Tweede ledenseminarie: overstappen naar e-invoicing en optimaliseren gegevensanalyse

Maakt u zich zorgen over de verplichting om tegen 2026 over te schakelen naar elektronisch factureren?  Het ITAA organiseert een webinar om uw zorgen over de integratie van gestructureerde e-facturatie en het optimaliseren van data-analyse weg te nemen.

 Patrick Deleu en Philippe Kimpe zullen deze sessie presenteren.

Inschrijven: https://inis.itaa.be/Seminar/88219790

Deze sessie maakt deel uit van het pakket ‘ledenseminars’, dat uit vier delen bestaat. Een registratie geeft je toegang tot vier (live)sessies, die achteraf bekeken kunnen worden, maar voor het einde van het jaar. De eerste sessie heeft al plaatsgevonden, maar is beschikbaar on-demand. De volgende drie sessies kunt u live of on-demand volgen.

Ongeacht het gekozen format heb je altijd de mogelijkheid om jouw vragen over de inhoud voor te leggen aan de spreker. 

Ter herinnering: het ITAA biedt Billtobox, een gebruiksvriendelijke en kant-en-klare oplossing om uw praktijk zo goed mogelijk aan te passen aan de uitdagingen van elektronische facturatie. De oplossing voldoet aan de beroepseisen die door het ITAA zijn vastgelegd. 

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

ITAA

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

BTW-AFTREK VOLGENS HET WERKELIJK GEBRUIKMEE TE DELEN GEGEVENS IN DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE Tolerantie sterke inperking toepassingsgebied voor gedeeltelijke btw-belastingplichtigen  Sinds 1 januari 2024 moeten gedeeltelijke belastingplichtigen(This hyperlink opens a new window) jaarlijks...
FOD Financiën verduidelijkt enkele zaken over het al dan niet indienen van het formulier tot stopzetting van een activiteit (604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement. Nakijken van...
Vertegenwoordigers van de Belgische publieke sector en de ondernemingen gingen met de Europese Commissie in gesprek over de Europese initiatieven en nationale ontwikkelingen met betrekking tot elektronische facturatie. Zo zet...
Ondernemingen die overheidsopdrachten binnenhalen zijn sinds 1 mei 2023 verplicht om elektronische facturen in peppolformaat te sturen. Dat gebeurt voorlopig voor bedragen hoger dan 30.000 euro (excl. btw). Vanaf 1...
Op voorstel van de minister van Financiën verleent FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2023 faciliteiten aan de btw-plichtigen. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van...
Als belastingplichtige kun je te allen tijde het huidige saldo van je rekening-courant raadplegen via MyMinfin > Mijn professionele toepassingen > Btw rekening courant. Vanaf mei 2023 ontvang je alleen een btw-rekeninguittreksel in MyMinfin als: Valt je dossier onder...
Je kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als de omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en je voldoet...
Eind 2022 heeft de Europese Commissie een pakket voorgesteld, VAT in the digital age. Dat wil tegen 2028 elektronische BTB-facturering en realtime-rapportering verplicht stellen voor alle grensoverschrijdende transacties. Daarnaast mogen...
Wie periodieke btw-aangiften moet indienen, moet de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: als je een machtiging hebt gekregen om de periodieke aangiften op papier in te...
Sinds 2 maart 2023 staat een nieuwe versie van de toepassing e604 online.  Deze versie lost meerdere problemen op: De kennisgeving van de toepassing van het werkelijk gebruik kan in bepaalde gevallen...