Hervorming kmo-portefeuille: de opleidingen van het ITAA blijven ook na de hervorming van de Vlaamse Regering van 25 november 2022 subsidieerbaar

Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering een hervorming van de kmo-portefeuille goed.

De informatie en documenten die momenteel op het web circuleren, waaruit blijkt dat de opleidingen voor ITAA-leden niet langer subsidieerbaar zouden zijn via de kmo-portefeuille vanaf 2023, zijn NIET CORRECT:

Brede thema’s

Opleidingen voor ITAA-leden zullen immers ofwel vallen onder de brede thema’s “financiële geletterdheid”, “digitalisering” of “duurzaamheid”, dan wel geregistreerd kunnen worden via het thema “beroepsspecifieke competenties”.

Ter herinnering, vanaf januari 2023, wordt het toepassingsgebied van de subsidieerbare opleidingen beperkt tot de volgende thema’s :

 • Bedrijfsstrategie
 • Beroepsspecifieke competenties
 • Digitalisering
 • Duurzaamheid
 • Financiële geletterdheid (financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren)
 • Innovatie
 • Internationalisering en
 • Personeelsmanagement.

Behalve voor het thema “beroepsspecifieke competenties”, kennen alle thema’s een brede invulling. Alle opleidingen en adviezen die inhoudelijk gelinkt kunnen worden aan één van deze thema’s en gericht zijn op het bedrijfsfunctioneren van de steunvragende onderneming, kunnen worden gesteund.

De overgrote meerderheid van de opleidingen die in aanmerking komen voor de permanente vorming van het ITAA, vallen onder het thema ‘financiële geletterdheid”, “digitalisering” of “duurzaamheid.

Zo zijn bijvoorbeeld opleidingen over elektronisch factureren, automatisch verwerken van orders en facturen, continuous transaction control, digitalisering van de boekhouding, change management, dematerialisering, robotisering, artificiële intelligentie, GDPR, IT risk management of cybersecurity onder te brengen onder het thema “digitalisering”. Opleidingen in het kader van de Corporate Sustainability Reporting Directive of de Corporate Sustainability Due Diligence Directive passen dan weer onder het thema “duurzaamheid”.

Beroepsspecifieke competenties

Het thema ‘beroepsspecifieke competenties’ werkt daarentegen met een vastgestelde lijst van opleidingen. Vanaf 2023 wordt een lijst opgesteld die zal kunnen geraadpleegd worden via de website van vlaio.be/kmo-portefeuille. Enkel opleidingen die op de lijst staan, kunnen nog worden gesubsidieerd.

Om op deze lijst geregistreerd te worden en in aanmerking te komen voor steun, moet de opleiding voldoen aan ten minste één van de volgende voorwaarden, die dus alternatief en niet cumulatief zijn:

 • diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB. Merk op dat het beroep van “boekhouder-accountant” in deze lijst is opgenomen;
 • diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen;
 • diensten die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort aan competenties door een prognose uitgevoerd volgens de methodiek van het VLAMT of door een op wetenschappelijk verantwoorde, onderbouwde en aantoonbare wijze en
 • diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep.

Gelet op het feit dat de opleidingen voor leden van het ITAA “gericht zijn op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntberoepenlijst van de VDAB”, zullen eventuele opleidingen van het ITAA die niet onder de thema’s “financiële geletterdheid”, “digitalisering” of “duurzaamheid” vallen, geregistreerd kunnen worden binnen het thema “beroepsspecifieke competenties”. Het ITAA en VLAIO zijn hierover in nauw contact.

Kmo’s die vanaf 2023 een steunaanvraag indienen moeten het thema waarbinnen hun steunaanvraag betrekking heeft selecteren. Om deze selectie te vereenvoudigen, zullen de communicaties van het ITAA in verband met de aangeboden opleidingen voortaan niet alleen aangeven of deze in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille, maar ook het betrokken thema vermelden.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Misschien is het je zelf ook al overkomen… Je stelt het ITAA een vraag rond het ledenstatuut of je wenst een nieuwe vennootschap te laten erkennen. Dan verwacht je terecht...
Op 24 januari 2023 organiseerde het ITAA samen met het IBR een nieuwjaarsdebat met als centraal thema “Never waste a good crisis”. Patrick Van Impe (voorzitter IBR), Philippe Vanclooster (raadslid...
In een arrest van 28 november 2022 neemt het Hof van Cassatie een standpunt in over de uitbesteding van boekhoudkundige prestaties via onderaanneming aan wie niet door het ITAA erkend...
Het VLAIO-kostenmodel versie juli 2021 vermeldt dat het Excelbestand m.b.t. het financieel eindverslag moet worden geattesteerd door een (intern) gecertificeerde accountant. Dit kostenmodel geldt voor de volgende steuninstrumenten van VLAIO-innovatiesteun...
Na verschillende reacties en klachten hebben we onderzocht waarom het ITAA moeilijk bereikbaar was. Er zat een programmeerfout in het centrale telefoniesysteem dat inmiddels is aangepakt en opgelost. Alvast onze...
Het VLAIO-kostenmodel versie juli 2021 vermeldt dat het Excelbestand m.b.t. het financieel eindverslag moet worden geattesteerd door een (intern) gecertificeerde accountant. Dit kostenmodel geldt voor de volgende steuninstrumenten van VLAIO-innovatiesteun...
Deze circulaire is een aanvulling van de circulaire 2022/C/33 van 31 maart 2022 over de vaststelling van het wettelijke rustpensioen in het kader van de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders die...
Als adviseur begeleidt u ongetwijfeld bedrijven met innovatieve concepten of bedrijven die willen groeien en hun innovatieve ideeën willen uitwerken. Met Connect willen wij graag ons steentje bijdragen door innovatie in Vlaanderen te ondersteunen....
Het zwaartepunt van het aangifteseizoen 2022 ligt nu achter de rug. Voor velen onder ons was het opnieuw een uitputtende eindspurt. Toch zijn we blij dat we meer dan 15%...
Even lijkt het wel of ons interne telefoniesysteem in “ambtenarenmodus” staat. Wie ons opbelt, raakt wel binnen bij het onthaal, maar daarna wil de interne doorschakeling zijn werk niet doen....