Indieningstermijn voor de aangifte vermeld in MyMinfin: bijkomende uitleg

Je cliënt moet een aangifte indienen

In MyMinfin > Mijn aangifte wordt één van drie termijnen vermeld:

  • 30 juni 2023 als je een papieren aangifte ontvangt;
  • 18 oktober 2023 als je specifieke inkomsten hebt (winsten, baten, bezoldigingen bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten en/of buitenlandse beroepsinkomsten);
  • 15 juli 2023, in de andere gevallen.

Bevind je cliënt zich in één van volgende situaties?

  • De vermelde termijn is 30 juni: je wil je aangifte indienen via Tax-on-web en je hebt geen specifieke inkomsten? Je hebt eigenlijk tijd tot 15 juli 2023.
  • De vermelde termijn is 30 juni of 15 juli: je hebt specifieke inkomsten en je wil je aangifte indienen via Tax-on-web? Je hebt eigenlijk tijd tot 18 oktober 2023.

In beide gevallen hoef je niets te doen met betrekking tot de termijn vermeld in MyMinfin: FOD Financiën houdt automatisch rekening met de echte termijn wanneer de administratie je aangifte behandelt.

FOD Financiën is zich ervan bewust dat de mandatarissen tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuwe termijnen. Daarom zijn ze flexibel voor de aangiften met een termijn van 15 juli 2023.
 

Je cliënt heeft een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen

Als je je voorstel van vereenvoudigde aangifte wil wijzigen, kun je dat via Tax-on-web doen tot 15 juli 2023.

Heb je een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, maar heb je specifieke inkomsten (winsten, baten, bezoldigingen bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten en/of buitenlandse beroepsinkomsten)?

Je moet dat vooraf aan ons melden om tijd te krijgen tot 18 oktober 2023Bel naar je bevoegde kantoor, bij voorkeur vóór 15 juli 2023. Een eenvoudig verzoek is voldoende, er zijn geen bewijsstukken nodig.

Bron: FOD Financiën

Gerelateerde artikelen

|

De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Door een technisch incident bij een onderaannemer van de FOD Financiën, die verantwoordelijk is voor de afdrukken en verzendingen van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA), zijn er in een...
Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden....
Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle...
Zoals aangekondigd in de persconferentie over de aangifte PB 2022 hebben de aangiften die ten laatste op 31 augustus 2022 ingediend werden door een mandataris en een negatief saldo hadden, genoten...
Naar aanleiding van talrijke klachten van haar leden vroeg het ITAA aan de FOD Financiën om opheldering over de redenen waarom alle aangiften met een tegoed die voor eind augustus...
Onderstaande documenten voor de aangifte in de personenbelasting worden binnenkort gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bron: FOD Financiën
Op 10 maart 2023 heeft FOD Financiën een bericht gepubliceerd over de belastingtermijnen in 2023. Een bericht dat velen onder ons, maar ook andere beroepsgroepen en zelfs de pers in...
Nieuw criterium voor de indieningstermijnen   Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium: de aard van de inkomsten...
Ook dit jaar is Belcotax-on-web opnieuw rijkelijk laat opengesteld. Daardoor hadden ITAA-beroepsbeoefenaars slechts 17 (!) werkdagen om de talloze fiscale fiches in te dienen, fiches die FOD Financiën nodig heeft...