Btw – wijzigingen voor de rekeninguittreksels

Als belastingplichtige kun je te allen tijde het huidige saldo van je rekening-courant raadplegen via MyMinfin > Mijn professionele toepassingen > Btw rekening courant.

Vanaf mei 2023 ontvang je alleen een btw-rekeninguittreksel in MyMinfin als:

  • je rekening-courant een boete voor laattijdige indiening van een aangifte vermeldt, en/of
  • een btw-aangifte ontbreekt, en/of
  • je rekening-courant een verschuldigd saldo heeft.

Valt je dossier onder de bevoegdheid van het Centrum Specifieke Materies? Dan verandert er niets en blijft je je rekeninguittreksel ontvangen in MyMinfin.

Ben je een belastingplichtige met een adres in het buitenland? Als je rekeninguittreksel online beschikbaar is, ontvang je het ook per post. Meer informatie over de toegang tot de btw-rekening-courant via MyMinfin.

Bron: FOD Financiën

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

FOD Financiën verduidelijkt enkele zaken over het al dan niet indienen van het formulier tot stopzetting van een activiteit (604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement. Nakijken van …

Stopzetting van een activiteit (formulier 604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement Lees verder »

Op voorstel van de minister van Financiën verleent FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2023 faciliteiten aan de btw-plichtigen. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van …

Uitstel voor btw-plichtigen – zomervakantie 2023 Lees verder »

Je kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als de omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en je voldoet …

Btw: wil je gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen? Lees verder »

Eind 2022 heeft de Europese Commissie een pakket voorgesteld, VAT in the digital age. Dat wil tegen 2028 elektronische BTB-facturering en realtime-rapportering verplicht stellen voor alle grensoverschrijdende transacties. Daarnaast mogen …

Wil Europa btw-aangifte afschaffen? Lees verder »

Wie periodieke btw-aangiften moet indienen, moet de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: als je een machtiging hebt gekregen om de periodieke aangiften op papier in te …

BTW-belastingplichtige? Dien dan de klantenlisting 2022 in voor 31 maart 2023 Lees verder »

Sinds 2 maart 2023 staat een nieuwe versie van de toepassing e604 online.  Deze versie lost meerdere problemen op: De kennisgeving van de toepassing van het werkelijk gebruik kan in bepaalde gevallen …

Toepassing e604: nieuwe versie Lees verder »

Het ITAA werd door verschillende leden, softwareontwikkelaars en medewerkers van de FOD Financiën zelf ingelicht over een wijziging in de toegang tot de btw-rekening-courant voor eenmanszaken. Hoewel een Tax-on-Web-mandaat natuurlijke …

Wijziging toegang btw-rekening-courant van eenmanszaken Lees verder »

Vanaf 1 februari 2023 zal het mogelijk zijn om een attest van geldigheid voor een Europees btw-nummer te verkrijgen via MyMinfin. Met MyMinfin kunnen de belastingplichtigen en hun mandatarissen hun …

Attest van geldigheid voor een Europees btw-nummer via MyMinfin Lees verder »

Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie een pakket btw-maatregelen voorgesteld met het oog op een digitaal tijdperk. De dag ervoor mocht een hoge functionaris van de Europese Commissie …

Btw in digitaal tijdperk: naar een verplichting van e-invoicing en afschaffing van de btw-aangifte? Lees verder »

Sinds 1 januari 2023 moet je als gemengde belastingplichtige een voorafgaande kennisgeving indienen als je kiest voor de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik. Bovendien moet je bepaalde gegevens over de wijze …

Recht op btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik – nieuwe procedure sinds 1 januari 2023 Lees verder »