Stage anno 2022: meer van hetzelfde of toch ook iets nieuws aan de horizon?

De Stagecommissie en de stagedienst wensen alvast veel succes toe aan al wie zich momenteel voorbereid op een bekwaamheidsexamen of een tussentijdse proef. Ook wie net de eerste stappen heeft gezet wensen wij veel leergenot bij de oefeningen van ons beroep. Het zal misschien niet altijd eenvoudig zijn maar uw stagemeester, uw confraters en het ITAA staan achter u.

Het ITAA en de Stagecommissie in het bijzonder willen natuurlijk ook een steentje bijdragen tot onder andere de organisatie van vormingen (waarover meer in een volgende ACcTUA), de publicaties in ITAA-ACcTUA en het ITAA-zine. Daartoe moeten we weliswaar de vinger aan de pols kunnen leggen over uw activiteiten tijdens de stage.

Een stagedagboek is daarvoor het meest geschikte instrument. Het bijhouden van een stagedagboek is al langer een bestaande verplichting. Soms moeten bepaalde zaken in een nieuw, moderner jasje worden gestoken. Bijv. overstappen van papier naar digitaal. Of moet de inhoud op een andere manier worden ingevuld. Wel moet het doel steeds hetzelfde blijven: de stagiair in staat stellen de in het kader van de stage uitgevoerde opdrachten te registreren, de stagemeester in staat stellen dat te volgen en evalueren en de Stagecommissie zicht te geven op het verloop van de stage.

Bij de samensmelting van het IAB en het BIBF op 30 september 2020 in het ITAA, zijn die doelstellingen niet verdwenen. Maar hoe zou het ITAA die kunnen realiseren?

30 september 2020: alle hens aan dek om een nieuw stagedagboek te maken ?

Gelukkig waren er al twee werkende toepassingen en was het niet noodzakelijk om holderdebolder iets nieuws in elkaar te steken. 

Instructie voor stagiairs (fiscaal) accountant

Voor de stagiair (fiscaal) accountants kon een eenvoudige manier de toen bestaande toepassing overgeplaatst worden naar het portaal van het ITAA (https://portal.itaa.be/). Aan de inhoud zelf diende eigenlijk niets te worden veranderd.

Het stageverslag zelf is een evaluatietool die ook dienstdoet als aanvraag tot deelname aan het schriftelijk examen. Voor de inschrijving voor het examen moet de stagiair/stagemeester via het portaal van het ITAA op de tab Formulieren klikken en daar kunnen zij de volgende formulieren vinden:

In het ITAA-portaal klik je op het vakje “Formulieren.
Vervolgens kom je op een pagina. Onder de rubriek “Stage” klik je op een van beide formulieren.

Op die manier kan de stagiair (fiscaal) accountant een overzicht geven van de uitgevoerde werkzaamheden en kan de stagemeester daar ook een evaluatie van doen.

De stagiair (fiscaal) accountant dient wel de prestaties bij te houden maar dat mag gewoon bijv. de interne tijdsregistratie op kantoor zijn.

Instructie voor stagiairs gecertificeerd accountant

Voor de stagiairs gecertificeerde accountants en gecertificeerde belastingadviseurs kon worden gebruikgemaakt van het stagedagboek zoals dat destijds ontwikkeld was door het IAB. Het is niet het meest hippe model maar alles werkt en kan ook gebruikt worden door wie de stage na 30 september 2020 begonnen was.

Stagiairs gecertificeerd accountant selecteren in het ITAA-Portaal voorlopig nog de tab “Stagedagboek”

Bruikbaar wil natuurlijk niet zeggen dat we zo nog 15 jaar verder konden. Er waren en zijn wel degelijk een aantal zaken die duidelijk beter en/of anders kunnen.

Dat laatste beperkt zich niet louter tot het toevoegen van het logo van het ITAA, maar gaat natuurlijk veel verder. Daarom werd in 2021 besloten om een tabula rasa te doen en een volledig nieuw stagedagboek te ontwikkelen. Er werd de tijd genomen om enerzijds het goede en minder goede van het bestaande op te lijsten (o.a. door een bevraging van de stagiairs) en anderzijds te zoeken naar een geschikte externe partner om dit te realiseren en dit binnen een vooraf bepaald budget.

In september 2021 is deze werf dan van start gegaan. Het is geen werf waar enkel en alleen software-ingenieurs rondlopen maar waarbij ook stagiairs en de Stagecommissie een meer dan essentiële rol spelen. Na en paar maanden in de steigers gestaan te hebben beginnen nu de eerste omtrekken zichtbaar te worden.

Gebruiksvriendelijkheid staat hoog op de agenda en daarom worden nu nog een aantal testen gedaan met vrijwillige stagiairs en wordt ook gewerkt aan een presentatie en handleiding.

Bij deze willen we hier alvast een aantal vragen beantwoorden.

Voor wie is dit nieuwe stagedagboek bestemd?

Het stagedagboek is bedoeld voor alle stagiairs gecertificeerd accountant, stagiairs gecertificeerd belastingadviseurs en hun stagemeesters.

Ik ben stagiair (fiscaal) accountant. Is dit ook voor mij bedoeld?

Nee, de stagiair (fiscaal) accountants blijven gewoon gebruikmaken van de formulieren die zij hebben op het portaal (https://portal.itaa.be/).

Moet ik mijn prestaties die ik sinds 01 januari 2022 heb gedaan nog ingeven in het bestaande stagedagboek?

Jazeker, tot het moment waarop het nieuwe stagedagboek online gaat.

Zal ik dan alles moeten overschrijven naar het nieuwe stagedagboek?

Neen. Een van de eerste onderdelen van de werf was de migratie van gegevens uit het oude stagedagboek naar het nieuwe zonder dat de stagiair of stagemeester daar zelf iets moeten voor doen.

Zal ik in het nieuwe nog steeds alles manueel moeten invoeren?

Die optie bestaat zeker nog, maar het zal ook mogelijk zijn om stageopdrachten in bulk in te voeren. Na een aantal eenvoudige stappen zal men met een aantal muisklikken gegevens uit een eigen excel-bestand kunnen opladen.

Moeten we daar ook onze permanente vorming ingeven?

Neen, voor de permanente vorming maken we enkel nog gebruik van deze tool op het portaal. Men zal wel vanuit het stagedagboek rechtstreeks kunnen doorklikken naar deze nieuwe tool van de permanente vorming. 

Hoeveel keer zal ik dit moeten invullen?

Het stagereglement voorziet dat het minstens 1x/kwartaal wordt bijgewerkt. Door de mogelijkheid om opdrachten in bulk in te voeren zal dit nauwelijks enige tijd in beslag nemen.

Moet ik als stagemeester nog alle opdrachten valideren?

Neen, de stagemeester moet gewoon 1x/kwartaal controle doen en zijn opmerkingen plaatsen. Het is natuurlijk ook steeds mogelijk om opmerkingen te plaatsen bij een individuele opdracht. De stagiair zal dan ook zeer snel de opmerkingen kunnen zien.

Vanaf wanneer zal het online zijn?

We leggen nu de laatste hand en bereiden alles voor tegen de terbeschikkingstelling. Dus nog enkele weken geduld. We zullen natuurlijk via alle ITAA-kanalen iedereen tijdig in kennis stellen van de lancering van het nieuwe stagedagboek.

Gepubliceerd op

Door auteur(s)

Frank Haemers

Categorieën

Tags

Sharing

Gerelateerde artikelen

|

Na de lange onderbreking van de dienstverlening op 3 en 4 juli eiste het ITAA een reactie van de FOD en het kabinet van de aftredende minister. De minister heeft...
De beroepsvereniging OECCBB (“l’Ordre”) heeft, samen met haar voorzitter Gérard Delvaux, haar ondervoorzitter Emmanuel Degrève en vier van haar leden, een procedure in kortgeding tegen het ITAA ingesteld. De beroepsvereniging...
Op 30 oktober 2023 verscheen het examenreglement van het ITAA in het Belgisch Staatsblad. Met bijlage ditmaal. Alle info is hier beschikbaar.
Op 26 juni 2023 werd het ministerieel besluit tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het MB vermeldt...
In toepassing van de norm permanente vorming moeten alle leden en stagiairs: Permanente vorming en stage: specifieke vormingen voor stagiairs De Stagecommissie neemt jaarlijks een aantal webinars op die voornamelijk...
FOD Financiën is zich bewust van de digitale uitdagingen in de accountancysector en streeft naar een dienstverlening op maat van de gebruiker. Daarom startte de overheidsdienst in 2022 in samenwerking...
Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen. Verschillende mediagroepen helpen hun lezers, kijkers of luisteraars bij het invullen van hun belastingaangifte. Dit jaar deden de verschillende journalisten van HLN/VTM Nieuws, RTL-TVi...
Dit is een algemeen bericht naar aanleiding van feedback van onze leden. Indien je de factuur met de ledenbijdrage normaal hebt ontvangen en eventueel al hebt betaald of de betaling...
De nieuwe Raad is op 6 juni 2023 voor het eerst na de algemene vergadering van 22 april 2023 samengekomen. Een van de agendapunten was de samenstelling van het uitvoerend...
De nieuwe regeling voor de aangiftes in de personenbelasting (inkomstenjaar 2022) stelt je voor uitdagingen. Niet alleen ophet vlak van werkdruk, maar ook communicatie. Je cliënten moeten helder en snel...