Stagedagboek anno 2022: wie moet wat wanneer bijhouden?

Het antwoord op deze vraag hangt af van het gegeven of je stagiair (fiscaal) accountant (zie 1.), stagiair gecertificeerd accountant (zie 2.), dan wel stagiair gecertificeerd belastingadviseur bent (zie 2.).

1.Ik ben stagiair (fiscaal) accountant of stagemeester van deze stagiair

Voor de stagiair (fiscaal) accountants is het stageverslag een evaluatietool die ook dient voor de aanvraag tot deelname aan het schriftelijk examen.

Voor de inschrijving voor het examen moet de stagiair/stagemeester via het portaal van het ITAA naar

en daar kunnen zij de volgende formulieren vinden:

Op die manier kan de stagiair (fiscaal) accountant een overzicht geven van de uitgevoerde werkzaamheden en kan de stagemeester die evalueren.

De stagiair (fiscaal) accountant dient wel de prestaties bij te houden, al mag dat bijv. een gewone interne tijdsregistratie op kantoor zijn.

2. Ik ben stagiair gecertificeerd accountant of stagiair gecertificeerd belastingadviseur of stagemeester ervan

In de ITAA-ACcTUA van 04.02.2022 informeerden we over het stagedagboek 2.0 voor de stagiairs gecertificeerd accountant, de stagiairs gecertificeerd belastingadviseur en hun stagemeester(-s).

Sinds midden maart is dit nieuwe stagedagboek uit de steigers gekomen en beschikbaar voor alle bovenvermelde stagiairs en stagemeesters.

Graag willen wij al deze stagiairs en stagemeesters uitnodigen om met dit nieuwe model kennis te maken.

Waar kunnen wij een handleiding vinden voor het nieuwe stagedagboek?

Samen met het nieuwe stagedagboek werd in het ITAA-portaal een nieuwe rubriek aangemaakt:

In de rubriek  FAQ vinden we o.a. vragen over het stagedagboek, waaronder de handleiding:  

In het artikel  “Is er een handleiding voor het stagedagboek?” kunnen wij dan een link vinden naar deze handleiding.

In deze handleiding zullen zowel stagiair als stagemeester de nodige infomatie kunnen terugvinden om aan de slag te gaan met het stagedagboek 2.0.

Hier wordt toegelicht hoe we het stagedagboek kunnen raadplegen en bewerken. Bij de bewerking van het stagedagboek willen wij wijzen op de mogelijkheid om stageopdrachten in bulk in te voeren, waardoor het bijhouden van het stagedagboek geen tijdrovende bezigheid meer wordt.

Hoeveel keer per jaar zal ik, als stagiair, dit moeten invullen?

Het stagereglement voorziet dat het minstens 1 keer per kwartaal (en dus niet éénmaal op het einde van een kalenderjaar) moet worden bijgewerkt! Door de mogelijkheid om opdrachten in bulk in te voeren zal dit nauwelijks enige tijd in beslag nemen.

Moet ik als stagemeester nog alle individuele opdrachten valideren?

Neen. De stagemeester moet gewoon 1 keer per kwartaal een nazicht en een algemene evaluatie doen. Het is natuurlijk ook steeds mogelijk om opmerkingen te plaatsen bij een individuele opdracht.

Hoelang moet ik als stagiair of stagemeester het stagedagboek bijwerken?

We kunnen hier twee fasen onderscheiden.

Fase 1 = de eerste drie stagejaren: in deze periode is het bijhouden van het stagedagboek niet alleen een verplichting maar moeten we ook minstens 1.000 uur per jaar besteden aan de stagewerkzaamheden en deze bijhouden in het stagedagboek. Het is aan de hand van het stagedagboek dat de Stagecommissie, de stagiair en stagemeester kan opvolgen en nazien of aan deze verplichting voldaan wordt en al dan niet eventuele maatregelen treffen, zoals het niet-toelaten tot het bekwaamheidsexamen.

Fase 2 = de laatste 5 stagejaren. Hoewel in deze periode de focus zal liggen op het bekwaamheidsexamen dient men natuurlijk nog steeds actief te zijn in de uitoefening van het beroep. Hoewel er geen 1000 uur per jaar meer aan de stagewerkzaamheden moeten worden besteed, dient men wel nog het stagedagboek te blijven bijhouden.

Zowel de stagemeester als de Stagecommissie willen de stagiair immers kunnen volgen gedurende zijn volledige stageperiode. Het blijven bijhouden van het stagedagboek zal ook toelaten om aan de jury van een mondeling examen een overzicht te geven van de tijdens de stage uitgevoerde opdrachten. Op die manier krijgt de jury dus een beeld van de dagelijkse beroepsomgeving van de kandidaat.

Het bijhouden van een stagedagboek is met andere woorden niet alleen een verplichting uit het stagereglement, het is voor alle betrokkenen een meer dan nuttig hulpmiddel.

Zo kunnen stagiair en stagemeester bekijken of de uitgevoerde opdrachten in lijn liggen met de “taken en doelstellingen” die men voor elk vakgebied kan terugvinden in het programma van het bekwaamheidsexamen. In dit programma vinden we namelijk niet alleen wat we zeker moeten kennen, maar ook wat we moeten kunnen in elk vakgebied. Aldus kan dit programma de stagiair en stagemeester toelaten de stage inhoudelijk te organiseren.

Doordat om opdrachten in bulk kunnen worden ingevoerd vanuit het eigen tijdsregistratiesysteem zal het blijven bijhouden van het stagedagboek geen administratieve overlast met zich meebrengen.

Voor alle stagiairs

Tot slot is plant het ITAA op dit ogenblik volop allerlei webinars voor de stagiairs. In een volgende bericht zullen we dieper ingaan op de onderwerpen die dit jaar aan bod komen. Nu al kunnen wij meedelen dat de beschikbaarheid van webinars zal kenbaar gemaakt worden via

Dat zal ook voorzien worden in het opladen van de aanwezigheidsattesten, wat inhoudt dat deze niet meer manueel moeten worden ingegeven.

De stagedienst.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Frank Haemers

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Op 30 oktober 2023 verscheen het examenreglement van het ITAA in het Belgisch Staatsblad. Met bijlage ditmaal. Alle info is hier beschikbaar.
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs: Permanente vorming en stage: specifieke vormingen voor stagiairs De Stagecommissie neemt jaarlijks een aantal webinars op die voornamelijk...
In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs: (Minstens) 120 uur volgen op een periode van drie jaar en minstens 20 uur per jaar Minstens 84...
Kan ik van stagemeester veranderen? Welke tools van het ITAA kan ik als stagiair gebruiken? Voor welke vakken kan ik een tussentijdse proef afleggen? Of hoe verloopt het bekwaamheidsexamen nu...
Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates,...
Eerder kondigden we in een ACcTUA al aan dat het ITAA werk maakt van een vernieuwd Stagedagboek. Ook dit werd op 17 maart 2022 gelanceerd. Voortaan zullen alle stagiairs gecertificeerd...
De Stagecommissie en de stagedienst wensen alvast veel succes toe aan al wie zich momenteel voorbereid op een bekwaamheidsexamen of een tussentijdse proef. Ook wie net de eerste stappen heeft...