Indieningstermijn voor de aangifte vermeld in MyMinfin: bijkomende uitleg

Je cliënt moet een aangifte indienen

In MyMinfin > Mijn aangifte wordt één van drie termijnen vermeld:

  • 30 juni 2023 als je een papieren aangifte ontvangt;
  • 18 oktober 2023 als je specifieke inkomsten hebt (winsten, baten, bezoldigingen bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten en/of buitenlandse beroepsinkomsten);
  • 15 juli 2023, in de andere gevallen.

Bevind je cliënt zich in één van volgende situaties?

  • De vermelde termijn is 30 juni: je wil je aangifte indienen via Tax-on-web en je hebt geen specifieke inkomsten? Je hebt eigenlijk tijd tot 15 juli 2023.
  • De vermelde termijn is 30 juni of 15 juli: je hebt specifieke inkomsten en je wil je aangifte indienen via Tax-on-web? Je hebt eigenlijk tijd tot 18 oktober 2023.

In beide gevallen hoef je niets te doen met betrekking tot de termijn vermeld in MyMinfin: FOD Financiën houdt automatisch rekening met de echte termijn wanneer de administratie je aangifte behandelt.

FOD Financiën is zich ervan bewust dat de mandatarissen tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuwe termijnen. Daarom zijn ze flexibel voor de aangiften met een termijn van 15 juli 2023.
 

Je cliënt heeft een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen

Als je je voorstel van vereenvoudigde aangifte wil wijzigen, kun je dat via Tax-on-web doen tot 15 juli 2023.

Heb je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, maar heb je specifieke inkomsten (winsten, baten, bezoldigingen bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten en/of buitenlandse beroepsinkomsten)?

Je moet dat vooraf aan ons melden om tijd te krijgen tot 18 oktober 2023Bel naar je bevoegde kantoor, bij voorkeur vóór 15 juli 2023. Een eenvoudig verzoek is voldoende, er zijn geen bewijsstukken nodig.

Bron: FOD Financiën

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Naar aanleiding van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur publiceert het ITAA de resultaten van zijn jaarlijkse barometer. Deze barometer peilt naar het moreel van zijn leden …

Resultaten jaarlijkse ITAA-barometer bekend Lees verder »

De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De …

Opening TOW niet-inwoners Lees verder »

Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en …

Centraal meldpunt voor aanvraag uitstel in geval van overmacht Lees verder »

FOD Financiën heeft de evolutie van het aantal ingediende aangiften TOW Mandataris en Biztax op 17 augustus vrijgegeven. Door de nieuwe indieningstermijnen hebben heel wat kantoren zichzelf moeten reorganiseren. De …

Evolutie ingediende belastingaangiften in 2023 Lees verder »

Aangiftetermijnen 2023 Snellere terugbetaling Bij een teruggave verbindt FOD Financiën zich ertoe de aangiften sneller te verwerken wanneer: Deze aangiften worden met andere woorden prioritair verwerkt. Met deze maatregel wil …

Snellere betaling bij eerdere indiening belastingaangiften van je cliënten Lees verder »

Na overleg met het ITAA is er een voorlopig voorstel van het kabinet van de Minister van Financiën over de definitie van het begrip “ernstige redenen”. Vanaf dit jaar zullen …

Aangiftes in de personenbelasting: aanvragen van uitstel voor ernstige redenen of overmacht Lees verder »

De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel …

Nieuwe aangiftetermijnen: een communicatiekit staat voor je klaar Lees verder »

Door een technisch incident bij een onderaannemer van de FOD Financiën, die verantwoordelijk is voor de afdrukken en verzendingen van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA), zijn er in een …

Verkeerde bijlagen bij voorstellen van vereenvoudigde aangifte Lees verder »

Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden. …

Eerste vaststellingen na één week opening Tax-on-Web Lees verder »

Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle …

Met opening van Tax-on-web is belastingseizoen afgetrapt Lees verder »