Benoeming leden van het uitvoerend comité

De nieuwe Raad is op 6 juni 2023 voor het eerst na de algemene vergadering van 22 april 2023 samengekomen. Een van de agendapunten was de samenstelling van het uitvoerend comité. Dat bestaat uit de volgende personen: 

  • Bart Van Coile (voorzitter)
  • Vincent Delvaux (ondervoorzitter)
  • Didier Bouckaert (secretaris)
  • Patrick Deleu (penningmeester)
  • Chantal Jadot
  • Hein Vandelanotte 

Het uitvoerend comité is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het Instituut. Dat omvat onder andere de afhandeling van de lopende zaken, het toezicht op de financiële toestand van het Instituut, de voorbereiding van de raadsvergaderingen en de leiding over het personeel.

Bovendien kan het bepaalde taken of opdrachten uitvoeren die door de Raad zijn toegewezen aan het uitvoerend comité.

Cellen en werkgroepen

De huidige samenstellingen van de cellen en werkgroepen blijven bestaan tot en met september 2023. Tijdens de strategische Raad van september zal de strategie voor de komende drie jaar bepaald worden en zal bekeken worden of de cellen en werkgroepen opnieuw ingevuld worden. 

Stagecommissie, examenjury en commissie kwaliteitstoetsing

Een bijzonderheid zijn de drie bij wet opgerichte organen, namelijk de stagecommissie, de examenjury en de commissie kwaliteitstoetsing. Voor deze commissies zal het Instituut binnenkort een oproep lanceren. Wie in een van deze commissies wil zetelen kan zich vanaf dat moment officieel kandidaat stellen.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Het ITAA neemt deel aan het Belastingmarathon georganiseerd door HLN.be en VTM NIEUWS. Op zaterdag 3 juni zullen 50 experten, onder wie Nederlandstalige ITAA-leden, 12 uur lang Vlaamse belastingplichtigen helpen...
De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte...
Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in...
Het is zover: de IT-afdelingen van het ITAA en de FOD Financiën hebben de laatste opmerkingen van de testkantoren verwerkt.De tool “Mandatenbeheer” is klaar om door alle leden en hun...
Misschien is het je zelf ook al overkomen… Je stelt het ITAA een vraag rond het ledenstatuut of je wenst een nieuwe vennootschap te laten erkennen. Dan verwacht je terecht...
Op 24 januari 2023 organiseerde het ITAA samen met het IBR een nieuwjaarsdebat met als centraal thema “Never waste a good crisis”. Patrick Van Impe (voorzitter IBR), Philippe Vanclooster (raadslid...