Ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants

Op 30 oktober 2023 verscheen het examenreglement van het ITAA in het Belgisch Staatsblad. Met bijlage ditmaal.

Alle info is hier beschikbaar.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

ITAA

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs: Permanente vorming en stage: specifieke vormingen voor stagiairs De Stagecommissie neemt jaarlijks een aantal webinars op die voornamelijk...
In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs: (Minstens) 120 uur volgen op een periode van drie jaar en minstens 20 uur per jaar Minstens 84...
Kan ik van stagemeester veranderen? Welke tools van het ITAA kan ik als stagiair gebruiken? Voor welke vakken kan ik een tussentijdse proef afleggen? Of hoe verloopt het bekwaamheidsexamen nu...
Het antwoord op deze vraag hangt af van het gegeven of je stagiair (fiscaal) accountant (zie 1.), stagiair gecertificeerd accountant (zie 2.), dan wel stagiair gecertificeerd belastingadviseur bent (zie 2.)....
Eerder kondigden we in een ACcTUA al aan dat het ITAA werk maakt van een vernieuwd Stagedagboek. Ook dit werd op 17 maart 2022 gelanceerd. Voortaan zullen alle stagiairs gecertificeerd...
De Stagecommissie en de stagedienst wensen alvast veel succes toe aan al wie zich momenteel voorbereid op een bekwaamheidsexamen of een tussentijdse proef. Ook wie net de eerste stappen heeft...