Dag: maart 2022

|

Deze circulaire handelt over de tijdelijke tolerantie die in het kader van Covid-19 werd voorzien in verband met de semi-forfaitaire methode (berekeningsmethode 2) die wordt gebruikt om het beroepsgebruik te bepalen...
Op 28 maart verschenen in het Belgisch Staatsblad de aangifteformulieren inzake de personenbelasting voor het aanslagjaar 2022. De documenten kunt u ook hier downloaden: Deel 1 Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk...
Ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2021 zwaar door de crisis zijn getroffen, kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding 25. De 25a betreft ondernemingen die tussen 1/10/21 en...
Het ITAA is erin geslaagd de contactcodes van een aantal diensten bij de FOD Financiën te verkrijgen. Hiermee beantwoorden we de vragen van heel wat leden die hiervan melding maakten...
Traditioneel meldt u zich op het ITAA-Portaal aan met uw e-mailadres en wachtwoord. Sinds 15 maart kan dat ook met eID of itsme op voorwaarde dat u uw rijksregisternummer in...
Eenmaal per jaar [1] wordt u gevraagd uw persoonlijke gegevens in uw e-loket te valideren alsook de gegevens van de onderneming/kantoor waarvoor u verantwoordelijk bent. Deze gegevens past u het...
Sinds 17 maart kan u rechtstreeks tickets aanmaken via het ITAA-portaal boven op de vroegere bereikbaarheid via telefoon, e-mail en Facebook. U kan dus nog steeds een e-mail sturen naar...
Eerder kondigden we in een ACcTUA al aan dat het ITAA werk maakt van een vernieuwd Stagedagboek. Ook dit werd op 17 maart 2022 gelanceerd. Voortaan zullen alle stagiairs gecertificeerd...
Bijna een jaar geleden lanceerde het ITAA een nieuw platform permanente vorming voor de leden, de stagiairs en de vormingsoperatoren. Ondertussen hebben leden en stagiairs ook voor de eerste keer...
Op 1 maart stuurden we een eerste Flash-bericht naar aanleiding van het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Sindsdien hebben heel wat landen, waaronder België, economische sancties uitgevaardigd tegen Rusland. Intussen...