Dien je elektronisch jaarverslag permanente vorming 2022 in voor 28 februari 2023

De uiterlijke indieningsdatum voor je verslag permanente vorming 2022 is 28 februari 2023[1]. De indiening ervan gebeurt via het elektronisch platform permanente vorming dat je kan terugvinden in het ITAA-portaal.

Kijk je vormingsactiviteiten na

Sinds 1 juli 2022 werden de erkende vormingsoperatoren en organisatoren van erkende vormingsactiviteiten verplicht om je aanwezigheden aan hun vormingen rechtstreeks op te laden in je lijst van gevolgde vormingsactiviteiten.

Toch kijk je het best alle vormingen na.

 1. Waar nodig vul je zelf verder aan door het aanwezigheidsattest op te laden.
 2. Controleer ook nog je overzicht van gevolgde vormingsactiviteiten op dubbele ingaven (zowel door jezelf als door de erkende vormingsoperator).
 3. Verwijder eventueel de vorming indien deze dubbel is met de registratie van de erkende vormingsoperator.

Het kan zijn dat wanneer je een uitgestelde vorming hebt gevolgd, de datum niet overeenstemt met de aanwezigheden van de vormingsoperator. Maar zolang dit in hetzelfde jaar valt, hoef je niets te te wijzigen.

Voldoende uren permanente vorming in 2022?

Zodra vormingsactiviteiten vervolledigd zijn, kan je via de speedometers nagaan of je voldoende uren permanente vorming hebt voor 2022. Dit ziet er als volgt uit in het platform:

Valideer je elektronisch jaarverslag

Valideer daarna je uren voor 2022. Doe dat uiterlijk tegen 28 februari. Ga daarvoor naar ‘Jaarverslagen’ in het platform en kies ‘2022’ om te valideren (onderstaand = een voorbeeld).

Enkele aandachtspunten voor de driejarige periode 2020-2021-2022:

 1. Aantal verplichte vormingsuren:
 2. Minimaal 20 uur in 2022
 3. Minimaal 70% van de uren 2022 vallen onder categorie A (NB: cfr.  de overgangsmaatregel opgenomen in de nieuwe norm permanente vorming, vanaf het vormingsjaar 2023 zal 70% categorie A niet meer jaarlijks gelden maar wel voor de driejarige periode 2021-2022-2023)
 4. Minimaal 100 uur/3 jaar (NB: zie beslissing Raad covidversoepelingen: Tijdens de periode van drie opeenvolgende jaren waarin het jaar 2020 voorkomt, wordt het totaal van 120 uur voor de driejarige periode uitzonderlijk naar 100 uur teruggebracht. Dat geldt dus ook voor de periode 2020-2021-2022)

Vormingsactiviteiten die je zelf moet aanvullen in je jaarverslag:

 1. Doceren aan een erkende instelling die diploma’s of titels aflevert: 2 uur permanente vorming categorie A per gegeven uur – max. 30 uur/kalenderjaar; (Let wel: spreken voor bijvoorbeeld een erkende vormingsoperator of het ITAA geeft recht op hetzelfde aantal uren als de deelnemers (ook voor webinars);
 2. Opstellen van publicaties: 2 uur permanente vorming cat. A per 3000 tekens – max. 30 uur/kalenderjaar;
 3. Max. 30 uur categorie A/jaar voor 1. en 2. samen (dit dient u zelf toe te passen)
 4. Meewerken aan commissies, cellen en werkgroepen van het ITAA of een internationale organisatie waarvan ITAA lid is: permanente vorming categorie B.

Ga ook na of je wel degelijk je jaarverslag voor 2021 hebt gevalideerd. Mocht dit niet het geval zijn, gelieve dat dan dringend te doen om alsnog in orde te zijn met de bepalingen opgenomen in de norm permanente vorming. De validatie van het jaarverslag 2021 gebeurt op dezelfde manier als 2022.

Wens je meer informatie over de indiening van je jaarverslag permanente vorming?

 1. Om je te helpen bij het invullen van je verslag op het platform permanente vorming, werden een aantal instructievideo’s opgenomen. Klik op “handleiding” (instructievideo waarin de stappen van A tot Z wordt uitgelegd).
 2. Bevatten de instructievideo’s geen antwoord op je specifieke vraag? Via de servicedeskmodule op het ITAA-portaal vind je een hele reeks FAQ’s of stuur je een mail naar pvfc@itaa.be.

Ten slotte wensen we nog te onderlijnen dat het Instituut geen vrijstelling kan geven op de wettelijke verplichting tot het volgen van permanente vorming (art. 39 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur), ongeacht je leeftijd, hoedanigheid, functie of verblijfplaats.

Indien je door omstandigheden voor 2022 niet aan je vormingsverplichtingen hebt kunnen voldoen (bijv. wegens medische redenen), vragen wij je ons hierover tijdig te willen informeren (pvfc@itaa.be). Op die manier vermijd je herinneringen en bijbehorende forfaitaire kosten. De cel Permanente vorming zal je dossier behandelen en eventueel bijkomende informatie opvragen indien nodig.


[1] zie Norm permanente vorming

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Dominique Willems

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Het ITAA studentencongres zal dit jaar op 7 november plaatsvinden.  De hoogdag voor alle ITAA-leden is op 8 november.  Ons team wil zoveel mogelijk onderwijsinstellingen en dienstverleners uit onze sector...
Enkele leden hebben ons gemeld dat de erkende vormingsoperatoren Coloma Group (gekend onder de naam KennisAteliers) en Legal Learning Company (gekend onder de naam Lexalert/Utopix) in faling zijn gegaan. Een...
In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs: Permanente vorming en stage: specifieke vormingen voor stagiairs De Stagecommissie neemt jaarlijks een aantal webinars op die voornamelijk...
In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs: (Minstens) 120 uur volgen op een periode van drie jaar en minstens 20 uur per jaar Minstens 84...
Bijna een jaar geleden lanceerde het ITAA een nieuw platform permanente vorming voor de leden, de stagiairs en de vormingsoperatoren. Ondertussen hebben leden en stagiairs ook voor de eerste keer...
De uiterlijke indieningsdatum van 28/02/2022 voor uw jaarverslag permanente vorming 2021 is ondertussen verstreken (zie Norm permanente vorming). Mocht u het nodige nog niet hebben gedaan, ga dan zo snel...