Tuchtcommissie oordeelt: “Beroepsgeheim speelt ook ten aanzien van de fiscale administratie”

In zijn beslissing van 19 januari 2023 (162/N/2022) oordeelde de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie dat een ITAA-lid een inbreuk had begaan op het beroepsgeheim. Het betrokken lid had vastgesteld dat een van zijn cliënten meubels had aangekocht voor een bedrag van 20.000 euro, terwijl die cliënte volgens de betrokkene niet over de nodige (officiële) middelen beschikte om een dergelijke aankoop te financieren.

Deze vaststelling vormde voor het bewuste lid de aanleiding om de cliënte in dat verband aan te geven bij de fiscale administratie. De tuchtcommissie oordeelde echter dat door deze informatie mee te delen aan de fiscale administratie het betrokken lid zijn beroepsgeheim had geschonden. Er kan namelijk slechts een uitzondering op het beroepsgeheim worden gemaakt als daarin is voorzien door de wet.

Zo is de beroepsbeoefenaar verplicht een melding te doen bij de CFI wanneer hij kennis heeft, vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat geldmiddelen verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

Wanneer geen uitzondering is voorzien door de wet, dan kunnen zaken die onder het beroepsgeheim vallen niet zomaar aan derden worden meegedeeld. Een dergelijke uitzondering bestaat niet voor het meedelen van vertrouwelijke informatie aan de fiscale administratie zodat, wanneer dit toch gebeurt, er sprake is van een schending van het beroepsgeheim.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Koen Hens

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in...
Sinds 1 februari 2023 heeft de CFI zich aangesloten bij een community van meer dan zestig landen die werken met de goAML-applicatie. goAML is een stabiele tool die is ontwikkeld door...
Als beroepsbeoefenaar kan het gebeuren dat een rechter die deel uitmaakt van de ondernemingsrechtbank één of meerdere stukken bij je opvraagt. Wanneer kan dat en hoe moet je daar dan...
Op dinsdag 10 mei heeft het ITAA nieuwe updates doorgevoerd in het BeExcellent-platform. Zoals gebruikelijk ontvingen de beheerders van jouw kantoor daarvan een bericht. Na de verwerking van de updates,...
“[Een] beroepsbeoefenaar is ertoe gehouden om alle boeken, documenten en elektronische of andere gegevens die toebehoren aan de cliënt onverwijld uit handen te geven, wanneer deze erom verzoekt” (artikel 43...
De meeste beroepsbeoefenaar zullen al geconfronteerd zijn geweest met een zogenaamde “e-audit”. Het is een werkwijze waarbij de administratie ter voorbereiding van de fiscale controle verzoekt om de back-up van...