ITAA dient in belang van zijn leden klacht in tegen belastingcontroleur

Tijdens een btw-controle van een cliënt heeft een ITAA-beroepsbeoefenaar een beroep moeten doen op zijn beroepsgeheim. De belastingcontroleur eiste namelijk een kopie van zijn persoonlijke e-mailverkeer met de cliënt in kwestie. Daarbij uitte de betrokken controleur niet alleen dreigementen, hij beschouwde het beroepsgeheim als ‘een belemmering van het fiscaal onderzoek’. De controleur misbruikte zijn statuut om onrechtmatige en onwaardige druk uit te oefenen op de ITAA-beroepsbeoefenaar.

Het Instituut wil niet dat zijn leden onder deze omstandigheden gecontroleerd worden. Daarom heeft het ITAA bij de fiscale administratie een klacht ingediend tegen de bewuste agent. Na een intern onderzoek besluit de fiscale administratie dat de klacht gegrond is. Overigens heeft de administratie verdere maatregelen getroffen zodat dergelijke dreigementen niet meer zouden gebeuren.

Het Instituut wil zijn leden nogmaals op het hart drukken dat artikel 120 van de wet van 17 maart 2019 kracht van wet heeft en dat de vereiste documenten beschermd zijn door het beroepsgeheim. Om die reden zijn de leden dan ook wettelijk verplicht om het beroepsgeheim na aan het hart te dragen. Bij twijfel kan je steeds teruggrijpen naar onze website of contact opnemen met het ons.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Fatima Bouaicha

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Vanaf 31 januari 2024 zul je met de commerciële certificaten van Isabel en Globalsign niet meer kunnen inloggen op de e-services van de FOD Financiën. Het gaat om Intervat, Biztax, ...
FOD Financiën heeft de eerste aanslagbiljetten (belastingafrekening) verstuurd. Zoals elk jaar maken cybercriminelen daarvan gebruik om op grote schaal phishingmails te versturen. Daarin laten ze uitschijnen dat je cliënt recht...
De aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 van je cliënten kun je indienen via MyMinfin (Tax-on-web). De uiterste datum voor het online of op papier indienen van de aangiften is 24 november 2023. De...
Het staat als een paal boven water. Elk ITAA-kantoor is druk in de weer met het halen van de fiscale deadlines voor aj. 2023. Het ITAA wenst alle leden en...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Wegens een overbevraging van de systemen van de FOD Financiën worden er technische problemen gemeld, bij het indienen van de aangiftes bedrijfsvoorheffing via het programma Finprof (FinprofLegacy). Gelieve later opnieuw...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
Inzake de inkomstenjaren 2020 en 2021 zal de administratie op 26 juni 2023 terug een controleactie starten voor niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen die worden uitbetaald aan bedrijfsleiders en zal...
FOD Financiën maakte net bekend dat de migratie naar een modernere versie van Finprof zal gebeuren tussen 11 juni en 20 juni. Meer info over de vernieuwing van Finprof is...