Actualisering van de economische en financiële sancties betreffende de situatie in  Oekraïne 23 februari 2024

Een nieuw sanctiepakket (betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren) werd gepubliceerd op 23 februari 2024. 
 
Op 23 februari 2024 nam de Europese Unie een dertiende pakket EU-sancties aan.
Dit pakket sancties bestaat uit een aanpassing van volgende verordeningen: 

Verordening (EU) Nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen; 
Verordening (EU) Nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren 
Dit nieuwe EU-sanctiepakket bevat met name: 

De toevoeging van 106 personen en 88 entiteiten die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen aan de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke en rechtspersonen (bijlage I van Verordening (EU) 269/2014[1]):

o Russische en Wit-Russische politici, waaronder de zogenaamde ministers in de bezette regio’s Kherson, de Krim en Donetsk
o Directeuren en bedrijfsleiders die het Russische leger direct of indirect steunen.
o Mensen die betrokken zijn bij de aanwezigheid van Rusland in de illegaal bezette gebieden van Oekraïne.
o Bedrijven die betrokken zijn bij de productie van materieel dat door het Russische leger wordt gebruikt.
o Bedrijven die logistieke steun verlenen aan het Russische leger.

De toevoeging van 27 entiteiten aan de lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage IV bij Verordening (EU) 2024/745, die gericht is tegen personen en entiteiten die het Russische militair-industriële complex ondersteunen[2]
De toevoeging van beperkingen op de uitvoer van goederen die bijdragen tot de versterking van de Russische industriële capaciteit (article 3 duodecies van Verordening (EU) 2024/745)[3].
 
[1] Uitvoeringsverordening (EU) 2024/753 van de Raad van 23 februari 2024 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (europa.eu)
[2] Verordening (EU) 2024/745 van de Raad van 23 februari 2024 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (europa.eu)
[3] Verordening (EU) 2024/745 van de Raad van 23 februari 2024 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (europa.eu)

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Sinds de invoering van de kwaliteitstoetsing zijn de vragenlijsten op BeExcellent beschikbaar voor de leden. Op 1 september 2023 worden deze vragenlijsten bijgewerkt. De BeExcellent-beheerder van je kantoor heeft daar...
Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan zestig landen die werken met de goAML-applicatie. goAML is een stabiele tool die is ontwikkeld door...
Het koninklijk besluit van 3 april 2023 (BS 21 april 2023) heeft een wijziging aangebracht in de nationale lijst van personen en entiteiten die het voorwerp zijn van specifieke beperkende...
De verplichting om een anoniem, specifiek en onafhankelijk kanaal voor het melden van inbreuken op de AWW (hierna, ‘het interne klokkenluiderskanaal’) op te zetten, geldt niet voor alle kantoren van...
In de praktijk heerst er in de kantoren nog steeds veel onzekerheid over de interpretatie van het begrip ‘occasionele cliënt’. Toch kunnen leden via de kwalificatie ‘occasionele cliënt’ in principe...
Migrantensmokkel is een misdaad die over de hele wereld aanzienlijke winsten oplevert, waarbij criminele netwerken gedijen bij een grote vraag naar hun diensten en een gering risico op ontdekking. Het...
Beste leden, Zoals al in verschillende ITAA-publicaties werd vermeld, moet elk kantoor intern compliancefuncties aanwijzen die een sleutelrol spelen bij de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering...
Wat is een cryptomunt? Cryptomunten of cryptovaluta’s[1] kunnen we definiëren als digitaal geld dat naar iedereen in de wereld kan worden gestuurd zonder tussenkomst van een bank. Bij een transactie...
De CFI publiceerde recent een lijst met de belangrijkste criteria om melders te helpen de kwaliteit van hun meldingen te verbeteren, wat ook een invloed zou moeten hebben op de...
Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates,...