Naar een efficiëntere samenwerking dankzij API’s van FOD Financiën

FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking met het ITAA een project op om de softwarepakketten van accountants en belastingadviseurs te koppelen aan de toepassingen van FOD Financiën. Het doel is om naar een efficiëntere gegevensuitwisseling te gaan tussen FOD Financiën, de belastingadviseurs en de accountants.  

Door gebruik te maken van API’s (Application Programming Interface) willen we het aantal aanmeldingen, klikken en acties die ITAA-leden moeten uitvoeren om dossiers te beheren bij FOD Financiën verminderen.

Het project stelt ITAA-leden binnenkort in staat om rechtstreeks in hun eigen (accountancy)softwarepakket:

  • documenten van FOD Financiën te raadplegen;
  • de periodieke btw-aangiften in te dienen.

Om dat mogelijk te maken is naast het ITAA en FOD Financiën nog een derde partij nodig, namelijk de ontwikkelaars van (accountancy)softwarepakketten. Als ze de investering doen en hun software via de API’s aan die van FOD Financiën koppelen, kunnen ITAA-leden gebruikmaken van deze functionaliteiten.

Sinds dinsdag 27 juni 2023 kunnen softwareontwikkelaars zich registreren als erkende partner zodat ze vervolgens de nodige technische ontwikkelingen kunnen doen om de API’s te integreren in hun software.

FOD Financiën rolt verschillende API’s geleidelijk aan uit. In eerste instantie zal je via je softwarepakket de documenten van je cliënten – die je vandaag in de tab ’Mijn documenten’ in MyMinfin vindt – kunnen raadplegen. Deze documenten-functionaliteit (ook MyMinfin-API genoemd) zou vanaf midden september zichtbaar moeten zijn in de eerste softwarepakketten. Voor het indienen van de periodieke btw-aangifte (ook Intervat-API genoemd), zullen softwareontwikkelaars zich in het najaar kunnen registreren zodat je tegen eind dit jaar ook deze functionaliteit kan gebruiken.

De precieze data zullen per softwarepakket verschillen aangezien elke softwareontwikkelaar vrij is om dat, conform de eigen organisatie, te ontwikkelen. FOD Financiën zal op haar website een lijst met alle erkende softwareontwikkelaars en -programma’s publiceren en actualiseren zodra die gebruikmaken van één of meer van deze API’s.

De uitwisseling via API wijzigt niets aan de toegangsvoorwaarden tot de documenten of toepassingen van FOD Financiën. Als je vandaag een mandaat nodig hebt om toegang te krijgen tot een toepassing of een document zal datzelfde mandaat nodig zijn om de gegevens op te halen via de API.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

FOD Financiën - SPF Finances
Alexis de Biolley

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, Biztax, ...
FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten (belastingafrekening) verstuurd. Zoals elk jaar maken cybercriminelen daarvan gebruik om op grote schaal phishingmails te versturen. Daarin laten ze uitschijnen dat je cliënt recht...
De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...
Wegens een overbevraging van de systemen van de FOD Financiën worden er technische problemen gemeld, bij het indienen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing via het programma Finprof (FinprofLegacy). Gelieve later opnieuw...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
Inzake de inkomstenjaren 2020 en 2021 zal de administratie op 26 juni 2023 terug een controleactie starten voor niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die worden uitbetaald aan bedrijfsleiders en zal...
FOD Financiën maakte net bekend dat de migratie naar een modernere versie van Finprof zal gebeuren tussen 11 juni en 20 juni. Meer info over de vernieuwing van Finprof is...
Wegens de release van Finprof zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om een terugbetaling van teveel betaalde bedrijfsvoorheffing uit te voeren. FOD Financiën doet er alles aan om deze periode...