Verkeerde bijlagen bij voorstellen van vereenvoudigde aangifte

Door een technisch incident bij een onderaannemer van de FOD Financiën, die verantwoordelijk is voor de afdrukken en verzendingen van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA), zijn er in een aantal gevallen verkeerde bijlagen bij de VVA gevoegd.

Het probleem is vastgesteld en intussen verholpen. Iedereen die delen van een VVA kreeg die niet voor hem of haar was, wordt verwittigd en hoeft geen contact op te nemen met de FOD Financiën of zelf actie te ondernemen.

Op www.myminfin.be vindt iedereen zijn of haar correct VVA terug.

Bron: FOD Financiën

Gerelateerde artikelen

|

De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Je cliënt moet een aangifte indienen In MyMinfin > Mijn aangifte wordt één van drie termijnen vermeld: Bevind je cliënt zich in één van volgende situaties? In beide gevallen hoef je niets te...
Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle...
Zoals aangekondigd in de persconferentie over de aangifte PB 2022 hebben de aangiften die ten laatste op 31 augustus 2022 ingediend werden door een mandataris en een negatief saldo hadden, genoten...
Naar aanleiding van talrijke klachten van haar leden vroeg het ITAA aan de FOD Financiën om opheldering over de redenen waarom alle aangiften met een tegoed die voor eind augustus...
Onderstaande documenten voor de aangifte in de personenbelasting worden binnenkort gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bron: FOD Financiën
Op 10 maart 2023 heeft FOD Financiën een bericht gepubliceerd over de belastingtermijnen in 2023. Een bericht dat velen onder ons, maar ook andere beroepsgroepen en zelfs de pers in...
Nieuw criterium voor de indieningstermijnen   Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium: de aard van de inkomsten...
Ook dit jaar is Belcotax-on-web opnieuw rijkelijk laat opengesteld. Daardoor hadden ITAA-beroepsbeoefenaars slechts 17 (!) werkdagen om de talloze fiscale fiches in te dienen, fiches die FOD Financiën nodig heeft...
Begin februari kondigde de FOD Financiën op zijn website aan dat niet langer het geslacht maar de leeftijd zou bepalen wie in de linker- of rechterkolom van de gezamenlijke aangiftes...