Dag: april 2022

|

Op 22 april 2022 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed inzake de ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van berichten via de e-Box. Binnenkort zullen burgers en ondernemingen op...
Cliënten kunnen gebruikmaken van de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen als hun omzet onderworpen aan het normale btw-regime het afgelopen kalenderjaar niet meer bedroeg dan 25.000 euro en ze voldoen aan...
Op 30 april 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Nederland een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in verband met de werkdagen waarop ze, uitsluitend wegens...
Sinds 1 maart 2022 betalen vennootschappen en verenigingen weer iets meer voor de bekendmaking van hun oprichtingsakten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De bekendmakingskosten stijgen ongeveer 4 %...
De eerste 2 modules gaan door op 5 mei, deontologie in de voormiddag en riskmanagement in de namiddag. Er zijn nog plaatsen vrij! Dit jaar kunnen we deze vorming opnieuw...
De Nationale Raad van het BIBF en de Raad van het IAB hadden op 31 maart 2020 respectievelijk een richtlijn en een norm goedgekeurd voor de toepassing van de wet...
Is uw kantoor helemaal klaar voor de kwaliteitstoetsing? Noteer alvast de dagen van deze opleiding (8 modules om uit te kiezen). Een aparte communicatie, van zodra inschrijven mogelijk is, ontvangt...
Op 4 mei organiseert het ITAA in samenwerking met EEEI, IBR, NFFI, CECAV en CNECJ een internationaal colloquium voor gerechtsdeskundigen.
Op 31 maart 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 9 maart 2022 tot vaststelling van de modaliteiten aangaande de verplichting voor de ondernemers op het gebied...
Ontdek het in het Overzicht van de Belgische economie In het derde kwartaal van 2021 groeide het Belgische bbp met 4,9 % op jaarbasis, een trager tempo dan in het...