Snellere betaling bij eerdere indiening belastingaangiften van je cliënten

Aangiftetermijnen 2023

  • 9 oktober: VenB, BNI-Ven & RPB
  • 18 oktober: PB specifieke inkomsten
  • 24 november: BNI natuurlijke personen
  • 15 januari 2024: Forfaitaire BP/Landbouwers

Snellere terugbetaling

Bij een teruggave verbindt FOD Financiën zich ertoe de aangiften sneller te verwerken wanneer:

Deze aangiften worden met andere woorden prioritair verwerkt.

Met deze maatregel wil FOD Financiën:

  • Minder druk leggen op de cashflow van personen en ondernemingen, onder meer door een snellere terugbetaling;
  • Aanzetten tot een gespreide indiening.

Wie toch belasting moet betalen zal niet sneller worden ingekohierd. Er is dus geen nadeel voor de cliënten om vroeger in te dienen.

ITAA moedigt gespreide indiening aan

Dien de belastingaangiften van je cliënten voor wie een snellere terugbetaling een positief effect kan hebben, zo snel mogelijk in. Ga voor een gespreide indiening zodra de aangiftes verwerkt zijn.

Op die manier werken alle beroepsbeoefenaars samen aan de gezondheid van Belgische ondernemingen en verlagen we de druk als gevolg van de deadlines.

Status ingediende belastingaangiften?

Begin september bezorgt FOD Financiën ons een status van het aantal ingediende aangiften.
Voorts lopen er gesprekken tussen het ITAA en de administratie over de werkwijze om gemakkelijk uitstel te kunnen vragen in geval van overmacht of ernstige redenen. De administratie streeft ernaar om in september zo’n procedure operationeel te hebben.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...
FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De...
Na overleg met het ITAA is er een voorlopig voorstel van het kabinet van de Minister van Financiën over de definitie van het begrip “ernstige redenen”. Vanaf dit jaar zullen...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Je cliënt moet een aangifte indienen In MyMinfin > Mijn aangifte wordt één van drie termijnen vermeld: Bevind je cliënt zich in één van volgende situaties? In beide gevallen hoef je niets te...
Door een technisch incident bij een onderaannemer van de FOD Financiën, die verantwoordelijk is voor de afdrukken en verzendingen van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA), zijn er in een...
Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden....
Moet je je aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen indienen? Biztax is nu beschikbaar voor het aanslagjaar 2023. De uiterste indieningsdatum voor de aangiften met balansdata van 31 december 2022 tot...
Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle...