ITAA dient in belang van zijn leden klacht in tegen belastingcontroleur

Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in kwestie. Daarbij uitte de betrokken controleur niet alleen dreigementen, hij beschouwde het beroepsgeheim als ‘een belemmering van het fiscaal onderzoek’. De controleur misbruikte zijn statuut om onrechtmatige en onwaardige druk uit te oefenen op de ITAA-beroepsbeoefenaar.

Het Instituut wil niet dat zijn leden onder deze omstandigheden gecontroleerd worden. Daarom heeft het ITAA bij de fiscale administratie een klacht ingediend tegen de bewuste agent. Na een intern onderzoek besluit de fiscale administratie dat de klacht gegrond is. Overigens heeft de administratie verdere maatregelen getroffen zodat dergelijke dreigementen niet meer zouden gebeuren.

Het Instituut wil zijn leden nogmaals op het hart drukken dat artikel 120 van de wet van 17 maart 2019 kracht van wet heeft en dat de vereiste documenten beschermd zijn door het beroepsgeheim. Om die reden zijn de leden dan ook wettelijk verplicht om het beroepsgeheim na aan het hart te dragen. Bij twijfel kan je steeds teruggrijpen naar onze website of contact opnemen met het ons.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...
Het ITAA neemt deel aan het Belastingmarathon georganiseerd door HLN.be en VTM NIEUWS. Op zaterdag 3 juni zullen 50 experten, onder wie Nederlandstalige ITAA-leden, 12 uur lang Vlaamse belastingplichtigen helpen...
De gesprekken tussen de IT-ontwikkelaars van de verschillende administraties binnen FOD Financiën en het ITAA verliepen niet altijd even vlot, vaak waren ze zelfs onbestaande. Er ontstond een soort leemte...
Iets meer dan één week geleden is Tax-on-Web opengesteld. Hoog tijd dus voor een eerste analyse. In die eerste week ontving het ITAA al aardig wat feedback van zijn leden....
Je kunt gebruik maken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als de omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en je voldoet...
Sinds 26 april 2023 is Tax-on-Web beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2023. Het ITAA kreeg inmiddels berichten dat de Taxworkbox van veel mandatarissen nog niet alle...
Zoals aangekondigd in de persconferentie over de aangifte PB 2022 hebben de aangiften die ten laatste op 31 augustus 2022 ingediend werden door een mandataris en een negatief saldo hadden, genoten...
Het is zover: de IT-afdelingen van het ITAA en de FOD Financiën hebben de laatste opmerkingen van de testkantoren verwerkt.De tool “Mandatenbeheer” is klaar om door alle leden en hun...
In zijn beslissing van 19 januari 2023 (162/N/2022) oordeelde de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie dat een ITAA-lid een inbreuk had begaan op het beroepsgeheim. Het betrokken lid had vastgesteld...
Misschien is het je zelf ook al overkomen… Je stelt het ITAA een vraag rond het ledenstatuut of je wenst een nieuwe vennootschap te laten erkennen. Dan verwacht je terecht...