ITAA voortaan eerder betrokken bij digitaliseringsprojecten van FOD Financiën

De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte die snel moest worden gevuld.

Toegegeven, er zijn nog veel werkpunten zoals de telefonische beschikbaarheid, de interne werkwijzen en de strakke houding van bepaalde diensten bij FOD Financiën. Sinds het ITAA een engagementsverklaring heeft afgesloten met de minister van Financiën, is de dialoog de afgelopen maanden hervat. Terwijl FOD Financiën vroeger de impact van zijn IT-ontwikkelingen op de belastingplichtigen en hun accountants/belastingadviseurs vergat te meten, is er vandaag een nieuwe dynamiek ontstaan. Tegenwoordig worden de beroepsbeoefenaars zowaar betrokken wanneer nieuwe ontwikkelingen op til zijn.  

Op de tax-cificatievergadering van april werden enkele projecten voorgesteld. Voor sommige projecten zouden bredere raadplegingen worden georganiseerd, voor andere zou het ITAA een beroep kunnen doen op zijn interne cellen. Uiteraard houden we je op de hoogte van het verdere verloop daarvan.

Niet-exhaustief overzicht van de lopende projecten

FOD Financiën algemeen

 • Presentatie van het volledige portfolio van digitale diensten.
 • Telefonisch contact en CRM-beheer.
  • De eerste contacten vonden plaats om een rechtstreekse telefoonlijn op te zetten die is voorbehouden aan de beroepsbeoefenaars van het ITAA. 

Het ITAA verzoekt dat zijn leden snel een dossierbeheerder met de kennis over het thema van de vraag aan de lijn moeten kunnen hebben en dat ze de mogelijkheid moeten krijgen om het dossier van de cliënt te zien en erin te werken.

Algemene Administratie (AA) van de Fiscaliteit

 • Het ITAA-mandaat (het resultaat van een samenwerking die dateert van voor de engagementsverklaring).
 • Het herontwerp en de vereenvoudiging van alle mandaten.
  • Toewerken naar een breed mandaat dat flexibiliteit mogelijk maakt:
   • Van particulier tot particulier;
   • Van particulier tot professional (met KBO-nr);
   • Van professional tot professional.

Geschatte timing voor implementatie: najaar 2023.

 • e-Services API (documenten via MyMinfin).
  • Automatische connectie tussen MyMinfin en software die ITAA-leden gebruiken.

Binnenkort meer informatie.

 • Herontwerp van Belcotax-on-Web (implementatie gepland voor 2026).
  • Doel: vereenvoudiging, automatisering.

Overleg start binnenkort

 • Belgische Standard Audit File for Tax (SAF-T).
  • Ontwikkeling van een norm voor controles op afstand om het evenwicht te herstellen, discussies te vermijden en documenten te beschermen die onder het beroepsgeheim vallen.

Overleg start, op vrijwillige basis, met het ITAA en de meest voorkomende softwareleveranciers.

 • Modernisering van de btw-ketting
  • De deadline zou worden verlengd tot de 25ste voor trimestriële aangevers
  • Realtime info
  • Eenvoudige interactie met software van ITAA-leden
 • Attesten via MyMinfin
  • Attesten op aanvraag beschikbaar stellen via MyMinfin
   • Particulieren
    • 276Conv (residentie)
    • 111_1/2/3/4 (Sloop/wederopbouw)
   • Ondernemingen
    • 276Conv
    • Commerciële nummerplaten
    • Geldigheid van Europese btw-nummers
 • Correspondentie
  • Correspondentie via MyMinfin voor alle officiële documenten, breder dan alleen voor documenten die vandaag al een correspondentiecode bevatten (Driecijferige code op de brief).

AA Inning & Invordering

 • Btw-ketting
  • Overgang van de btw-zichtrekening naar de voorzieningsrekening
  • In realtime
  • Domiciliëring mogelijk
  • Beheer via MyMinfin
 • Optimalisatie
  • Geglobaliseerde rekening met detailregels
  • Overzicht van gedane betalingen

Het ITAA vraagt bijvoorbeeld om digitale rekeningafschriften te exporteren.

 • Hervorming van de toepassing van de roerende voorheffing.

AA BBI

 • Implementatie van klokkenluidersregeling
  • Formulier te ontwikkelen via MyMinfin

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Het ITAA neemt deel aan het Belastingmarathon georganiseerd door HLN.be en VTM NIEUWS. Op zaterdag 3 juni zullen 50 experten, onder wie Nederlandstalige ITAA-leden, 12 uur lang Vlaamse belastingplichtigen helpen...
Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in...
Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden....
Je kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als de omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en je voldoet...
Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle...
Zoals aangekondigd in de persconferentie over de aangifte PB 2022 hebben de aangiften die ten laatste op 31 augustus 2022 ingediend werden door een mandataris en een negatief saldo hadden, genoten...
Het is zover: de IT-afdelingen van het ITAA en de FOD Financiën hebben de laatste opmerkingen van de testkantoren verwerkt.De tool “Mandatenbeheer” is klaar om door alle leden en hun...
Misschien is het je zelf ook al overkomen… Je stelt het ITAA een vraag rond het ledenstatuut of je wenst een nieuwe vennootschap te laten erkennen. Dan verwacht je terecht...
Onderstaande documenten voor de aangifte in de personenbelasting worden binnenkort gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bron: FOD Financiën