Wijziging gestructureerde mededeling ingevolge KBO-nummers beginnende met “1”

De structuur van het ondernemingsnummer is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 24 juni 2003 en heeft de vorm Zxxx.xxx.xxx, waarbij het eerste cijfer een 0 of een 1 is.

Tot dusver zijn alleen ondernemingsnummers beginnend met 0 “0xxx.xxx.xxx” toegewezen. Dit is de 0-reeks. Zodra deze reeks is uitgeput, worden ondernemingsnummers met het eerste cijfer 1 toegekend: 1xxx.xxx.xxx (1-reeks).

Huidige situatie op het gebied van gestructureerde mededeling BV

Het cijfer “0” van het ondernemingsnummer wordt weggelaten

Maandaangever

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 601 tem  612 (jaar 2026,2030) + controlegetal (2 posities)

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 701 tem  712 (jaar 2023,2027) + controlegetal

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 801 tem  812 (jaar 2024,2028) + controlegetal

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 901 tem  912 (jaar 2025,2029) + controlegetal

Kwartaalaangever

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 631 tem 634 (jaar 2026,2030) + controlegetal

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 731 tem 734 (jaar 2023,2027) + controlegetal

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 831 tem 834 (jaar 2024,2028) + controlegetal

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 931 tem 934 (jaar 2025,2029) + controlegetal

Situatie vanaf 2023

Voor de ondernemingsnummers beginnende met 0: geen wijziging

Voor de ondernemingsnummers beginnende met 1 is er een probleem gezien er maar 10 posities zijn en er in de gestructureerde mededeling maar 2 posities zijn om het jaar en de maand/trimester mee te geven.  Hierdoor wordt voor de ondernemingsnummers beginnende met 1 volgende wijziging aangebracht.

Het cijfer “1” van het ondernemingsnummer wordt weggelaten

Maandaangever

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 101 tem  112 (jaar 2026,2030) + controlegetal

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 201 tem  212 (jaar 2023,2027) + controlegetal

Positie 1 tem 7  van het ondernemingsnummer + 301 tem  312 (jaar 2024,2028) + controlegetal

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 401 tem  412 (jaar 2025,2029) + controlegetal

Kwartaalaangever

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 131 tem 134 (jaar 2026,2030) + controlegetal

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 231 tem 234 (jaar 2023,2027) + controlegetal

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 331 tem 334 (jaar 2024,2028) + controlegetal

Positie 1 tem 7 van het ondernemingsnummer + 431 tem 434 (jaar 2025,2029) + controlegetal

Voorbeelden

KBO-nummer: 0313.246.355 maandaangever
Gestructureerde mededeling voor periode mei 2023: 313/2463/70525.
Er verandert niets: de aangifte en betaling komen terecht op de referte 0313.246.355 periode mei 2023.

In 2023 creatie KBO-nummer: 1313.246.376 maandaangever
Gestructureerde mededeling voor periode mei 2023: 313/2463/20510
De aangifte en betaling komen terecht op de referte 1313.246.355 periode mei 2023.

KBO-nummer:  0635.246.313 trimestriële aangever
Gestructureerde mededeling voor periode mei 2023: 635/2463/73280
Er verandert niets : de aangifte en betaling komen terecht op de referte 0635.246.313 periode april-juni 2023.

In 2023 creatie KBO-nummer:  1635.246.313 trimestriële aangever
Gestructureerde mededeling voor periode mei 2023: 635/2463/23265
De aangifte en betaling komen terecht op de referte 1635.246.313 periode april-juni 2023.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Sinds 1 september 2023 is de eerste herinnering die een onderneming naar een privé consument voor een onbetaalde factuur stuurt, gratis als de overeenkomst op of na 1 september 2023...
De panne bij de balanscentrale deze woensdagochtend (30 aug) heeft de planning van ITAA-leden onder druk gezet. Het ITAA heeft daarom aan de NBB en de FOD Economie gevraagd om...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
Het ITAA is er wettelijk toe verplicht het openbaar register bij te houden. Via dat register kunnen bepaalde gegevens zoals de naam, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van ondernemingen...
U kreeg een controlebezoek van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Heeft u vragen, zoals: Dat u zich tijdens of na de controles vragen...
Op 1 juni zijn een aantal wijzigingen ingegaan op de regelgeving over de wettelijke garantie van goederen en diensten ten voordele van de consument. Het bewijs dat een product of...
Binnenkort zal de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) nummers toekennen die starten met het cijfer 1. Het Instituut raadt zijn leden dan ook aan om alle toepassingen die gebruikmaken van het...
Ontdek het in het Overzicht van de Belgische economie In het derde kwartaal van 2021 groeide het Belgische bbp met 4,9 % op jaarbasis, een trager tempo dan in het...
Laat uw stem horen De federale overheidsdiensten houden momenteel een enquête onder de bezoekers van hun websites. Gezien de vele communicatieproblemen die wij ondervinden, hoofdzakelijk bij FOD Financiën, achten wij...
Op 1 maart stuurden we een eerste Flash-bericht naar aanleiding van het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Sindsdien hebben heel wat landen, waaronder België, economische sancties uitgevaardigd tegen Rusland. Intussen...