Federale overheidsdiensten lanceren enquête op de website

Laat uw stem horen

De federale overheidsdiensten houden momenteel een enquête onder de bezoekers van hun websites. Gezien de vele communicatieproblemen die wij ondervinden, hoofdzakelijk bij FOD Financiën, achten wij het gepast om onze stem blijvend te laten horen opdat deze opgelost zouden worden.

Wij vestigen daar dus graag uw aandacht op, en nodigen u uit de stem van onze beroepsgroep te laten horen!

De enquête is beschikbaar op de hele website van de FOD Financiën, en verschijnt na enkele ogenblikken rechts onderaan op het scherm:

Aarzel zeker niet om de enquête ook in te vullen bij de andere federale overheidsdiensten. Wij denken o.a. aan BOSA voor de authentcatiemethodes, Sociale Zekerheid voor de eBox, Justitie voor de griffie enz.

Gerelateerde artikelen

|

Op 1 juni zijn een aantal wijzigingen ingegaan op de regelgeving over de wettelijke garantie van goederen en diensten ten voordele van de consument. Het bewijs dat een product of...
Binnenkort zal de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) nummers toekennen die starten met het cijfer 1. Het Instituut raadt zijn leden dan ook aan om alle toepassingen die gebruikmaken van het...
Ontdek het in het Overzicht van de Belgische economie In het derde kwartaal van 2021 groeide het Belgische bbp met 4,9 % op jaarbasis, een trager tempo dan in het...
Op 1 maart stuurden we een eerste Flash-bericht naar aanleiding van het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Sindsdien hebben heel wat landen, waaronder België, economische sancties uitgevaardigd tegen Rusland. Intussen...
Sinds 9 augustus 2018 is het verboden voor handelaars om klanten een toeslag of extra kost te vragen voor betalingen met een betaalkaart of via overschrijving of domiciliëring, zowel in de winkel...