Btw in digitaal tijdperk: naar een verplichting van e-invoicing en afschaffing van de btw-aangifte?

Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie een pakket btw-maatregelen voorgesteld met het oog op een digitaal tijdperk. De dag ervoor mocht een hoge functionaris van de Europese Commissie al een tipje van de sluier geven tijdens een ETAF-conferentie.

Het pakket bevat drie pijlers: een unieke Europese btw-registratie, een update van de regels voor passagierstransport en voor platformen die toeristische logies aanbieden, en tot slot de verplichting tot e-invoicing voor intracommunautaire leveringen inclusief e-reporting.

Verplichte e-invoicing en e-reporting op korte termijn

Op termijn zal elke onderneming in realtime haar btw rapporteren op basis van e-facturen. Onze minister van Financiën wachtte al langer op dit voorstel om zijn eigen plannen rond e-invoicing (en nu dus ook e-reporting) versneld af te werken. Daarmee zal de btw-aangifte op termijn niet meer nodig zijn, al laat de Europese Commissie het aan de lidstaten over om te beslissen of interne transacties al dan niet ook op dezelfde manier moeten worden gerapporteerd.

Alle Belgische (en Europese) kmo’s zullen in een recordtempo moeten schakelen naar e-invoicing. Ook bijvoorbeeld marktkramers, antiquairs, ambachtslieden en andere ondernemingen en sectoren waar digitalisering niet echt is begonnen of moeizaam verloopt.

Het belooft een hele klus te worden voor deze ondernemingen, maar ook voor hun accountant en voor de overheid om dat te realiseren ongeacht de deadline die door de Commissie is gesteld. (Nvdr. Volgens de tekst van het voorstel gebeurd dat gefaseerd en ten laatste tot 2028)

Economische beroepen

Het ITAA gelooft dat ondernemingen en accountants steun van de overheid moeten krijgen om dat op korte termijn goed te laten verlopen. Dankzij een samenwerking met platformen als Billtobox van UnifiedPost tracht het ITAA hier al een tijdje op te anticiperen, maar het wordt stilaan money-time.

Het ITAA blijft zijn leden dus sensibiliseren opdat zij hun cliënten op hun beurt zouden sensibiliseren. Toegang tot Billtobox is dankzij de samenwerking tussen het ITAA en UnifiedPost gratis voor accountantskantoren. Bovendien hanteert Billtobox een ‘rode prijs’ voor ondernemers.

Het ITAA waakt erover dat de deontologische regels van ons beroep en de databeveiliging voor elke onderneming gerespecteerd blijven.

Overheid, economische beroepen en ondernemingen moeten elk hun verantwoordelijkheid nemen

Europa, de overheden en de economische beroepsbeoefenaars moeten samenwerken om koste wat het kost te vermijden dat de digitalisering dreigt te ontsporen. Commerciële spelers (softwareontwikkelaars, banken, Zelfs Amazon of Google…) die geen deontologische verplichtingen hebben, zouden de financiële gegevens van ondernemingen ongecontroleerd kunnen commercialiseren.

Morgen zouden deze tussenpersonen toegang hebben tot de gegevens van veel bedrijven en hen verwante diensten aanbieden. Bovendien hebben deze bedrijven de gewoonte genomen om de eigen gegevens van de onderneming betalend aan te bieden aan zowel ondernemingen zelf als aan het accountantskantoor. De kmo’s zijn daarvan de uiteindelijke dupe.

Het ITAA spoort dus elk lid aan om zich voor te bereiden, het cliënteel voor te bereiden en te waken over de intenties van de mogelijke dienstverleners! Het ITAA verwacht ook van de overheden dat ze ondernemingen – in het bijzonder de kmo – en hun accountants correct zouden ondersteunen in deze overgang.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Maakt u zich zorgen over de verplichting om tegen 2026 over te schakelen naar elektronisch factureren?  Het ITAA organiseert een webinar om uw zorgen over de integratie van gestructureerde e-facturatie...
BTW-AFTREK VOLGENS HET WERKELIJK GEBRUIKMEE TE DELEN GEGEVENS IN DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE Tolerantie sterke inperking toepassingsgebied voor gedeeltelijke btw-belastingplichtigen  Sinds 1 januari 2024 moeten gedeeltelijke belastingplichtigen(This hyperlink opens a new window) jaarlijks...
FOD Financiën verduidelijkt enkele zaken over het al dan niet indienen van het formulier tot stopzetting van een activiteit (604C) bij de afsluiting van een vereffening of faillissement. Nakijken van...
Vertegenwoordigers van de Belgische publieke sector en de ondernemingen gingen met de Europese Commissie in gesprek over de Europese initiatieven en nationale ontwikkelingen met betrekking tot elektronische facturatie. Zo zet...
Ondernemingen die overheidsopdrachten binnenhalen zijn sinds 1 mei 2023 verplicht om elektronische facturen in peppolformaat te sturen. Dat gebeurt voorlopig voor bedragen hoger dan 30.000 euro (excl. btw). Vanaf 1...
Op voorstel van de minister van Financiën verleent FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2023 faciliteiten aan de btw-plichtigen. Het gaat om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van...
De Europese Commissie heeft België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie gedaagd omdat het de richtlijn inzake de bestrijding van belastingontwijking (Richtlijn (EU) 2016/1164) niet correct heeft...
Als belastingplichtige kun je te allen tijde het huidige saldo van je rekening-courant raadplegen via MyMinfin > Mijn professionele toepassingen > Btw rekening courant. Vanaf mei 2023 ontvang je alleen een btw-rekeninguittreksel in MyMinfin als: Valt je dossier onder...
Je kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als de omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en je voldoet...
Eind 2022 heeft de Europese Commissie een pakket voorgesteld, VAT in the digital age. Dat wil tegen 2028 elektronische BTB-facturering en realtime-rapportering verplicht stellen voor alle grensoverschrijdende transacties. Daarnaast mogen...