Duurzaamheidsrapportering, de saga gaat verder

Reeds eerder heeft het ITAA gepubliceerd over de wereldwijde ontwikkelingen inzake duurzaamheidsrapporteringen.[1] Dit dossier evolueert voortdurend.

Accountancy Europe heeft een verklaring gepubliceerd waarin zijn belangrijkste opmerkingen over de algemene aanpak van het ESRS, dubbele materialiteit en due process worden benadrukt en waarin wordt opgeroepen tot wereldwijde harmonisatie.[2]

Daarnaast heeft Accountancy Europe ook gereageerd op de openbare raadpleging van de International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) over de bevordering van duurzaamheidsrapportering in de publieke sector.[3]

Op 25 oktober 2022 heeft een hybride event plaatsgevonden over een ‘sustainable tax system’ dat georganiseerd wordt door Accountancy Europe.[4]

Ook de European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) heeft in zijn september update gewezen op het belang, maar ook de bezorgdheden omtrent deze nieuwe vorm van rapportering.

Hoewel de EFAA de doelstelling van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en duurzaamheidsrapportering in het algemeen in beginsel steunt, is zij bezorgd over de vele kleine en middelgrote ondernemingen die weliswaar niet rechtstreeks onder het toepassingsgebied van de CSRD vallen, maar er wel gevolgen van zullen ondervinden omdat zij deel uitmaken van de toeleveringsketen van grotere ondernemingen die wel onder het toepassingsgebied vallen.[5]

Tot slot verwees EFAA nog naar de twee webcasts die de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) op 15 en 26 augustus gehouden heeft met betrekking tot het ontwerp van European Sustainability Reporting Standards (ESRS) waar de focus lag op hoe de benadering van materialiteit vereenvoudigd kan worden. Meer info vindt u via de website van EFAA.[6]


[1] Europa in de ban van Duurzaamheidsrapportering; Duurzaamheidsrapportering, een globale uitdaging!
[2] European sustainability reporting standards: shaping EU’s green future
[3] IPSASB’s consultation on advancing public sector sustainability reporting
[4] Sustainable tax system: towards a green future
[5] Roundup of Responses to Sustainability Reporting Consultations
[6] Sustainability Reporting and Assurance Update

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Tom Kloeck

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and the European Sustainability Reporting Standards (ESRS) will be effective on 1 January 2024 starting with the first companies in scope. The ESRS guide...
Neem deel aan de EFAA-enquête over de aantrekkelijkheid van het accountancyberoep in België. Jouw inzichten zijn van onschatbare waarde om de branche te versterken. Vul de enquête vandaag nog in...
Op 26 mei 2023 vond de algemene vergadering van European Federation of Accountants and Auditors for small and medium-sized enterprises (EFAA for SME’s) plaats in Lissabon. Eén van de agendapunten...
Er is enorm veel aan het bewegen op het vlak van duurzaamheidsrapportering. Wil je te weten komen waarom je beter vandaag dan morgen start, en wil je zelf aan de...
De doelstellingen rond duurzame ontwikkeling in de strijd tegen de klimaatopwarming dwingen de publieke sector tot dringende actie. Tot nu toe bestaat echter geen internationaal kader waardoor de overheden niet...
Eind 2022 heeft de Europese Commissie een pakket voorgesteld, VAT in the digital age. Dat wil tegen 2028 elektronische BTB-facturering en realtime-rapportering verplicht stellen voor alle grensoverschrijdende transacties. Daarnaast mogen...
International Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA), International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) en International Federation of Accountants (IFAC) organiseren samen een webinar over de geplande wijzigingen...
Zoals in ons vorige artikel getiteld “Europa in de ban van Duurzaamheidsrapportering” was vermeld, bewoog er de voorbije maanden heel wat op het vlak van de nieuwe ontwerprichtlijn Corporate Sustainability...
De voorbije maanden bewoog er heel wat op het vlak van de nieuwe ontwerprichtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de daarmee samenhangende Europese ontwerpnormen European Sustainability Reporting Standards (ESRS)....
Feature story EC publishes proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive On 23 February, the European Commission (EC) published the EU wide rules for mandatory corporate sustainability due diligence. The...