ITAA voortaan eerder betrokken bij digitaliseringsprojecten van FOD Financiën

De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte die snel moest worden gevuld.

Toegegeven, er zijn nog veel werkpunten zoals de telefonische beschikbaarheid, de interne werkwijzen en de strakke houding van bepaalde diensten bij FOD Financiën. Sinds het ITAA een engagementsverklaring heeft afgesloten met de minister van Financiën, is de dialoog de afgelopen maanden hervat. Terwijl FOD Financiën vroeger de impact van zijn IT-ontwikkelingen op de belastingplichtigen en hun accountants/belastingadviseurs vergat te meten, is er vandaag een nieuwe dynamiek ontstaan. Tegenwoordig worden de beroepsbeoefenaars zowaar betrokken wanneer nieuwe ontwikkelingen op til zijn.  

Op de tax-cificatievergadering van april werden enkele projecten voorgesteld. Voor sommige projecten zouden bredere raadplegingen worden georganiseerd, voor andere zou het ITAA een beroep kunnen doen op zijn interne cellen. Uiteraard houden we je op de hoogte van het verdere verloop daarvan.

Niet-exhaustief overzicht van de lopende projecten

FOD Financiën algemeen

 • Presentatie van het volledige portfolio van digitale diensten.
 • Telefonisch contact en CRM-beheer.
  • De eerste contacten vonden plaats om een rechtstreekse telefoonlijn op te zetten die is voorbehouden aan de beroepsbeoefenaars van het ITAA. 

Het ITAA verzoekt dat zijn leden snel een dossierbeheerder met de kennis over het thema van de vraag aan de lijn moeten kunnen hebben en dat ze de mogelijkheid moeten krijgen om het dossier van de cliënt te zien en erin te werken.

Algemene Administratie (AA) van de Fiscaliteit

 • Het ITAA-mandaat (het resultaat van een samenwerking die dateert van voor de engagementsverklaring).
 • Het herontwerp en de vereenvoudiging van alle mandaten.
  • Toewerken naar een breed mandaat dat flexibiliteit mogelijk maakt:
   • Van particulier tot particulier;
   • Van particulier tot professional (met KBO-nr);
   • Van professional tot professional.

Geschatte timing voor implementatie: najaar 2023.

 • e-Services API (documenten via MyMinfin).
  • Automatische connectie tussen MyMinfin en software die ITAA-leden gebruiken.

Binnenkort meer informatie.

 • Herontwerp van Belcotax-on-Web (implementatie gepland voor 2026).
  • Doel: vereenvoudiging, automatisering.

Overleg start binnenkort

 • Belgische Standard Audit File for Tax (SAF-T).
  • Ontwikkeling van een norm voor controles op afstand om het evenwicht te herstellen, discussies te vermijden en documenten te beschermen die onder het beroepsgeheim vallen.

Overleg start, op vrijwillige basis, met het ITAA en de meest voorkomende softwareleveranciers.

 • Modernisering van de btw-ketting
  • De deadline zou worden verlengd tot de 25ste voor trimestriële aangevers
  • Realtime info
  • Eenvoudige interactie met software van ITAA-leden
 • Attesten via MyMinfin
  • Attesten op aanvraag beschikbaar stellen via MyMinfin
   • Particulieren
    • 276Conv (residentie)
    • 111_1/2/3/4 (Sloop/wederopbouw)
   • Ondernemingen
    • 276Conv
    • Commerciële nummerplaten
    • Geldigheid van Europese btw-nummers
 • Correspondentie
  • Correspondentie via MyMinfin voor alle officiële documenten, breder dan alleen voor documenten die vandaag al een correspondentiecode bevatten (Driecijferige code op de brief).

AA Inning & Invordering

 • Btw-ketting
  • Overgang van de btw-zichtrekening naar de voorzieningsrekening
  • In realtime
  • Domiciliëring mogelijk
  • Beheer via MyMinfin
 • Optimalisatie
  • Geglobaliseerde rekening met detailregels
  • Overzicht van gedane betalingen

Het ITAA vraagt bijvoorbeeld om digitale rekeningafschriften te exporteren.

 • Hervorming van de toepassing van de roerende voorheffing.

AA BBI

 • Implementatie van klokkenluidersregeling
  • Formulier te ontwikkelen via MyMinfin

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, Biztax, ...
FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten (belastingafrekening) verstuurd. Zoals elk jaar maken cybercriminelen daarvan gebruik om op grote schaal phishingmails te versturen. Daarin laten ze uitschijnen dat je cliënt recht...
De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Wegens een overbevraging van de systemen van de FOD Financiën worden er technische problemen gemeld, bij het indienen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing via het programma Finprof (FinprofLegacy). Gelieve later opnieuw...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
Inzake de inkomstenjaren 2020 en 2021 zal de administratie op 26 juni 2023 terug een controleactie starten voor niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die worden uitbetaald aan bedrijfsleiders en zal...
FOD Financiën maakte net bekend dat de migratie naar een modernere versie van Finprof zal gebeuren tussen 11 juni en 20 juni. Meer info over de vernieuwing van Finprof is...