[Update] IT-panne balanscentrale: NBB en FOD Economie moeten pragmatische maatregelen treffen

De panne bij de balanscentrale deze woensdagochtend (30 aug) heeft de planning van ITAA-leden onder druk gezet. Het ITAA heeft daarom aan de NBB en de FOD Economie gevraagd om de toepassing van de toeslagen voor laattijdige indiening met één dag uit te stellen.

[Update: 5 september 2023, 13.30 uur]
Ten onrechte aangerekende tarieftoeslagen

De NBB heeft drie mogelijke situaties uitgewerkt voor wie jaarrekeningen op 1 september 2023 heeft neergelegd en ten onrechte toch een tarieftoeslag heeft gekregen:

  • De jaarrekening is al gepubliceerd en tarieftoeslag betaald
    => de NBB zal de tarieftoeslag terugbetalen in de loop van de maand september.
  • De jaarrekening heeft de status ‘Betaling opgestart’
    => de klant moet de ‘betaling annuleren’ (opgelet: NIET de neerlegging annuleren). Dat kan ook via ‘betaling beheren’ en vervolgens klikken op de button ‘betaling annuleren’. Zo komt men terug op status ‘Klaar voor betaling’ en dan moet de klant een e-mail sturen naar helpdesk.BA@nbb.be met vermelding van het ondervonden probleem en het ondernemingsnummer van de jaarrekening.
  • De jaarrekening heeft de status ‘Klaar voor betaling’
    => de klant moet een e-mail sturen naar Helpdesk.BA@nbb.be met uitleg over het probleem en met vermelding van het ondernemingsnummer van de jaarrekening. De NBB zal zo snel als mogelijk de toeslag manueel verwijderen en de klant meedelen dat hij kan overgaan tot betaling.

[Update: 4 september 2023, 10.00 uur]
Uit feedback van verschillende leden blijkt dat de applicatie het hele weekend opnieuw niet beschikbaar was.


[Update: 31 augustus 2023, 18.20 uur]
De toepassing van de tarieftoeslagen wordt met één dag uitgesteld. Tot 2 september 2023.
Zie de officiële communicatie van de NBB: https://www.nbb.be/nl/artikels/tarieftoeslag-uitgesteld-toeslag-voor-laattijdige-neerleggingen-pas-van-toepassing-vanaf


[Update: 31 augustus 2023, 10.05 uur]
Op donderdagvoormiddag (31 aug) is de applicatie opnieuw niet beschikbaar.


[Bericht van 30 augustus 2023, 17.15 uur]

Niet overdreven en heel natuurlijk gezien het ongemak voor bedrijven en hun adviseurs

Het ITAA wil niet dat de getroffen bedrijven de toeslag moeten betalen en vervolgens via een lange administratieve procedure een korting op de toeslag moeten aanvragen. Dat zal de kosten voor zowel bedrijven als overheidsfinanciën alleen maar verhogen.

Het ITAA roept beide instanties op om samen te werken aan een snelle en pragmatische oplossing.

Het is betreurenswaardig dat dit soort incidenten tot discussies blijven leiden: een storing moet leiden tot uitstel zonder discussie. Het ITAA blijft in deze richting werken.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Sinds 1 september 2023 is de eerste herinnering die een onderneming naar een privé consument voor een onbetaalde factuur stuurt, gratis als de overeenkomst op of na 1 september 2023...
Sinds de invoering van de kwaliteitstoetsing zijn de vragenlijsten op BeExcellent beschikbaar voor de leden. Op 1 september 2023 worden deze vragenlijsten bijgewerkt. De BeExcellent-beheerder van je kantoor heeft daar...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
U kreeg een controlebezoek van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Heeft u vragen, zoals: Dat u zich tijdens of na de controles vragen...
De vennootschapsvormen VOF en CommV zijn niet verplicht een jaarrekening neer te leggen, tenzij de vennootschap onder haar onbeperkt aansprakelijke vennoten een of meerdere rechtspersonen telt en ze tegelijk groot...
Op 4 april 2022 werd SOFISTA vervangen door de nieuwe FILING-toepassing van de Nationale Bank van België (NBB). Omdat de nieuwe toepassing nog kinderziektes vertoonde, werd op vraag van het...
De structuur van het ondernemingsnummer is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 24 juni 2003 en heeft de vorm Zxxx.xxx.xxx, waarbij het eerste cijfer een 0 of een 1 is....
Op 1 juni zijn een aantal wijzigingen ingegaan op de regelgeving over de wettelijke garantie van goederen en diensten ten voordele van de consument. Het bewijs dat een product of...
Binnenkort zal de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) nummers toekennen die starten met het cijfer 1. Het Instituut raadt zijn leden dan ook aan om alle toepassingen die gebruikmaken van het...
De Nationale Bank van België (NBB) heeft dit jaar de werking van de balanscentrale vernieuwd. De diensten van de NBB stellen echter vast dat bij betalingen in bulk via overschrijving...