hebben ons gemeld dat de erkende vormingsoperatoren Coloma Group (gekend onder de naam KennisAteliers) en Legal Learning Company (gekend onder de naam Lexalert/Utopix) in faling zijn gegaan. Een...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
Beschikbaar als webinar on demand  voor een periode van 3 maanden vanaf 1 april 2023 tot 30 juni 2023 Een groeiend aantal van onze leden maakt gebruik van de eStox-applicatie....
Maak uw kantoor nog efficiënter door BeExcellent actief te gebruiken in uw dagelijkse praktijk!​ BeExcellent is een platform voor de registratie, het beheer en de publicatie van handleidingen, processen en...
Houd deze dagen vrij in uw agenda ! We sturen later een aparte mededeling met alle details om je in te schrijven.
De uiterlijke indieningsdatum voor je verslag permanente vorming 2022 is 28 februari 2023[1]. De indiening ervan gebeurt via het elektronisch platform permanente vorming dat je kan terugvinden in het ITAA-portaal....
Basisopleiding (januari – maart 2023) en Opleiding voor geavanceerde gebruikers (januari – maart 2023) beschikbaar als webinar on demand vanaf 1 januari 2023 tot 31 maart 2023 Om het gebruik van...