Nieuwe CFI-tool: goAML

Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan zestig landen die werken met de goAML-applicatie.

goAML is een stabiele tool die is ontwikkeld door het Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) en speciaal bedoeld is voor financiële inlichtingen cellen, FIUs (Financial Intelligence Unit) dus.

De toepassing biedt niet alleen specifieke voordelen voor de CFI (bijv. een efficiënte werking), maar ook voor de melders (d.w.z. entiteiten die onderworpen zijn aan de wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld) biedt goAML vooruitgang:

  • deze technologie maakt immers met een modern en een gebruiksvriendelijk webportal efficiëntere meldingen van verdachte transacties en feiten mogelijk via een eenvoudig webformulier, een xml upload en een webservice; 
  • het messageboard, zorgt dan weer voor een effectievere communicatie tussen alle betrokken partijen;
  • je kunt je algemene contactgegevens en contactpersonen vrij eenvoudig wijzigen.

De CFI verbindt zich ertoe om de gebruikers de komende maanden de nodige opleidingen en documentatie te bezorgen en over verdere ontwikkelingen te communiceren.

Bron: CFI

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker
Axelle Dekeyser

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Een nieuw sanctiepakket (betreffende Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen en Verordening (EU)...
Sinds de invoering van de kwaliteitstoetsing zijn de vragenlijsten op BeExcellent beschikbaar voor de leden. Op 1 september 2023 worden deze vragenlijsten bijgewerkt. De BeExcellent-beheerder van je kantoor heeft daar...
Het koninklijk besluit van 3 april 2023 (BS 21 april 2023) heeft een wijziging aangebracht in de nationale lijst van personen en entiteiten die het voorwerp zijn van specifieke beperkende...
In zijn beslissing van 19 januari 2023 (162/N/2022) oordeelde de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie dat een ITAA-lid een inbreuk had begaan op het beroepsgeheim. Het betrokken lid had vastgesteld...
De verplichting om een anoniem, specifiek en onafhankelijk kanaal voor het melden van inbreuken op de AWW (hierna, ‘het interne klokkenluiderskanaal’) op te zetten, geldt niet voor alle kantoren van...
In de praktijk heerst er in de kantoren nog steeds veel onzekerheid over de interpretatie van het begrip ‘occasionele cliënt’. Toch kunnen leden via de kwalificatie ‘occasionele cliënt’ in principe...
Migrantensmokkel is een misdaad die over de hele wereld aanzienlijke winsten oplevert, waarbij criminele netwerken gedijen bij een grote vraag naar hun diensten en een gering risico op ontdekking. Het...
Beste leden, Zoals al in verschillende ITAA-publicaties werd vermeld, moet elk kantoor intern compliancefuncties aanwijzen die een sleutelrol spelen bij de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering...
Wat is een cryptomunt? Cryptomunten of cryptovaluta’s[1] kunnen we definiëren als digitaal geld dat naar iedereen in de wereld kan worden gestuurd zonder tussenkomst van een bank. Bij een transactie...
De CFI publiceerde recent een lijst met de belangrijkste criteria om melders te helpen de kwaliteit van hun meldingen te verbeteren, wat ook een invloed zou moeten hebben op de...