Wil Europa btw-aangifte afschaffen?

Eind 2022 heeft de Europese Commissie een pakket voorgesteld, VAT in the digital age. Dat wil tegen 2028 elektronische BTB-facturering en realtime-rapportering verplicht stellen voor alle grensoverschrijdende transacties. Daarnaast mogen de lidstaten zelf beslissen of ze dezelfde verplichting opleggen voor binnenlandse transacties.

Concreet zou dat betekenen dat de fiscale administraties van alle lidstaten transacties in realtime kunnen monitoren. Er wordt op het vlak van de btw dus naar een hogere versnelling geschakeld en deze realtime-rapportering zal uiteindelijk de intracommunautaire btw-aangifteplicht vervangen.

Het voorstel van de Europese Commissie is beschikbaar via deze link waar ook tot 20 april reacties kunnen worden gegeven op deze voorstellen. Het ITAA is als lid betrokken bij diverse internationale organisaties die eerder hun standpunt hebben gegeven en dat mogelijk opnieuw zullen doen. Elke beroepsbeoefenaar kan bovendien zelf reageren op deze voorstellen. De lidstaten hebben tot 4 april de tijd om een gemotiveerd advies te geven.

Tegelijk hebben het Europees Parlement en de Europese Raad de bespreking van de door de Commissie voorgestelde teksten aangevat. In het Parlement is de Commissie Economische en monetaire zaken (ECON) belast met de voorbereidende werkzaamheden en is het Belgische Europarlementslid Olivier Chastel benoemd tot rapporteur voor deze tekst. Binnen de Europese Raad heeft op 10 januari een eerste gedachtewisseling plaatsgevonden.

Het is nog te vroeg om de precieze uitkomst en de uiteindelijke draagwijdte van de tekst te voorspellen, maar het is nu al tijd voor alle ondernemingen en hun adviseurs om zich op deze (r)evolutie voor te bereiden. Het Europese wetgevingsproces is in volle gang. En ook al moeten er nog veel stappen worden gezet, de definitieve goedkeuring zal toch vrij snel plaatsvinden.

Om het onderwerp te verdiepen nodigt het ITAA zijn leden uit om op 20 april de volgende conferentie van onze pan-Europese organisatie CFE bij te wonen, die aan dit wetgevingspakket is gewijd. Verder nodigen we je uit om het tussentijdse verslag van het parlement en de factsheet van Accountancy Europe te lezen. Tot slot kan je de laatste conferentie van ETAF over dit onderwerp bekijken.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Op voorstel van de minister van Financiën verleent FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2023 faciliteiten aan de btw-plichtigen. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van...
De Europese Commissie heeft België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie gedaagd omdat het de richtlijn inzake de bestrijding van belastingontwijking (Richtlijn (EU) 2016/1164) niet correct heeft...
Als belastingplichtige kun je te allen tijde het huidige saldo van je rekening-courant raadplegen via MyMinfin > Mijn professionele toepassingen > Btw rekening courant. Vanaf mei 2023 ontvang je alleen een btw-rekeninguittreksel in MyMinfin als: Valt je dossier onder...
Je kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als de omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en je voldoet...
De doelstellingen rond duurzame ontwikkeling in de strijd tegen de klimaatopwarming dwingen de publieke sector tot dringende actie. Tot nu toe bestaat echter geen internationaal kader waardoor de overheden niet...
Wie periodieke btw-aangiften moet indienen, moet de jaarlijkse opgave van de btw-belastingplichtige afnemers (ook ‘klantenlisting’ genoemd) indienen via Intervat.Uitzondering: als je een machtiging hebt gekregen om de periodieke aangiften op papier in te...
Sinds 2 maart 2023 staat een nieuwe versie van de toepassing e604 online.  Deze versie lost meerdere problemen op: De kennisgeving van de toepassing van het werkelijk gebruik kan in bepaalde gevallen...
Iets meer dan een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Een heel jaar lang heeft de Europese Unie als vergelding steeds restrictievere maatregelen tegen Rusland genomen. Klik voor een overzicht...
Het ITAA werd door verschillende leden, softwareontwikkelaars en medewerkers van de FOD Financiën zelf ingelicht over een wijziging in de toegang tot de btw-rekening-courant voor eenmanszaken. Hoewel een Tax-on-Web-mandaat natuurlijke...
Vanaf 1 februari 2023 zal het mogelijk zijn om een attest van geldigheid voor een Europees btw-nummer te verkrijgen via MyMinfin. Met MyMinfin kunnen de belastingplichtigen en hun mandatarissen hun...