Het ITAA is bezorgd over onbetrouwbaarheid fiscale applicaties

Minder dan vijftien dagen voor een deadline van TOW zijn we gedwongen onze bezorgdheid te uiten over het verloop van de aangifteperiode. Onze diensten merken een hoog aantal meldingen van ontoegankelijkheid van de fiscale applicaties.

Naast de vele periodes van onbeschikbaarheid, die door medewerkers van FOD Financiën zelf erkend worden. Zijn we in het bijzonder bezorgd over de toepassing Tax-on-web en de vele fouten die opduiken in het gebruik ervan. De servicedesk van het ITAA houdt een overzicht bij die u hier kunt raadplegen.  

De aaneenschakeling van verschillende onbeschikbare periodes van een paar uur, met daarbovenop een aantal fouten en onduidelijkheden wegen zwaar door op een hele beroepsgroep wiens tijdsbesteding zich geen extra druk kan veroorloven.

Dit doet ons vrezen voor het goede verloop van de fiscale aangifteperiode. De deadlines komen er immers snel aan en we stellen sinds de opening nog geen verbeteringen of correcties vast.

We hebben dus aangedrongen bij het kabinet van uittredend minister en de FOD Financiën dat er snel maatregelen genomen worden om de toegankelijkheid van alle applicaties en de betrouwbaarheid van TOW aanzienlijk op te krikken. Beroepsbeoefenaars moeten gezien de schaarste op de arbeidsmarkt en de stijgende compliance- en kwaliteitsvereisten meer dan ooit kunnen rekenen op betrouwbare en efficiënte overheidsapplicaties.

Het ITAA stelt zich ter beschikking van de FOD Financiën en het kabinet om meer toelichting te verlenen over de vastgestelde problemen en om mee te werken aan duurzame oplossingen voor deze aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen. Wij betreuren het ten zeerste.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

Onlangs hebben wij u geïnformeerd dat de OECCBB en 6 van hun leden een procedure in kortgeding tegen het ITAA hebben ingesteld met de vraag de beslissingen die op de...
Na de lange onderbreking van de dienstverlening op 3 en 4 juli eiste het ITAA een reactie van de FOD en het kabinet van de aftredende minister. De minister heeft...
Sinds de opening van TOW ontvangt het ITAA heel wat meldingen via leden over problemen die het aangifteproces bemoeilijken. Het meest recente overzicht ervan is op het ITAA-portaal beschikbaar via...
BTW-AFTREK VOLGENS HET WERKELIJK GEBRUIKMEE TE DELEN GEGEVENS IN DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE Tolerantie sterke inperking toepassingsgebied voor gedeeltelijke btw-belastingplichtigen  Sinds 1 januari 2024 moeten gedeeltelijke belastingplichtigen(This hyperlink opens a new window) jaarlijks...
Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden...
In september/oktober 2024 verhuizen het ITAA en het IBR naar het Phoenixgebouw (Koning Albert II-laan 19, 1000 Brussel). In september 2023 hebben beide raden dat tijdens hun zitting beslist. Ondertussen...
Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, Biztax, ...
FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten (belastingafrekening) verstuurd. Zoals elk jaar maken cybercriminelen daarvan gebruik om op grote schaal phishingmails te versturen. Daarin laten ze uitschijnen dat je cliënt recht...
De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...