Onbetaalde facturen: verplichte gratis eerste herinnering en beperking vergoeding bij te late betaling

Sinds 1 september 2023 is de eerste herinnering die een onderneming naar een privé consument voor een onbetaalde factuur stuurt, gratis als de overeenkomst op of na 1 september 2023 werd afgesloten. Voor contracten die voor die datum zijn afgesloten, geldt een overgangsperiode tot 1 december 2023.

Maar als het gaat over een overeenkomst met een regelmatige levering van goederen of diensten (bijvoorbeeld een jaarabonnement op een krant met maandelijkse betaling, enz.) dan is een gratis herinnering beperkt tot drie keer per jaar. Zodra je als consument voor een vierde factuur een herinnering ontvangt, dan kan je gevraagd worden om vergoeding te betalen.

Vanaf de 1ste herinnering heb je minimaal 14 kalenderdagen de tijd om je schuld te betalen. Tijdens die periode mogen geen kosten of interesten worden aangerekend. De eerste herinnering moet het volgende vermelden:

  • de verschuldigde hoofdsom en het vergoedingsbedrag dat gevorderd wordt in geval van niet-betaling binnen 14 dagen;
  • de naam of benaming en het ondernemingsnummer van de schuldeiser;
  • een beschrijving van de goederen of diensten die het voorwerp zijn van de schuld en de datum van opeisbaarheid van de schuld;
  • de termijn waarbinnen de factuur moet worden betaald voordat er een vergoeding wordt geëist.

Meer info vind je op de website van FOD Economie.

Bron: FOD Economie

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

ITAA

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

De panne bij de balanscentrale deze woensdagochtend (30 aug) heeft de planning van ITAA-leden onder druk gezet. Het ITAA heeft daarom aan de NBB en de FOD Economie gevraagd om...
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
U kreeg een controlebezoek van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Heeft u vragen, zoals: Dat u zich tijdens of na de controles vragen...
De structuur van het ondernemingsnummer is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 24 juni 2003 en heeft de vorm Zxxx.xxx.xxx, waarbij het eerste cijfer een 0 of een 1 is....
Op 1 juni zijn een aantal wijzigingen ingegaan op de regelgeving over de wettelijke garantie van goederen en diensten ten voordele van de consument. Het bewijs dat een product of...
Binnenkort zal de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) nummers toekennen die starten met het cijfer 1. Het Instituut raadt zijn leden dan ook aan om alle toepassingen die gebruikmaken van het...
Ontdek het in het Overzicht van de Belgische economie In het derde kwartaal van 2021 groeide het Belgische bbp met 4,9 % op jaarbasis, een trager tempo dan in het...
Laat uw stem horen De federale overheidsdiensten houden momenteel een enquête onder de bezoekers van hun websites. Gezien de vele communicatieproblemen die wij ondervinden, hoofdzakelijk bij FOD Financiën, achten wij...
Op 1 maart stuurden we een eerste Flash-bericht naar aanleiding van het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Sindsdien hebben heel wat landen, waaronder België, economische sancties uitgevaardigd tegen Rusland. Intussen...
Sinds 9 augustus 2018 is het verboden voor handelaars om klanten een toeslag of extra kost te vragen voor betalingen met een betaalkaart of via overschrijving of domiciliëring, zowel in de winkel...