Dag: juli 2022

|

Ontdek hier de belangrijkste nieuwigheden. Nieuw in Billtobox Krijg vanaf nu een beter overzicht van alle documenten die je hebt ontvangen in je Billtobox-account. Bekijk de afschriften van je bankrekeningen...
De Commissie publiceert een nieuw advies ter vervanging van advies 2017/06 – Consolidatie bij de horizontale groep (consortium). Dit advies werd geactualiseerd naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en...
In een nieuw ontwerpadvies actualiseert de Commissie CBN-advies 2019/02 over de eigen boekhoudkundige verplichtingen van Belgische bijkantoren van buitenlandse vennootschappen. De update betreft onder meer de aanpassing van het advies...
Met dit nieuwe ontwerpadvies wordt CBN-advies 2009/15 – De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen geüpdatet en opgeheven. Reageren op dit ontwerpadvies...
In nieuw CBN-advies 2022/08 buigt de Commissie zich over de gevolgen van een wijziging van het boekhoudkundig referentiestelsel voor de waardering van bepaalde activa (en passiva) bij een vennootschap die,...
Op 15 juli 2022 zullen we de oude rekeningen voor de voorafbetalingen definitief afsluiten, te weten: BE20 6792 0023 3056 (Vennootschappen) BE07 6792 0023 4066 (Particulieren) Alle betalingen die nog...
Door een technisch incident hebben belastingplichtigen die in het OSS-systeem geregistreerd zijn ten onrechte een herinnering ontvangen voor de indiening van de aangifte voor het tweede kwartaal 2022. De wettelijke...
De voorbije maanden bewoog er heel wat op het vlak van de nieuwe ontwerprichtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de daarmee samenhangende Europese ontwerpnormen European Sustainability Reporting Standards (ESRS)....