Stopzetting SOFISTA

Op 4 april 2022 werd SOFISTA vervangen door de nieuwe FILING-toepassing van de Nationale Bank van België (NBB). Omdat de nieuwe toepassing nog kinderziektes vertoonde, werd op vraag van het Instituut SOFISTA tijdelijk terug opengesteld tot de maand oktober.

Op 2 november komt een einde aan deze overgangsperiode. Vanaf dan zal alleen nog kunnen worden gebruikgemaakt van de FILING-toepassing.

Gerelateerde artikelen

|

De vennootschapsvormen VOF en CommV zijn niet verplicht een jaarrekening neer te leggen, tenzij de vennootschap onder haar onbeperkt aansprakelijke vennoten een of meerdere rechtspersonen telt en ze tegelijk groot...
De Nationale Bank van België (NBB) heeft dit jaar de werking van de balanscentrale vernieuwd. De diensten van de NBB stellen echter vast dat bij betalingen in bulk via overschrijving...
Het ITAA ontving veel meldingen omdat er problemen zouden zijn met de nieuwe Filing-toepassing van de balanscentrale. Het grote deel ervan gaat over het niet-berekenen van subtotalen. Er zijn ook...
De Nationale Bank van België (NBB) hernieuwt momenteel de applicatie van de balanscentrale om jaarrekeningen neer te leggen. Om ITAA-leden klaar te stomen, informeren de NBB en het ITAA samen...