Dag: mei 2024

|

De verkiezingen staan voor de deur! Vandaar dat we acht aanbevelingen hebben gebundeld in ons memorandum ‘Samen voor groei’.
De nieuwe beroepsdocumentatie 2024 is beschikbaar op het E-portaal en BeExcellent!Zoals elk jaar worden de boeken geüpdatet, zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste wetgeving. Raadpleeg en download...
Om ervoor te zorgen dat medewerkers van kantoren voldoen aan hun verplichtingen om minstens elke drie jaar een opleiding te volgen op het gebied van preventie van witwassen van geld,...
BTW-AFTREK VOLGENS HET WERKELIJK GEBRUIKMEE TE DELEN GEGEVENS IN DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE Tolerantie sterke inperking toepassingsgebied voor gedeeltelijke btw-belastingplichtigen  Sinds 1 januari 2024 moeten gedeeltelijke belastingplichtigen(This hyperlink opens a new window) jaarlijks...
In een arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 mei 2024, is besloten dat inkomsten verworven aan het ontwerp van computerprogramma’s niet in aanmerking komen voor het nieuwe fiscaal gunstregime...
Gelet op de komende verkiezingsperiode vestigen we uw aandacht op uw klanten die mogelijks niet politiek betrokken waren, maar het nu mogelijks wel zullen zijn. Na de verkiezingen is het...
Het ITAA komt naar jou toe, maar jij bepaalt de agenda van deze afspraak! Schrijf je op voorhand in en kom langs met je twijfels, enthousiasme, vragen en bezorgdheden. De...
Gezien het succes van het aanbieden van de opleiding ‘onafhankelijke bestuurder’ in Marokko, heeft onze voorzitter een akkoord getekend met de FIDEF, algemeen afgevaardigde Mamour Fall en Benoit Vanderstichelen, erevoorzitter...
Moet u uw aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners – vennootschappen indienen?Biztax is nu beschikbaar voor het aanslagjaar 2024.  Termijnen De uiterste indieningsdatum voor de aangiften met balansdata van 31 december...
Sinds de opening van TOW kreeg het ITAA al heel wat feedback over zaken die niet werken zoal het zou moeten. Momenteel zijn het merendeel van de meldingen over onderstaande thema’s. Naarmate...