Uitstel voor btw-plichtigen – zomervakantie 2023

Op voorstel van de minister van Financiën verleent FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2023 faciliteiten aan de btw-plichtigen. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften en voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven.

Deze maatregel is niet van toepassing op het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van ‘One Stop Shop’ (OSS). De Europese reglementering laat dat niet toe.

Aangiften

Je kunt je aangiften indienen tot de volgende data:

AangifteDatum voor indiening
Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2023ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2023)
Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2023ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2023)
Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2023ten laatste op 8 september 2023 (in plaats van 21 augustus 2023)

Behalve voor de:

  • vergunninghouders voor maandelijkse teruggave btw
  • genieters van versnelde maandelijkse teruggave btw wegens STARTER-statuut
    Indien u in deze gevallen recht hebt op een terugbetaling van een btw-tegoed, moet u uw aangifte indienen:
    • ten laatste op 24 juli 2023 voor de aangiften van juni 2023.
    • ten laatste op 24 augustus 2023 voor de aangifte van juli 2023.

De bankgegevens moeten gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de rekening-courant. Indien het rekeningnummer voor terugbetalingen van btw niet gekend is bij onze diensten, wordt het krediet niet terugbetaald maar automatisch overgedragen naar de volgende periode.

Opgaven

U kunt uw opgaven indienen tot de volgende data:

OpgaveDatum voor indiening
Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2023ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2023)
Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2023ten laatste op 10 augustus 2023 (in plaats van 20 juli 2023)
Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2023ten laatste op 8 september 2023 (in plaats van 21 augustus 2023)

Betalingen

De verschuldigde btw moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2023 (aangifte van het tweede kwartaal 2023 of juni 2023) en ten laatste op 21 augustus 2023 (aangifte van juli 2023).

Als u op één van die vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, debiteren wij uw rekening-courant met nalatigheidsinteresten. We berekenen die overeenkomstig de bepalingen van het Btw-Wetboek (artikel 91, § 1): interesten worden per maand vertraging berekend op het verschuldigde bedrag aan een jaarlijkse interestvoet van 8% (een begonnen maand geldt als een volledige maand). De nalatigheidsintrest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt.

De betaling die verricht moet worden voor een van de hiervoor bedoelde vervaldata, mag uiteraard verminderd worden tot beloop van het beschikbaar creditsaldo dat de rekening-courant van de belastingplichtige op die datum vertoont. Het belastingkrediet dat aan het eind van de maand juli aan de voorwaarden voldoet van artikel 8/1, § 2, van het koninklijk besluit nr. 4 om te worden terugbetaald, mag niet worden beschouwd als beschikbaar.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

FOD Financiën verduidelijkt enkele zaken over het al dan niet indienen van het formulier tot stopzetting van een activiteit (604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement. Nakijken van...
Als belastingplichtige kun je te allen tijde het huidige saldo van je rekening-courant raadplegen via MyMinfin > Mijn professionele toepassingen > Btw rekening courant. Vanaf mei 2023 ontvang je alleen een btw-rekeninguittreksel in MyMinfin als: Valt je dossier onder...
Je kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als de omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en je voldoet...
Eind 2022 heeft de Europese Commissie een pakket voorgesteld, VAT in the digital age. Dat wil tegen 2028 elektronische BTB-facturering en realtime-rapportering verplicht stellen voor alle grensoverschrijdende transacties. Daarnaast mogen...
Wie periodieke btw-aangiften moet indienen, moet de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: als je een machtiging hebt gekregen om de periodieke aangiften op papier in te...
Sinds 2 maart 2023 staat een nieuwe versie van de toepassing e604 online.  Deze versie lost meerdere problemen op: De kennisgeving van de toepassing van het werkelijk gebruik kan in bepaalde gevallen...
Het ITAA werd door verschillende leden, softwareontwikkelaars en medewerkers van de FOD Financiën zelf ingelicht over een wijziging in de toegang tot de btw-rekening-courant voor eenmanszaken. Hoewel een Tax-on-Web-mandaat natuurlijke...
Vanaf 1 februari 2023 zal het mogelijk zijn om een attest van geldigheid voor een Europees btw-nummer te verkrijgen via MyMinfin. Met MyMinfin kunnen de belastingplichtigen en hun mandatarissen hun...
Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie een pakket btw-maatregelen voorgesteld met het oog op een digitaal tijdperk. De dag ervoor mocht een hoge functionaris van de Europese Commissie...
Sinds 1 januari 2023 moet je als gemengde belastingplichtige een voorafgaande kennisgeving indienen als je kiest voor de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik. Bovendien moet je bepaalde gegevens over de wijze...