Centraal meldpunt voor aanvraag uitstel in geval van overmacht

Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en medewerkers dan ook veel moed in deze drukke periode.

Nieuw: een centraal punt om uitstel te vragen bij overmacht

Alle jaren melden leden ons dat controlecentra vragen om uitstel bij overmacht weigeren. Of ongelijk behandelen, afhankelijk van het centrum Particulieren, KMO of Grote ondernemingen.

Daarom zullen de aanvragen vanaf dit aanslagjaar centraal worden behandeld conform de engagementsverklaring met de minister. Dat betekent dus 1 aanvraag per kantoor in plaats van 1 aanvraag per centrum.

Aanvraag via formulier

Zodra er sprake is van overmacht in je kantoor kan je extra uitstel aanvragen via een formulier.

De aanvraag moet gestaafd worden. Bij uitstel voor meerdere cliënten zal een lijst opgevraagd worden. Tot slot moet je aangegeven hoe die aangiften gespreid worden ingediend.

Let wel: uitstel vragen moet uitzonderlijk blijven en het resultaat zijn van onvoorzienbare omstandigheden.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De...
FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De...
Aangiftetermijnen 2023 Snellere terugbetaling Bij een teruggave verbindt FOD Financiën zich ertoe de aangiften sneller te verwerken wanneer: Deze aangiften worden met andere woorden prioritair verwerkt. Met deze maatregel wil...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Wegens een overbevraging van de systemen van de FOD Financiën worden er technische problemen gemeld, bij het indienen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing via het programma Finprof (FinprofLegacy). Gelieve later opnieuw...
Inzake de inkomstenjaren 2020 en 2021 zal de administratie op 26 juni 2023 terug een controleactie starten voor niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die worden uitbetaald aan bedrijfsleiders en zal...
FOD Financiën maakte net bekend dat de migratie naar een modernere versie van Finprof zal gebeuren tussen 11 juni en 20 juni. Meer info over de vernieuwing van Finprof is...
Wegens de release van Finprof zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om een terugbetaling van teveel betaalde bedrijfsvoorheffing uit te voeren. FOD Financiën doet er alles aan om deze periode...
Om toegang te krijgen tot de FinprofLegacy-toepassing, klik je op de link in de rechterkolom van deze pagina. De link naar de oude Finprof-toepassing werd behouden zodat je nog steeds...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...