Hervorming kmo-portefeuille: de opleidingen van het ITAA blijven ook na de hervorming van de Vlaamse Regering van 25 november 2022 subsidieerbaar

Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering een hervorming van de kmo-portefeuille goed.

De informatie en documenten die momenteel op het web circuleren, waaruit blijkt dat de opleidingen voor ITAA-leden niet langer subsidieerbaar zouden zijn via de kmo-portefeuille vanaf 2023, zijn NIET CORRECT:

Brede thema’s

Opleidingen voor ITAA-leden zullen immers ofwel vallen onder de brede thema’s “financiële geletterdheid”, “digitalisering” of “duurzaamheid”, dan wel geregistreerd kunnen worden via het thema “beroepsspecifieke competenties”.

Ter herinnering, vanaf januari 2023, wordt het toepassingsgebied van de subsidieerbare opleidingen beperkt tot de volgende thema’s :

 • Bedrijfsstrategie
 • Beroepsspecifieke competenties
 • Digitalisering
 • Duurzaamheid
 • Financiële geletterdheid (financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren)
 • Innovatie
 • Internationalisering en
 • Personeelsmanagement.

Behalve voor het thema “beroepsspecifieke competenties”, kennen alle thema’s een brede invulling. Alle opleidingen en adviezen die inhoudelijk gelinkt kunnen worden aan één van deze thema’s en gericht zijn op het bedrijfsfunctioneren van de steunvragende onderneming, kunnen worden gesteund.

De overgrote meerderheid van de opleidingen die in aanmerking komen voor de permanente vorming van het ITAA, vallen onder het thema ‘financiële geletterdheid”, “digitalisering” of “duurzaamheid.

Zo zijn bijvoorbeeld opleidingen over elektronisch factureren, automatisch verwerken van orders en facturen, continuous transaction control, digitalisering van de boekhouding, change management, dematerialisering, robotisering, artificiële intelligentie, GDPR, IT risk management of cybersecurity onder te brengen onder het thema “digitalisering”. Opleidingen in het kader van de Corporate Sustainability Reporting Directive of de Corporate Sustainability Due Diligence Directive passen dan weer onder het thema “duurzaamheid”.

Beroepsspecifieke competenties

Het thema ‘beroepsspecifieke competenties’ werkt daarentegen met een vastgestelde lijst van opleidingen. Vanaf 2023 wordt een lijst opgesteld die zal kunnen geraadpleegd worden via de website van vlaio.be/kmo-portefeuille. Enkel opleidingen die op de lijst staan, kunnen nog worden gesubsidieerd.

Om op deze lijst geregistreerd te worden en in aanmerking te komen voor steun, moet de opleiding voldoen aan ten minste één van de volgende voorwaarden, die dus alternatief en niet cumulatief zijn:

 • diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB. Merk op dat het beroep van “boekhouder-accountant” in deze lijst is opgenomen;
 • diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen;
 • diensten die inspelen op een toekomstig sectoraal tekort aan competenties door een prognose uitgevoerd volgens de methodiek van het VLAMT of door een op wetenschappelijk verantwoorde, onderbouwde en aantoonbare wijze en
 • diensten die leiden tot een attest of certificaat dat in België vereist is voor de uitoefening van een beroep.

Gelet op het feit dat de opleidingen voor leden van het ITAA “gericht zijn op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntberoepenlijst van de VDAB”, zullen eventuele opleidingen van het ITAA die niet onder de thema’s “financiële geletterdheid”, “digitalisering” of “duurzaamheid” vallen, geregistreerd kunnen worden binnen het thema “beroepsspecifieke competenties”. Het ITAA en VLAIO zijn hierover in nauw contact.

Kmo’s die vanaf 2023 een steunaanvraag indienen moeten het thema waarbinnen hun steunaanvraag betrekking heeft selecteren. Om deze selectie te vereenvoudigen, zullen de communicaties van het ITAA in verband met de aangeboden opleidingen voortaan niet alleen aangeven of deze in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille, maar ook het betrokken thema vermelden.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Liesbet Dhaene

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Digitalisering en innovatie. Langer werken. Arbeidsschaarste. Ziekteverzuim. Dat zorgt er allemaal voor dat we met een nieuwe mindset moeten omgaan met talent. Het is daarbij cruciaal dat de juiste competenties maximaal...
Context Voortaan wordt een beroep gedaan op een accountant of een bedrijfsrevisor (een beroepsbeoefenaar) voor het indienen van het financieel eindverslag bij steuninstrumenten van VLAIO-innovatiesteun. Deze gewijzigde procesflow is van...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
De nieuwe Raad is op 6 juni 2023 voor het eerst na de algemene vergadering van 22 april 2023 samengekomen. Een van de agendapunten was de samenstelling van het uitvoerend...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Het ITAA neemt deel aan het Belastingmarathon georganiseerd door HLN.be en VTM NIEUWS. Op zaterdag 3 juni zullen 50 experten, onder wie Nederlandstalige ITAA-leden, 12 uur lang Vlaamse belastingplichtigen helpen...
De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte...
Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in...