Ledenbijdrage 2023, hou je mailbox in de gaten!

Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling hebt ingepland, dan hoef je natuurlijk geen rekening te houden met dit bericht.

Op 22 april 2023 heeft de algemene vergadering van het ITAA de nieuwe ledenbijdrage 2023 goedgekeurd. Het ITAA is inmiddels gestart met de verzending van zijn facturen via e-mail. Deze facturen werden tussen 2 en 25 mei verzonden vanuit noreply@billtobox.be.

Enkele leden hebben ons alvast gemeld dat dit bericht in hun spamfilter is terechtgekomen.

Billtobox? 

Wie een billtobox-account heeft, kan een melding ontvangen zodra een document toekomt.
Via de knop “Instellingen” kan je de frequentie aanduiden waarop meldingen en openstaande taken in je mailbox toekomen. 

 

Heb je je factuur niet in ontvangen?

Mocht de e-mail vanuit noreply@billtobox.be dus niet in jouw gewone inbox zijn gekomen, dan verzoeken we je alsnog te zoeken in de spamfilter. Dat kan op naam van de verzender (noreply@billtobox.be) of op datum van de verzending (tussen 2 en 25 mei).

Als je het bericht in de spamfilter gevonden hebt, dan kan je de verzender aanmerken als “betrouwbaar”, waarna de e-mail voortaan in je inbox terechtkomt. Heb je geen bericht gevonden, dan beschikt het ITAA allicht over een ander e-mailadres…

Ander e-mailadres?

In het kader van onze digitale communicatiestrategie stuurt het Instituut zijn facturen alleen nog per e-mail, meer bepaald naar het e-mailadres dat gekend is bij het Instituut.

Mocht je de e-mail dus niet ontvangen hebben – noch in je inbox, noch in de spam – dan is de kans groot dat we dat naar een ander e-mailadres hebben gestuurd. Dat adres kan je bijv. vinden in je het openbaar register. Is dat adres niet correct of raak je niet in het ITAA-portaal? Neem dan contact op met onze servicedesk.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Stéphane De Bremaeker

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
De nieuwe Raad is op 6 juni 2023 voor het eerst na de algemene vergadering van 22 april 2023 samengekomen. Een van de agendapunten was de samenstelling van het uitvoerend...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Het ITAA neemt deel aan het Belastingmarathon georganiseerd door HLN.be en VTM NIEUWS. Op zaterdag 3 juni zullen 50 experten, onder wie Nederlandstalige ITAA-leden, 12 uur lang Vlaamse belastingplichtigen helpen...
De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte...
Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in...
Het is zover: de IT-afdelingen van het ITAA en de FOD Financiën hebben de laatste opmerkingen van de testkantoren verwerkt.De tool “Mandatenbeheer” is klaar om door alle leden en hun...
Misschien is het je zelf ook al overkomen… Je stelt het ITAA een vraag rond het ledenstatuut of je wenst een nieuwe vennootschap te laten erkennen. Dan verwacht je terecht...
Op 24 januari 2023 organiseerde het ITAA samen met het IBR een nieuwjaarsdebat met als centraal thema “Never waste a good crisis”. Patrick Van Impe (voorzitter IBR), Philippe Vanclooster (raadslid...