U kreeg een controlebezoek van de Economische Inspectie van de FOD Economie? – Hoe verlopen de controles ?

U kreeg een controlebezoek van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Heeft u vragen, zoals:

  • Wat schrijft de reglementering mij exact voor en waar kan ik die vinden?
  • Hoe kan ik me in regel stellen?
  • Hoe verloopt de procedure nu verder?
  • Wat als ik me niet in orde stel?

Dat u zich tijdens of na de controles vragen stelt, is meer dan normaal.We zijn ons daarvan bewust. Daarom hebben we deze gids gemaakt. Het doel: u wegwijs maken in het verdere verloop van het controleproces, zodat u weet waaraan u zich mag verwachten.

Downloads

controlebezoek-economische-inspectie.pdf

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Sinds 1 september 2023 is de eerste herinnering die een onderneming naar een privé consument voor een onbetaalde factuur stuurt, gratis als de overeenkomst op of na 1 september 2023...
De panne bij de balanscentrale deze woensdagochtend (30 aug) heeft de planning van ITAA-leden onder druk gezet. Het ITAA heeft daarom aan de NBB en de FOD Economie gevraagd om...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
De structuur van het ondernemingsnummer is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 24 juni 2003 en heeft de vorm Zxxx.xxx.xxx, waarbij het eerste cijfer een 0 of een 1 is....
Op 1 juni zijn een aantal wijzigingen ingegaan op de regelgeving over de wettelijke garantie van goederen en diensten ten voordele van de consument. Het bewijs dat een product of...
Binnenkort zal de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) nummers toekennen die starten met het cijfer 1. Het Instituut raadt zijn leden dan ook aan om alle toepassingen die gebruikmaken van het...
Ontdek het in het Overzicht van de Belgische economie In het derde kwartaal van 2021 groeide het Belgische bbp met 4,9 % op jaarbasis, een trager tempo dan in het...
Laat uw stem horen De federale overheidsdiensten houden momenteel een enquête onder de bezoekers van hun websites. Gezien de vele communicatieproblemen die wij ondervinden, hoofdzakelijk bij FOD Financiën, achten wij...
Op 1 maart stuurden we een eerste Flash-bericht naar aanleiding van het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Sindsdien hebben heel wat landen, waaronder België, economische sancties uitgevaardigd tegen Rusland. Intussen...
Sinds 9 augustus 2018 is het verboden voor handelaars om klanten een toeslag of extra kost te vragen voor betalingen met een betaalkaart of via overschrijving of domiciliëring, zowel in de winkel...