Duurzaamheidsrapportering, de saga gaat verder

Reeds eerder heeft het ITAA gepubliceerd over de wereldwijde ontwikkelingen inzake duurzaamheidsrapporteringen.[1] Dit dossier evolueert voortdurend.

Accountancy Europe heeft een verklaring gepubliceerd waarin zijn belangrijkste opmerkingen over de algemene aanpak van het ESRS, dubbele materialiteit en due process worden benadrukt en waarin wordt opgeroepen tot wereldwijde harmonisatie.[2]

Daarnaast heeft Accountancy Europe ook gereageerd op de openbare raadpleging van de International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) over de bevordering van duurzaamheidsrapportering in de publieke sector.[3]

Op 25 oktober 2022 heeft een hybride event plaatsgevonden over een ‘sustainable tax system’ dat georganiseerd wordt door Accountancy Europe.[4]

Ook de European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) heeft in zijn september update gewezen op het belang, maar ook de bezorgdheden omtrent deze nieuwe vorm van rapportering.

Hoewel de EFAA de doelstelling van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en duurzaamheidsrapportering in het algemeen in beginsel steunt, is zij bezorgd over de vele kleine en middelgrote ondernemingen die weliswaar niet rechtstreeks onder het toepassingsgebied van de CSRD vallen, maar er wel gevolgen van zullen ondervinden omdat zij deel uitmaken van de toeleveringsketen van grotere ondernemingen die wel onder het toepassingsgebied vallen.[5]

Tot slot verwees EFAA nog naar de twee webcasts die de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) op 15 en 26 augustus gehouden heeft met betrekking tot het ontwerp van European Sustainability Reporting Standards (ESRS) waar de focus lag op hoe de benadering van materialiteit vereenvoudigd kan worden. Meer info vindt u via de website van EFAA.[6]


[1] Europa in de ban van Duurzaamheidsrapportering; Duurzaamheidsrapportering, een globale uitdaging!
[2] European sustainability reporting standards: shaping EU’s green future
[3] IPSASB’s consultation on advancing public sector sustainability reporting
[4] Sustainable tax system: towards a green future
[5] Roundup of Responses to Sustainability Reporting Consultations
[6] Sustainability Reporting and Assurance Update

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Zoals in ons vorige artikel getiteld “Europa in de ban van Duurzaamheidsrapportering” was vermeld, bewoog er de voorbije maanden heel wat op het vlak van de nieuwe ontwerprichtlijn Corporate Sustainability...
De voorbije maanden bewoog er heel wat op het vlak van de nieuwe ontwerprichtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de daarmee samenhangende Europese ontwerpnormen European Sustainability Reporting Standards (ESRS)....
Feature story EC publishes proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive On 23 February, the European Commission (EC) published the EU wide rules for mandatory corporate sustainability due diligence. The...
From 1 January 2025 Member States will have more flexibility to set Value Added Tax (VAT) rates in their country below the standard rate. A wider range of goods and...
EFAA Leadership’s Activities EFRAG General Assembly Meeting, 1 March 2022 Salvador Marin, EFAA President, and Paul Thompson, EFAA Director joined this teleconference call. The main agenda item was approval of the...
Feature story EU Finance Ministers discuss Pillar 2 Directive, France aims for agreement by 15 March This discussion, which took place on 18 January, was the first public session in...
Feature story European Commission proposes new supply chain due diligence rules The proposal for corporate sustainability due diligence (CSDD) was presented by the European Commission (EC) on 23 February. It...
EFAA Leadership’s Activities EFRAG General Assembly Meeting, 15 February 2022 Salvador Marin, EFAA President, joined this teleconference call to approve the appointment of the EFRAG Administrative Board member on the civil...
Feature story Accountancy Europe responds to the Commission’s consultation on corporate reporting and call for evidence We commend the European Commission (EC) for its initiative and adopting a holistic approach to the...
EFAA Leadership’s Activities EFRAG Member Organisations, 13 January 2022 Salvador Marin, EFAA President, and Paul Thompson joined this teleconference call to discuss revisions to EFRAG’s Statutes and Internal Rules as...